Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To arbeidere analyserer en graf på skjerm

Yrkesgruppen geologer og geofysikere har gjennomsnittlig lavere lønn i år enn i fjor.

Oljeyrker har lønnsnedgang

Det var lavere gjennomsnittlig månedslønn for oljeledere og geologer i tredje kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Nedgangen betyr ikke nødvendigvis at den enkelte ansatte har fått lavere lønn.

Geologer og geofysikere fikk svakest utvikling med 2,2 prosent lavere månedslønn i tredje kvartal enn på samme tid i fjor, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ledere av olje- og gassutvinning fikk 1,5 prosent lavere lønn. Det var også en sterk nedgang i antall ansatte geologer og geofysikere i tredje kvartal, sammenlignet med i fjor. Lønnsnedgangen kan skyldes såkalte sammensetningseffekter ved at høyere betalte ansatte har sluttet i løpet av året som har gått.

Les også om fortsatt sterk vekst i IKT-jobber

Nedgangen beskrevet over gjelder månedslønn inkludert uregelmessige tillegg og bonus, mens utviklingen i avtalt månedslønn var bedre for begge oljegruppene. I tabellen nederst framgår tallene for både gjennomsnittlig og avtalt månedslønn for alle Tekna-yrker. Sivilingeniører innen petroleum har hatt en bedre gjennomsnittlig lønnsutvikling for både månedslønn og avtalt månedslønn.

Sivilingeniører innen telekommunikasjon har hatt en sterk lønnsutvikling, og denne yrkesgruppen har også hatt en sterk jobbvekst det siste året.

Fysikere og astronomer topper lønnsutviklingen blant Tekna-yrker siste år, men det foreligger ikke grunnlag for å si at dette er en trend. Den store endringen har kommet i tredje kvartal, og den gjelder månedslønn inkludert inkludert uregelmessige tillegg og bonus, mens utviklingen i avtalt månedslønn er relativt svak. Denne yrkesgruppen utgjør 398 lønnstakere og mulige gruppevise og midlertidige lønnsendringer kan gjøre store utslag.

Lurer du på hvordan dette utvikler seg videre? Les om oljeledere på bonustoppen i neste kvartal.