Ledige jobber. Antall ledige jobber i Tekna-næringer er på et rekordhøyt nivå.(Foto: Shutterstock)

Ledige stillinger i Tekna-næringene på tidenes høyeste nivå

Nå er ledige stillinger i Tekna-næringene på tidenes høyeste nivå, målt fra SSB-statistikken startet i 2010. Forrige gang med omtrent samme høye nivå var på slutten av 2011.

Nedenfor ligger diagrammet som viser at det er et historisk godt arbeidsmarked for Tekna-næringene. Klikk på næringsgruppene under diagrammet for å se mer detaljert utvikling for hvert enkelt næringsområde. Fra og med 2016 har det vært en i hovedsak uavbrutt opptur for ledige stillinger i Tekna-næringene.

  • Spesielt «Informasjon og kommunikasjon», som har hovedvekt på IKT-næringen, går oppover og oppover.
  • Både bygge- og anleggsvirksomhet, industri og bergverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassvirksomhet, flater ut på et høyt nivå.
  • Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting har en ny opptur, etter en nedadgående trend fra et høyt nivå.
  • Elektrisitet, vann og renovasjon har en opptur til et historisk høyt nivå, etter en tidligere flat trend på et relativt høyt nivå.