Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Sommerjobb og masteroppgave for Glitre Nett gjorde at Liv Hege Ketildotter Homme hadde sikret seg jobb i god tid før endt masterstudium i fornybar energi ved Universitet i Agder.

Sommerjobb og masteroppgave sikret Liv Hege jobben

Ifølge Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for nyutdannede, var 92 prosent i jobb fem måneder etter avsluttet studium i fjor. Liv Hege Ketilsdotter Homme (25) hadde tidlig en fot innenfor hos Glitre Nett AS.

For Tekna-medlem Liv Hege Ketilsdotter Homme (25) føltes det helt naturlig å sikte inn på utdanning og jobb innen kraftbransjen og fornybar energi.

Hun er en av totalt 92 prosent som er i fast jobb, og blant 77 prosent som hadde jobben i boks allerede mens de studerte. Bare 4,4 prosent var fortsatt arbeidssøkende, mens 3,8 prosent fortsatte studier eller gjorde noen annet fem måneder etter studieslutt.

Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for nyutdannede fem måneder etter avsluttet studium i 2023 viser at det fortsatt er et veldig godt arbeidsmarked for nyutdannede innen teknologi og realfag.

 

 

Gode fremtidsutsikter

Oppvokst i Setesdal, som er en typisk kraftkommune, var Liv Hege ofte med pappa på jobb på ulike vannkraftverk gjennom oppveksten. Også hennes eldre bror jobber i bransjen. Men til forskjell fra far og bror som har fagbrev og fagskole, er Liv Hege den første i familien som har tatt høyere teknisk utdanning.

– Jeg har alltid interessert meg for realfagene, og med min familiebakgrunn føltes det veldig naturlig å velge utdanning innen fornybar energi. Dessuten kunne jeg studere i Grimstad ved Universitetet i Agder (UiA), som ikke er så langt hjemmefra.

Etter bachelorstudium i fornybar energi og så mastergrad i samme retning, spesialiserte hun seg innen elkraft. Hun forteller at valg av studie også skyldtes at hun ønsket en sikker jobb med gode fremtidsutsikter.

Ifølge Teknas president Elisabet Haugsbø viser undersøkelsen at realfaglig og teknologisk kompetanse stadig blir viktigere. Hun mener at de unges kompetanse er avgjørende i arbeidet med de viktige samfunnsutfordringene, blant annet innen klima, helse og energi.

– I tillegg står vi midt i et enormt digitalt skifte, med muligheter og utfordringer knyttet til blant annet IKT-kompetanse, sikkerhet og kunstig intelligens, sier Elisabet Haugsbø.

 

Fra helikoptervindu
Å inspisere strømnettet fra helikopter gir ekstra spenning og innhold til kontorarbeidet for Liv Hege Ketilsdotter Homme.

Merker økt fornybarinteresse

Fornybar energi og grønn energiomstilling er mer aktuelt enn noen gang, og Universitetet i Agder har merker at interessen for utdanningsretningen Fornybar energi er økende. Ifølge kommunikasjonsdirektør Øyvind Dagsvik Eskedal har søkningen til studiene i fornybar energi vært stor de siste fem årene. Det gjelder særlig masterstudiet som i perioden har hatt mellom 71 og 110 førsteprioritetssøkere til 35 studieplasser.  

Sommerjobben ble inngangsporten

I likhet med 88 prosent andre Tekna-studenter innen dette fagområdet (Elektro) hadde Liv Hege skrevet kontrakt om fast jobb før masterstudiet var ferdig. Innen fem måneder hadde 93 prosent fra dette fagområdet jobb.

 

 

Elkraftingeniøren fra Setesdal skrev kontrakt allerede i oktober 2022, altså vel åtte måneder før avlagt eksamen i juni 2023.

Hun hadde et godt etablert forhold til nåværende arbeidsgiver, Glitre Nett, under siste halvdel av studiene.

– Jeg søkte og fikk sommerjobb i Agder Energinett (Nå Glitre Nett) etter siste semester av bachelorstudiet. Etter hvert fikk jeg også jobbe deltid der i perioder og fikk sommerjobb to år på rad.

I Tekna-undersøkelsen svarer vel 27 prosent at de har fått sin første jobb via etablert forhold til bedriften som masteroppgave, sommerjobb eller deltidsjobb. 38 prosent har fått jobb via stillinger annonsert på internett. Denne andelen har økt hvert år siden 2013 da cirka 14 prosent fant jobben slik.

I og med at Liv Hege hadde en fot godt innenfor i Glitre Nett, søkte hun ikke andre jobber.

– Jeg hadde inntrykk av at arbeidsmarkedet var godt for oss som gikk denne retningen ved UiA. Under bedriftspresentasjoner ble jeg oppfordret av andre selskaper om å søke jobb hos dem, sier Liv Hege som vet at noen av medstudentene har fått jobber i selskaper som Aker Solution, Equinor, Norconsult og Sweco.

Fordelt på fagområder topper marinteknikk og maskinteknikk statistikken over andel i jobb fem måneder etter studiene, med 100 og 97 prosent i jobb. De som har studert biologi lå lavest med 76 prosent i jobb fem måneder etter studieslutt.

De fleste nyutdannede, 81 prosent, fikk jobb i private virksomheter, mens 14 prosent fikk jobb i staten og 5 prosent i kommunale foretak.

Her er Liv Hege (hun som peker) på befaring med sommerstudenter.

Ansvar for droneinspeksjon

Selv sitter Liv Hege nå på Glitres hovedkontor i Arendal. Der har hun fortsatt å jobbe med droneinspeksjon av strømmaster i mellomspentnettet, som hun også gjorde i sommerjobbene og deltidsjobben. Etter at hun ble fast ansatt som vedlikeholdsingeniør høsten 2023, har hun fått hovedansvaret for droneinspeksjon i Glitre Nett. Hun har også ansvaret for å ta seg av nye sommerstudenter.

– Droneinspeksjon har virkelig tatt av de siste årene. I Agder har vi om lag 55 000 mastepunkter i mellom- og høyspentnettet. Selve droneflyvingen med fotografering av mastepunktene har vi et annet selskap til å gjøre. Når jeg får inn bildene, sjekker jeg om det er feil og mangler, registrerer avvik i materialer og gjør analyser i forhold til vedlikehold og planer for dette, opplyser hun.

Liv Hege skrev masteroppgaven for Seksjon for drift og vedlikehold i Glitre Nett. Den handlet om levetidsstudier av mastepunkter – altså var den omtrent skreddersydd til det hun jobber med nå.

Hun forteller at hun er veldig fornøyd med studiene ved UiA, og at de var veldig relevant i forhold til hva hun jobber med i dag.

Hun er også godt fornøyd med hvordan hun ble mottatt på arbeidsplassen.

–  Jeg var jo allerede i systemet, men deltok på en nyansattsamling og har fått god oppfølging. At hun er en av bare tre jenter blant 80 ansatte i seksjonen for drift og vedlikehold, går veldig fint, sier hun.

 

Helikopterinspeksjoner topper

Ifølge Liv Hege er noe av det beste med jobben at den er så variert.

–   Etter uværet Babet som herjet i Agder og Vestlandet i oktober, og senest nå etter uværet i januar har jeg vært med å inspisere strømnettet fra helikopter. De dagene opplever jeg er noen av de kuleste i jobben, som gir ekstra spenning og innhold til arbeidet på kontoret.

Hun er godt fornøyd med lønns- og arbeidsforhold i Glitre Nett. Hun benyttet seg av medlemstilbudet der jurister i Tekna kan lese gjennom arbeidskontrakten, før hun signerte.

–  Jeg henviste også til lønnsstatistikken overfor arbeidsgiver, og ligger på snittet for mitt årskull. Ellers er jeg også veldig fornøyd med andre tilbud i Tekna som CV-byggeren, og jeg har alle forsikringene i Gjensidige med fordelene som Tekna-medlemskapet gir, sier Liv Hege Ketilsdotter Homme.

Tekna-president Eliabet Haugsbø synes det er bra at de unge er ettertraktet. Samtidig råder hun de unge til å tenke seg godt om før de signerer for tidlig.

– Er det lenge til de skal tiltre, kan det være at lønnsbetingelsene de godtar ikke lenger er like gode når de tiltrer. Kontrakten bør også sjekkes for andre faktorer som pensjonsbetingelser, overtid og konkurranseklausuler, sier Haugsbø.

Les også Stor konkurranse om nyutdannede