Teknas lønnsundersøkelse

den viktigste undersøkelsen du svarer på i år!

Bruk fem til ti minutter på å heve kvaliteten og legitimiteten til Teknas lønnsstatistikk. Svar på undersøkelsen så snart du har oversikt over din lønn per 1. oktober.

Hver høst gjennomfører vi i Tekna en lønnsundersøkelse blant våre medlemmer. Undersøkelsen danner grunnlaget for lønnsstatistikken, som er svært viktig i lønnsforhandlinger – enten du har en Tekna-gruppe på arbeidsplassen din, eller du forhandler lønnen din selv. I lønnsundersøkelsen samler vi også inn data om arbeidsforhold, hvilket hjelper oss i arbeidet med å ivareta dine interesser som arbeidstaker.

For at lønnsstatistikken skal fortsette å ha høy troverdighet og være et solid verktøy i lønnsforhandlinger, er det viktig at så mange som mulig svarer!

Vi sender undersøkelsen til over 60.000 av våre 81.500 medlemmer. Du mottar undersøkelsen i form av en e-post (eventuelt en SMS) med en individuell lenke som starter med https://analyse.tekna.no. Denne skal ikke videresendes til andre. Lenken er sikker. Alle opplysninger behandles konfidensielt. Undersøkelsen er tilpasset mobile enheter.

Er det mer du lurer på? Sjekk vår spørsmål og svar side om lønnsundersøkelsen.

Sist oppdatert: 9. desember 2019