Bygge- og anleggsvirksomhet er en av flere Tekna-næringer med vekst i antall ledige jobber.

Ny rekord for ledige stillinger i Tekna-næringer

Det har aldri vært registrert så mange ledige stillinger i Tekna-næringer som i andre kvartal i år, ifølge SSB.

Nedenfor ligger diagrammet som viser at det er et historisk godt arbeidsmarked for Tekna-næringene. Klikk på næringsgruppene under diagrammet for å se mer detaljert utvikling for hvert enkelt næringsområde.

  • Oppturen fortsetter for «Informasjon og kommunikasjon», som har hovedvekt på IKT-næringen.
  • Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting fortsetter også oppgangen for andre kvartal på rad.
  • Bygge- og anleggsvirksomhet fortsetter også oppgangen for andre kvartal på rad.
  • Industrien fikk en opptur i ledige stillinger i forrige kvartal, etter flere kvartaler med utflating.
  • Bergverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassvirksomhet, flater ut for femte kvartal på rad. Nivået er imidlertid ganske høyt, men lavere enn i boomen i 2011, 2012 og begynnelsen på 2013.
  • Elektrisitet, vann og renovasjon stiger for andre kvartal på rad, etter en utflating over flere år.