Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Patricia Apablaza i en liten båt

Her er Patricia Apablaza da hun jobbet med fiskehelse på et norsk oppdrettsanlegg i Chile.

Dagpenger gir Patricia flere studiemuligheter

Patricia Apablaza har doktorgrad i fiskehelse, men har vært uten jobb siden april. Nå søker hun 2-3 jobber i uka, og tar flere semesterfag ved universitetet i Bergen. – Det betyr veldig mye å kunne kombinere dagpenger og studier, sier hun.

Uten dagens ordning med å kunne motta dagpenger samtidig som jeg fyller på kompetansen min, hadde det blitt veldig vanskelig å satse slik jeg nå gjør, sier Tekna-medlem Patricia Apablaza (57) fra sitt hjemmekontor i Bergen. Patricia, som er veterinær og mastergrad i mikrobiologi fra Chile, mastergrad i biologi og en doktorgrad i fiskehelse fra Universitetet i Bergen, har vært uten jobb siden april i år. Da gikk den prosjektbaserte kontrakten med NCE Seafood Innovation Cluster ut. 

Tar alle Tekna-kurs

Patricia Apablaza
Patricia Apablaza håper videreutdanningen skal gi henne jobbmuligheter.

På grunn av Koronaepidemien har mye stoppet opp, og nå består dagene hennes av å få seg en ny jobb, og heve kompetansen på noen områder som vil hjelpe henne i å lykkes med det. Hun er veldig glad for at regjeringen i vår innførte ordningen som Tekna har kjempet for i mange år.  –  Uten den nye ordningen, hadde jeg ikke kunnet få studere ved Universitetet i Bergen, samtidig som jeg mottar dagpenger.

Les også om hvordan Jan Rathscheck skaffet seg ny jobb utenfor olja.

Faglig nettverk gjennom Tekna

Patricia forteller optimistisk at hun har både en plan A, B, C og D.  Totalt er hun nå i gang med fem kurs og studier samtidig. For å beherske det norske språket perfekt både muntlig og skriftlig, studerer hun to norskfag ved universitetet i Bergen.

–  Det er en forutsetning for jobber jeg søker, som er plan A. Men også helt nødvendig i min plan B som er å starte egen bedrift som konsulent innen fiskehelse. Og dessuten nødvendig for plan C som er å komme inn på et studium ved NMBU som gjør at jeg kan få godkjent autorisasjon som veterinær basert på veterinærstudiene mine fra Chile. Her er kravene veldig strenge.

–  For å ha enda en bein å stå på i arbeidsmarkedet tar jeg også to kurs i mitt morsmål, som er spansk. Det gjør jeg for å få dokumentasjon på spanskkompetansen min på universitetsnivå, slik at jeg kan bli lærer og undervise i spansk.

Entreprenørprogram

Patricia følger også et 6 måneders program ved Entreprenerdy AS betalt av NAV.

–  Der lærer jeg alt om det å starte egen bedrift fra forretningsidé, forretningsmodell, finansiering etc. Dette gjør jeg for å kunne realisere planen om egen bedrift som fiskehelsekonsulent, sier hun.

Patricia forteller at hun har brukt medlemskapet i Tekna mye – både for å få råd og veiledning, og som kursdeltaker.  I juni deltok hun på «Kompetansekartlegging for permitterte og arbeidsledige» og i september på «Karriereutvikling i endringstider».

– Det har vært veldig nyttig, sier hun. Jeg har blant annet fått en bedre selvinnsikt og hjelp til å skrive gode CV-er og søknader. I tillegg deltar jeg på alle kurs og webinarer innen mitt område, som er fiskehelse.

Patricia fremhever også hvor viktig det har vært for henne å skaffe seg et faglig nettverk gjennom Tekna. Det har hun funnet ved å sitte i styret i to fagnettverk i Tekna – Tekna fiskehelse og havbruk, og Tekna Forskerne.

– Begge steder har jeg bedt om en liten pause nå fordi jeg legger så mye arbeid i kompetansehevende kurs og studier, sier hun. Nå handler nemlig alt om å komme inn på arbeidsmarkedet i igjen.

Hun forteller at hun setter medlemskapet i Tekna høyt, og er veldig glad for kontingentfritak som arbeidsledig.

–  Nå skal jeg bruke alle kreftene på å komme i jobb igjen, og gleder meg til å kunne betale full kontingent igjen, sier hun.

Tekna-seier etter mange år

Lise Lyngsnes Randeberg
President i Tekna, Lise Lyngnes Randeberg er glad for at arbeidsledige nå kan utdanne seg samtidig som de får dagpenger.

Tekna har i mange år kjempet for at folk skal kunne ta videreutdanning samtidig som de mottar dagpenger, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

–  Ordningen kom endelig i vår som følge av Koronapandemien, og den videreføres i forslaget til nytt statsbudsjettet. Statsråden har også lovet en at en permanent ordning kommer på plass før sommeren 2021, og det er vi veldig glad for. I Statsbudsjettet er det også satt av penger til såkalte bransjeprogram, som er fleksible etter- og videreutdanningstilbud ved universiteter og høyskoler – noe Tekna har vært med på å utvikle sammen med andre parter i arbeidslivet.

–  Da Koronapandemien slo til, så vi en økning i permitterte og ledige blant Teknas medlemmer. Vi har fryktet at arbeidsledigheten skulle bli veldig høy, og har derfor jobber hardt for å sikre alle våre medlemmer et godt og relevant tilbud. 

–  Heldigvis har vi ikke sett omfattende nedbemanninger ennå, men vi er spent på utviklingen fremover og hva som skjer i løpet av høsten, sier Randeberg. 

Kartla behov – opprettet lynkurs

Ingrid Nymoen
Ingrid Nymoen er prosjektleder for utvikling av nye tjenester til permitterte og arbeidsledige.

Prosjektleder for utviklingen av tjenestene til arbeidsledige og permitterte, Ingrid Nymoen forteller at Tekna var raskt ute med en spørreundersøkelse i denne gruppen om hva behovet var. Fra midten av  mai i år var det på plass et tilbud fram til sommeren med ulike lynkurs. Det er også laget en egen landingsside på nettet som oppdateres fortløpende med informasjon om rettigheter og tilbud.

– Hittil har vi hatt 2076 deltakere fordelt på 12 kurs siden starten i mai. Det har vært kurs om handlingsrommet som permittert, oppsigelse og nedbemanning, jobbsøking fra A til Å, det uformelle arbeidsmarkedet, ferie - hva er dine rettigheter som permittert, kompetansekartlegging, karriere og utvikling i endringstider – for å nevne noe.

–  I høst blir den røde tråden karriere, og vi kommer til å fokusere mye på jobbsøking, sier Nymoen. Hun forteller om tilbakemeldinger på hvor tungt det kan føles å være arbeidsledig, og at det derfor også blir satt opp kurs i psykologstøtte - hvordan ta vare på deg selv, som tema.

Ifølge Nymoen kommer Tekna til å gjøre en ny brukerundersøkelse for å kartlegge hvilke behov det blir mest relevant å dekke utover høsten og vinteren.

Her finner du informasjon om alle Teknas tjenester rettet mot permitterte og arbeidsledige: https://www.tekna.no/karriere/Arbeidsledig/