Teknas lønnsundersøkelse

Ditt bidrag til en god lønnsstatistikk

Når du svarer på lønnsundersøkelsen er du med på å styre din egen lønnsutvikling. Svar på undersøkelsen så snart du har oversikt over din lønn per 1. oktober.

Som Tekna-medlem er lønnsstatistikken en av dine viktigste medlemsfordeler i forbindelse med lønnsforhandlinger. For at statistikken skal være et nyttig hjelpemiddel, er det viktig at flest mulig medlemmer svarer på undersøkelsen.

I e-posten mottar du en individuell lenke som starter med https://analyse.tekna.no. Denne skal ikke videresendes til andre. Lenken er sikker. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og undersøkelsen er tilpasset mobile enheter.

To our English speaking members

Tekna's salary survey may be answered in English. Choose English on the first page of the survey. The survey is adapted for mobile devices.

Sist oppdatert: 19. august 2017