Illustrasjonsbilde av en mann som viser en ung mann og en ung kvinne noe på data

IKT-yrker er fortsatt i god vekst

Fortsatt sterk vekst i IKT-jobber

Mens det generelle arbeidermarkedet sliter, skyter antall IKT-jobber fortsatt i været. Ni Tekna-yrker innen IKT har fått nær 3000 flere lønnstakere på kun ett år.

Onsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nye kvartalstall for jobbutviklingen i Norge. Det er blitt 2,8 prosent færre lønnstakere i Norge det siste året, men nedgangen har i hovedsak rammet andre yrkesgrupper enn Tekna-yrkene. Hardest rammet er de tidligere ansatte som ikke hadde fast bosted i Norge. Ulike yrker innen reiseliv og forretningsmessig tjenesteyting er også hardt rammet, ifølge SSB.

Les også om oljeyrker med lønnsnedgang

Innen Tekna-yrkene ligger nett- og multimediautviklere og sivilingeniører innen telekommunikasjon på topp i prosentvis vekst siste år. Begge er imidlertid små yrkesgrupper som betyr lite i den store sammenhengen. Antall ansatte i de ulike Tekna-yrkene framgår ved å peke på de små diagrammene for hver yrkesgruppe i tabellen under. Systemanalytikere, systemarkitekter og programvareutviklere er imidlertid store yrkesgrupper med en høy jobbvekst. Disse store yrkesgruppene er med å dra veksten i nye IKT-jobber helt opp til nær 3000 nye lønnstakere det siste året.

Oppgangen i IKT kommer godt med i den samlede utviklingen for Tekna-yrkene, for det butter imot i jobbutviklingen innen både olje og gass og bygg og anlegg. Det siste året har det vært en nedgang på 1,9 prosent for sivilarkitekter. Nedgangen har i første rekke kommet i siste kvartal. Det er for tidlig å trekke konklusjoner basert på ett kvartal, men arkitekter er den første yrkesgruppen som merker oppgang og nedgang innen bygg og anlegg. Det er svak jobbutvikling også for ledere av bygge- og anleggsvirksomhet og for sivilingeniører innen bygg og anlegg.

Det er også svak jobbutvikling innen olje og gass. Der er geologer og geofysikere hardest rammet med en nedgang på 4,9 prosent.