Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av et kontor med flere datamaskiner og både unge og eldre ansatte

Trendskifte? Det ble skapt mange nye arbeidsplasser i Tekna-yrker i tredje kvartal, men det ble færre ledige stillinger.

Flere jobber, men færre ledige stillinger

Nye tall fra SSB viser at det ble skapt flere nye arbeidsplasser i tredje kvartal, men det ble færre ledige stillinger. Det gjelder både samlet og for Tekna-jobber. Den samlede trenden for ledige stillinger er negativ for første gang siden 2016.

Nye arbeidsplasser sier noe om hvor mange jobber som er blitt skapt, mens ledige stillinger sier noe om hvor mange nye arbeidsplasser som kan forventes fremover. Innen Tekna-yrkene er det skapt flest antall arbeidsplasser innen IKT og bygg og anlegg. Aller øverst i prosent er sivilingeniører innen telekommunikasjon og nett- og multimediautviklere. Dette er dog små yrkesgrupper hvor selv få nye arbeidsplasser gir store prosentvise utslag. Innen IKT er det yrkesgruppene andre programvare og applikasjonsutviklere og programvareutviklere som har fått mange nye arbeidsplasser målt i antall. Det er til sammen 2731 flere nye lønnstagere i disse to gruppene i tredje kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Det er også skapt mange nye arbeidsplasser i olje og gass det siste året. Det har vært oppgang for både geologer og fysikere, ledere av olje- og gassutvinning og sivilingeniører i geofag og petroleumsteknologi. Men med unntak for geologer og fysikere var oppgangen sterkest i fjerde kvartal i fjor, og siden har den flatet ut.

Bygge- og anleggsnæringen har også hatt en større oppgang i nye arbeidsplasser for Tekna-yrker. Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet og sivilingeniører bygg og anlegg har hatt en oppgang på henholdsvis 6,9 og 5,8 prosent det siste året. Se tabell over utviklingen i nye arbeidsplasser for alle Tekna-yrker nederst.

Tallene er ikke like optimistiske for ledige stillinger, som på mange måter er en mer interessant indikator, fordi den sier mer om hvordan det kan bli fremover. Det var en nedgang i tredje kvartal både samlet for alle næringer og for Tekna-næringene. Den samlede trenden var negativ for første gang siden 2016. Også Tekna-næringene har hatt en jevn oppgang siden 2016, før siste kvartal. I tredje kvartal var det en større nedgang i ledige stillinger i bygge- og anleggsvirksomhet og i bergverksdrift og utvinning, som er dominert av olje og gass. IKT-dominerte informasjon og kommunikasjon har flatet ut på et høyt nivå, mens faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting økte for tredje kvartal på rad.

Nedgang i antall ledige stillinger kan gi grunnlag for bekymringer for arbeidsmarkedet, men det er for tidlig å si om det representerer et mer varig trendskifte.


Lurer du på utviklingen videre? Les om færre nye jobber i Tekna-yrkene fra neste kvartal i 2019.