Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Q&A Lønnsundersøkelsen

Publisert: 8. okt. 2021

Spørsmål og svar om Teknas lønnsundersøkelse

Hvem mottar lønnsundersøkelsen?

Lønnsundersøkelsen sendes til alle medlemmer som i medlemsregisteret er registrert som yrkesaktive. Den sendes også til nyutdannede, dvs. studenter som i vårt register er registrert med eksamen i år og eksamensmåned til og med september.

Vi sender ikke undersøkelsen til alle på én gang, men tilpasser utsendelsen etter når årets lønnsforhandlinger er ferdige i ulike bedrifter og sektorer.

Hvorfor skal jeg svare på lønnsundersøkelsen?

Lønnsundersøkelsen danner basis for Teknas lønnsstatistikk, som er et viktig verktøy i lønnsforhandlinger. Dette gjelder alle medlemmer: både de som har en Tekna-gruppe på sin arbeidsplass, og de som forhandler lønnen sin selv. Statistikken er ikke en tariff, men en viktig veiledning i forhold til markedsverdien for alle med en master innen tekniske/naturvitenskapelige fag.

For de yngre arbeidstakerne er det svært viktig at også du som har lengre erfaring i arbeidslivet svarer på undersøkelsen, slik at vi får et godt datagrunnlag fra alle grupper. Når du svarer på undersøkelsen bidrar du rett og slett til å bedre kvaliteten i dataene, og vi får en solid statistikk.

Hva kan jeg bruke lønnsstatistikken til?

  • Sjekke at du lønnsmessig er på rett nivå
  • Lønnsforhandlinger - enten du forhandler lønnen din selv eller en tillitsvalgt forhandler på dine vegne
  • Sjekke lønnsnivå i ulike sektorer og bransjer (hvis du f.eks. vurderer å bytte jobb)
  • Finne ut hvilket lønnsnivå du kan forvente som nyutdannet

Hvordan svarer jeg på lønnsundersøkelsen?

Alle yrkesaktive og nyutdannede får en e-post, eventuelt en sms, med lenke til spørreskjemaet. Lenken er unik, så den skal ikke videresendes til andre. Lenken er sikker. Det er også mulig å gå til www.tekna.no/svar og logge deg inn for å finne din personlige lenke.

Underveis i spørreskjemaet får du veiledning i hvordan du skal svare, og vi ber deg følge disse veiledningene. Du finner også en oversikt, med forklaring, over noen av spørsmålene i undersøkelsen her.  

Hvis det oppstår problemer, kan du ringe 22 94 75 00 og spørre etter Øyvind Haldorsen, eller du kan sende en e-post til [email protected].

Hva er svarfristen?

Undersøkelsen skal besvares så snart som mulig, så sant årets lønnsforhandlinger på din arbeidsplass er avsluttet og du har fått beskjed om din lønnsregulering. Har du ikke fått lønnsregulering ennå (dvs. en lønnsregulering som vil være gjeldende per 1. oktober), kan du vente med å svare på undersøkelsen til du mottar en påminnelse fra oss med siste frist for å besvare undersøkelsen, men det er da viktig at du svarer så raskt som mulig når denne kommer.

Når foreligger resultatene fra årets statistikk?

Lønnsstatistikken for i år blir publisert på Lønnsstatistikk i januar. Du kan også se statistikken for tidligere år der.

Hvor henvender jeg meg dersom jeg har spørsmål om undersøkelsen eller om lønnsstatistikken?

Ring 22 94 75 00 og spør etter Øyvind Haldorsen, eller send en e-post til [email protected]. Du kan også ta kontakt med den Tekna-tillitsvalgte på din arbeidsplass - f.eks. når det gjelder spørsmålet om pensjon i undersøkelsen, er dette noe din tillitsvalgte bør kunne svare på.