Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en mann som viser en ung mann og en ung kvinne noe på data

IKT-yrker er fortsatt i god vekst

Fortsatt sterk vekst i IKT-jobber

Mens det generelle arbeidermarkedet sliter, skyter antall IKT-jobber fortsatt i været. Ni Tekna-yrker innen IKT har fått nær 3000 flere lønnstakere på kun ett år.

Onsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nye kvartalstall for jobbutviklingen i Norge. Det er blitt 2,8 prosent færre lønnstakere i Norge det siste året, men nedgangen har i hovedsak rammet andre yrkesgrupper enn Tekna-yrkene. Hardest rammet er de tidligere ansatte som ikke hadde fast bosted i Norge. Ulike yrker innen reiseliv og forretningsmessig tjenesteyting er også hardt rammet, ifølge SSB.

Les også om oljeyrker med lønnsnedgang

Innen Tekna-yrkene ligger nett- og multimediautviklere og sivilingeniører innen telekommunikasjon på topp i prosentvis vekst siste år. Begge er imidlertid små yrkesgrupper som betyr lite i den store sammenhengen. Antall ansatte i de ulike Tekna-yrkene framgår ved å peke på de små diagrammene for hver yrkesgruppe i tabellen under. Systemanalytikere, systemarkitekter og programvareutviklere er imidlertid store yrkesgrupper med en høy jobbvekst. Disse store yrkesgruppene er med å dra veksten i nye IKT-jobber helt opp til nær 3000 nye lønnstakere det siste året.

Oppgangen i IKT kommer godt med i den samlede utviklingen for Tekna-yrkene, for det butter imot i jobbutviklingen innen både olje og gass og bygg og anlegg. Det siste året har det vært en nedgang på 1,9 prosent for sivilarkitekter. Nedgangen har i første rekke kommet i siste kvartal. Det er for tidlig å trekke konklusjoner basert på ett kvartal, men arkitekter er den første yrkesgruppen som merker oppgang og nedgang innen bygg og anlegg. Det er svak jobbutvikling også for ledere av bygge- og anleggsvirksomhet og for sivilingeniører innen bygg og anlegg.

Det er også svak jobbutvikling innen olje og gass. Der er geologer og geofysikere hardest rammet med en nedgang på 4,9 prosent.

Tallene er fra tredje kvartal 2020. Om du lurer på utviklingen videre, finner du tall fra fjerde kvartal i artikkelen: Tekna-yrkene overlever korona.