Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Karl R. Forwald

Godt over vanlig pensjonsalder tar Karl R. Forwald ett år av gangen i arbeidslivet, men vil fortsatt gjerne bidra med sine kunnskaper om metallurgi i jakten etter mineraler på havbunnen.

73-åring i startgropa på havbunnen

Siden 2018 har gruppen 70-74 år som fortsatt jobber vokst. Tekna-medlem Karl R. Forwald (73) har utsatt pensjonsalderen blant annet til fordel for mineraler fra havbunnen. De vil han bruke i det grønne skiftet.

Statistikksjef Ulf Andersen i NAV er bekymret for den forestående pensjonsbølgen.

–  I årene fremover kommer det svært store årskull som nærmer seg pensjonsalder, og som blir krevende å finansiere uten økt sysselsetting og arbeidsdeltakelse fra eldre arbeidstakere.

Nylig skrev Tekna Magasinet om 70-åringen som bygger Freyrs gigafabrikk. Han ville jobbe med noe grønt for å kunne se barnebarna inn i øynene. Den 73-årige metallurgen Karl R. Forwald med doktorgrad i materialeteknologi  vil jobbe med havbunnsmineraler til det grønne skiftet. 

Metallurgen mot vannmassene

En av Karl R. Forwalds største bekymringer for fremtiden handler om vannmasser.

–  Jeg må si at jeg ser ganske mørkt på om store deler av isen vår skulle smelte rundt på kloden. Det er en ting å kutte utslipp, en annen ting å rense med karbonfangst, en tredje er å fremskaffe nok elektrisk energi og sist, men ikke minst, nok mat.

Karbonfangst er noe Forwald begynte å interessere seg for da han var 70, og han har «hjulpet en kollega» med karbonfangst fra lufta. Men det er metallurg han er, med 41 års bakgrunn fra Elkem.

–  Vi trenger metaller og mineraler for å bli mer uavhengig av Russland og Kina, og til det grønne skiftet. Jeg jobber med et prosjekt for havbunnsmineraler hvor mitt område først og fremst er å planlegge det metallurgiske som skjer når vi har fått det på land.

Ser håp i hengende snøre

Statistikksjef Ulf Andersen i NAV ser lys i mørke for yrkesdeltagelsen blant 70+, hvor Forwald er en del av statistikken. En yrkesdeltagelse på bunn for aldersgruppen 70-74 år i 2018, har senere snudd og krøpet over 15 prosent igjen.

–  Det er svært positivt at flere eldre står lenger i jobb i 2021 og at dette har steget gradvis siden 2018. Nedgangen i 2020 kan forklares med pandemien og situasjonen vi hadde på arbeidsmarkedet i etterkant av den store nedstengningen med svært mange permitterte arbeidstakere.

:

SSB-tall viser den samme positive tendensen for seniorer i akademiske yrkesgrupper, med unntak for undervisningsyrker hvor det var en nedgang for yrkesdeltakelsen i aldersgruppen 70-74 år. Ingeniører har også en svakere utvikling i yrkesdeltagelsen blant eldre.

 

–  Økningen i sysselsettingen i 2021 ser vi også på andre fronter: sysselsettingen i Norge er høy, arbeidsledigheten lav, og det er 31 000 færre i utenforskap fra arbeidslivet ved utgangen av 2021 sammenlignet med ett år tidligere. I det bildet er det naturlig at sysselsettingen også øker noe blant seniorer, og NAV antar og forventer at dette vil øke ytterligere også i 2022, sier statistikksjefen.

Ett år av gangen

 Metallurgen Forwald vil fortsette å være yrkesaktiv, men han planlegger ikke langt frem. Han er partner i konsulentselskapet Styrhuset AS i Kristiansand.

–  Foreløpig tar jeg ett år av gangen. Det viktigste er om jeg synes det er artig å holde på, og om helsen holder, og foreløpig er svaret ja på begge deler.

Forwald er en av mange eldre som opplever at egen kompetanse er blitt enda mer etterspurt de siste årene. «Elektrifiseringen som inngår i det grønne skiftet krever mineraler i enorme mengder», skriver forskningssjef i SINTEF, Lars Sørum, i en kronikk i E24.

Nytt norsk industrieventyr

«Nest etter Fiji er det Norge som eier økonomiske rettigheter til flest mineralrike spredningsrygger», fortsetter forskningssjefen. Forhåpningene er skyhøye med årlige norske inntekter på 180 milliarder kroner og 21 000 arbeidsplasser.  73-åringen Forwald er med i startgropen på et mulig nytt norsk industrieventyr på havbunnen.

I fremtiden kan det bli aktuelt å hente mineraler som jern, mangan, kobber og kobolt fra havbunnen på norsk kontinentalsokkel. Illustrasjon: Oljedirektoratet

–  Jeg er blant annet involvert i et prosjekt for havbunnsmineraler som finnes for eksempel i Stillehavet og utenfor norskekysten. Det grønne skiftet er avhengig av nok mineraler til å bygge ut fornybar energi og alt annet vi trenger for eksempel av transportinnretninger. Vi kan bytte ut karbon med hydrogen i flere av reduksjonsprosessene for mange av mineralene. Jeg er involvert i flere andre prosjekter også hvor jeg får være med å gjøre en forskjell i det grønne skiftet.

Ingen hender i fanget

 Den 73-årige metallurgen har ingen tid å miste.

–  Jeg synes jo det er hyggelig og viktig å bidra med den kunnskapen jeg har og kan bidra med. Jeg innser som de aller fleste at vi er nødt til å gjøre noe. «Sitt stille, lat som ingen ting og håp at det går over», sier man. Det går ikke over. Vi må finne ut av hva som er teknisk mulig i det grønne skiftet, og hva det vil koste, og begge deler er like viktig. Vi er antagelig mange flere enn meg som har store kunnskaper og lang erfaring og som utmerket godt kan bidra i stort monn selv om vi formelt sett har passert «normal» aldersgrense for pensjonering.