Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Et papirmodell av et byutviklingsprosjekt

Prisvinnende: Her et eksempel på et prisvinnende masterarbeid for fremragende byutvikling og planlegging.

Mastervinner bygg- og anleggsfag

Her er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram for bygg- og anleggsfag: Arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), 5-årig masterprogram.

Instituttleder Erik Fenstad Langdalen. Derfor er vi best:

1. Hvilke av studentenes vurderinger er dere mest og minst fornøyd med?

– Vi er veldig fornøyd med at studentene opplever undervisningen som engasjerende, faglig stimulerende og utfordrende. Dette er jo faktorer som borger for høy faglig kvalitet. Vi har noen utfordringer knyttet til læringsmiljøet, noe som forhåpentligvis har bedret seg etter at vi utvidet arealene våre. Vi må åpenbart jobbe med studentenes opplevelse av medvirkning, noe vi har brukt en del tid på det siste året.

Erik Fenstad Langdalen
Fornøyd: Instituttleder Erik Fenstad Langdalen ved Institutt for form, teori og historie ved AHO.

2. Gi eksempler på tiltak som kan ha bidratt til de vurderingene dere er mest fornøyd med, og mulige tiltak som kan løfte vurderingene dere er minst fornøyd med.

– I 2017 opprettet vi programutvalg for alle studieprogrammer, noe som har bidratt til et mer systematisk arbeid med studiekvalitet. I 2018 opprettet vi en tillitsvalgtordning og har samtidig engasjert flere studentrepresentanter i råd og utvalg. Forhåpentligvis vil dette bidra til bedre dialog rundt studieprogrammene.

3. På hvilken måte er masterprogrammet tilrettelagt for å bidra til samfunnets behov?

– En av de viktigste faktorene er at mange av våre ansatte er deltidsansatte og bringer sin arkitektpraksis inn i undervisningen. Vi har ellers tett kontakt med arbeidslivet gjennom konkrete og virkelighetsnære masterkurs, gjennom samarbeidsavtaler med bransjeaktører og gjennom forskningsprosjekter.

Tegning av et hus med 8 etager
Prisvinnende: Her et eksempel på et arbeid av en masterstudent som inngikk i en pris for fremragende bruk av datagrafikk

bygg og anleggsfag

bygg-og-anleggsfag