Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Jan Rathscheck

Jan Rathscheck satset på jobb i byggebransjen da jobben i olja forsvant.

Søkte 80 jobber før det snudde – to ting endret alt

Da Jan Rathscheck mistet jobben i oljebransjen i Stavanger i 2016, ble spesielt to ting avgjørende for å finne jobb i en ny bransje.

Nå – fire år etter tredje runde av nedbemanninger i selskapet Subsea 7 Norway i Stavanger, ser Tekna-medlem Jan Rathscheck (45) tilbake på et par tøffe år for å finne jobb i ny bransje på et nytt sted. Kontakt med de riktige personene og kompetanseheving ga til slutt resultater.

– Jeg fikk åtte års erfaring fra oljeindustrien etter at jeg kom til Norge som oppmålingsingeniør i 2008, og ble konvertert til «subsea engineer» inn i oljebransjen. Nå er jeg tilbake i byggebransjen i selskapet Sweco med spesialitet innen flom- og overvannshåndtering, noe jeg opprinnelig var utdannet i fra Tyskland, forteller Jan Rathscheck.

Les om Patricia Apablaza som nå kombinerer dagpenger med studier.

Året før Jan mistet jobben, hadde Tekna startet opp et tilbud for arbeidsledige i Stavanger som de kalte Møteplassen, der arbeidsledige fikk informasjon om rettigheter, og ble tilbudt kurs i jobbsøking og nettverksbygging.

Da «oljekrisen» inntraff i 2014, økte ledigheten for sivilingeniører innen petroleumssektoren kraftig helt fram til 2017, for så å falle fram til Koronapademien slo til i mars i år. Da spratt tallene noe opp igjen. Ledighetstallet har vært noe avtagende fra mai i år. (Kilde: NAV. NB! Fra 2020 oppgis ikke egne tall for Hordaland som er blitt en del av det nye fylket Vestland)

Bygge nytt nettverk

– For meg var tipsene til hvordan drive nettverksbygging veldig viktig. Hele mitt nettverk var i Stavanger, men der var arbeidsmarkedet så presset, at jeg bestemte meg for å satse alt på å finne arbeid i Oslo-området.

Av de omtrent 80 jobbene Rathscheck søkte, var bare to i Stavanger. Som utlending opplevde han det vanskelig å komme i jobb.

–  Fordi du ikke har studert i Norge, har du ikke det nettverket andre har fra studietiden, og uten perfekte norskkunnskaper står du bakerst i køen når du søker jobb.

–  Fordi du ikke har studert i Norge, har du ikke det nettverket andre ingeniører har fra studietiden, og som utlending uten perfekte norskkunnskaper står du bakerst i køen når du søker jobb. I byggebransjen der jeg søkte jobber, holder det ikke å kunne snakke norsk, du må også kunne skrive korrekt norsk. Det ble en stor omstillingsprosess for meg som var vant til oljebransjen der forretningsspråket var engelsk. På dette området fikk jeg god nytte av kurs fra Tekna,  i hvordan skrive søknader og bygge opp CV på norsk.

Jan forteller at han i løpet av ett år tok 34 kurs i Tekna-regi, fra små til store.  Blant annet hele Prosjektlederskolen. Men også kurs i selvledelse, presentasjonsteknikk, nettverksbygging etc. Jeg måtte kartlegge hva jeg var god i og hvilken kunnskap jeg kunne ta med meg fra oljebransjen. Og jeg var bevisst på at alle kurs skulle være på norsk, for å perfeksjonere meg språklig.

–  For å bygge opp et nytt nettverk, begynte jeg systematisk å oppsøke bedrifter og be meg selv inn til kaffesamtaler med avdelingsledere. Ikke nødvendigvis for å søke jobb der, men for å presentere meg og få tips om hva jeg burde tilegne meg av ny kunnskap, og ikke minst om de kunne henvise meg til andre personer jeg burde prate med.

Stive NAV-ordninger

–  Det ble mye reising fra Stavanger til kurs i Oslo-området, som medførte store ekstrautgifter for familien. Jeg fikk noe støtte til reising fra NAV, men følte ikke at NAV var noen god støttespiller i jakten på jobb. At det nå er åpnet for å kombinere dagpenger med studier, synes jeg er veldig bra.

–  Noe av det jeg ble mest oppgitt over, var at jeg ikke kunne få noe støtte fra NAV før jeg hadde brukt opp sluttpakken. Først da ville jeg blir regnet som arbeidsledig, og jeg var for høyt utdannet til å få økonomisk støtte til kurs og videreutdanning.

Jan Rathscheck brukte mye penger på å reise til Oslo og ta kurs. Heldigvis hadde kona fortsatt jobb i Stavanger. Men boutgiftene ble ekstra høye da han tok med barna og flyttet til Oslo i en periode før kona også fikk jobb der. Da hadde han fått sin første jobb i ny bransje. Dessverre ble det ikke full klaff med den første jobben, og det ble en ny runde med jobbjakt.

NTNU-kompetanse ble døråpner

– I og med at jeg slapp å jobbe i oppsigelsesperioden, kunne jeg begynne å studere et enkeltemne innen vann- og avløsteknikk ved NTNU. Da åpnet det seg dører.

–  Med NTNU-kurset og det at jeg nå kunne vise at jeg hadde norsk som arbeidsspråk, sammen med at jeg kom i kontakt med de riktige personene, ledet meg fram til den jobben jeg nå har i rådgiverselskapet Sweco, der jeg har vært siden januar 2019.

I ettertid er Jan klar på at det var tre ting som hjalp han tilbake i jobb - nettverksbygging, kompetanseheving og en proaktiv holdning.

–  Det var også en stor fordel at jeg som Tekna-medlem fikk redusert pris på de kommersielle kursene jeg tok gjennom foreningen.

Han skulle imidlertid ønske det hadde vært bedre og mer fleksible ordninger i NAV, samtidig som han ser faren for at for fleksible ordninger kan føre til misbruk.

–  For meg virket det håpløst at NAV stilte krav om at jeg først måtte ha et jobbtilbud for å få støtte til kurs. Det logiske for meg var at jeg først måtte bygge på kompetansen for å kunne få den jobben jeg var mest kvalifisert for. Da hadde jeg trengt støtte til det kurset som ville gi meg den kompetansen.  

Her finner du informasjon om alle Teknas tjenester rettet mot permitterte og arbeidsledige: https://www.tekna.no/karriere/Arbeidsledig/