Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en mann i verneutstyr med to-veis radio og laptop i en snøstorm utendørs ved en tank i solnedgang

Fjerde kvartal i fjor viste klart lavere vekst for oljerelaterte Tekna-yrker, ifølge SSB-tall.

Færre nye jobber i Tekna-yrkene

Nye tall fra SSB viser sterk nedgang i ledige stillinger for Tekna-næringer. Det kan tyde på et svakere arbeidsmarked fremover. Det var i tillegg avtagende vekst for nye arbeidsplasser i fjerde kvartal i fjor.

Nye arbeidsplasser sier noe om hvor mange jobber som er blitt skapt, mens ledige stillinger sier noe om hvor mange nye arbeidsplasser som kan forventes fremover. Det var sesongjustert nedgang i antall ledige stillinger i alle Tekna-næringene i fjerde kvartal i fjor, med unntak for «Bergverksdrift og utvinning», som er dominert av olje og gass. Nedgangen var liten for «Informasjon og kommunikasjon», fra et historisk høyt nivå. Generelt kommer nedgangen fra et høyt nivå og er derfor på ingen måte alarmerende. Men et trendskifte kan innebære begynnelsen på noe som kan utvikle seg til å bli bekymringsfullt.

nedtur for ledige stillinger

De generelle tallene for ledige stillinger for alle næringer viser en svak vekst, etter en større nedgang i tredje kvartal. Veksten i ledige stillinger kommer i stor grad fra næringer som er sterkt knyttet til offentlig virksomhet som for eksempel «Pleie- og omsorgstjenester i institusjon». I tillegg fortsetter oppgangen for «Transport og lagring», som trolig kan knyttes til blant annet økende netthandel.

Utviklingen i antall nye arbeidsplasser for Tekna-yrker viser en fortsatt sterk vekst innen IKT. For alle yrker generelt har jobbveksten nå avtatt to kvartaler på rad, ifølge SSB, etter at den var på sitt sterkeste i andre kvartal i fjor. Innen næringen «Bergverksdrift og utvinning» var det en jobbvekst på hele 9,1 prosent det siste året. Veksten har imidlertid vært klart lavere for oljerelaterte Tekna-yrker som for eksempel «Geologer og geofysikere» og «Siving geo/petroleum».

I tabellen fremkommer en sterk nedgang for farmasøyter. Tekna Magasinet har vært i kontakt med SSB om dette og fått klarhet i at nedgangen skyldes en endring i yrkesklassifiseringen siden forrige kvartal.