Illustrasjonsbilde av en sivilingeniør som bruker et teknisk instrument i matt krom

Mastertillegg. Sivilingeniører tjener 26,1 og 21,2 prosent mer enn ingeniører i henholdsvis statlig og privat sektor (Foto: Gettyimages)

Stabilt mastertillegg for sivilingeniører

Sivilingeniører tjener 26,1 og 21,2 prosent mer enn ingeniører i henholdsvis statlig og privat sektor, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Mastertillegget for sivilingeniører har hatt en stabil utvikling siden statistikken startet i 2015. Det har vært en liten oppgang i statlig sektor, og en liten nedgang i privat sektor.

Tallene er hentet fra SSBs lønnsstatistikk hvor alle lønnsmottagere inngår i underlaget. Statistikken baseres på a-meldinger hvor arbeidsgiverne rapporterer både lønn og yrkesklassifisering. SSB har tidligere opplyst at yrkesklassifiseringen i grove trekk passer med utdanning, selv om klassifiseringen teknisk sett skal baseres på arbeidsoppgaver og ikke utdanningsnivå.

Sivilingeniører og ingeniører som er ledere kommer inn under andre yrkesgrupper i standard for yrkesklassifisering. Tallene inkluderer bonus og ulempe, men ikke overtid. Det samlede utvalget for arbeidsforhold i 2019 utgjør 75 114 for ingeniører og 46 001 for sivilingeniører.

Les også: Fortsatt shipping på lønnstoppen

stabilt-mastertillegg-fo.svg

sivilingenirenes-mastert.svg