Teknas lønnsundersøkelse

... den viktigste undersøkelsen du svarer på i år!

Svar på undersøkelsen så snart du har oversikt over din lønn per 1. oktober.

Ditt svar teller!

Information in English

Hver høst gjennomfører vi en lønnsundersøkelse blant våre medlemmer. Undersøkelsen danner grunnlaget for en av de viktigste medlemsfordelene: lønnsstatistikken. Statistikken er like viktig for de som forhandler lønn selv, som for de med lokal Tekna-gruppe på arbeidsplassen.

I lønnsundersøkelsen samler vi også inn data om ditt arbeidsforhold som hjelper oss å ivareta dine interesser som arbeidstaker.

For at lønnsstatistikken skal fortsette å ha høy troverdighet og være et solid verktøy i lønnsforhandlinger, er det viktig at så mange som mulig svarer!

Vi sender ut undersøkelsen til over 60.000 medlemmer. De fleste yrkesaktive medlemmer får denne, men den sendes ikke til pensjonerte medlemmer, studenter eller medlemmer som jobber utenlands. Det er kun svar fra yrkesaktive som tas med i statistikken. 

Du mottar undersøkelsen i form av en e-post (eventuelt en SMS) med en individuell lenke som starter med https://analyse.tekna.no. Lenken er personlig og skal ikke videresendes til noen. Lenken er sikker og alle opplysninger behandles konfidensielt. Undersøkelsen er tilpasset mobile enheter.

Er det mer du lurer på? Sjekk vår spørsmål og svar-side om lønnsundersøkelsen.