Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Katrine Olsson
– Se på det som et slag for fellesskapet. På under ti minutter, som er tiden det tar å svare, kan du bidra til et mer rettferdig arbeidsliv, sier Katrine Olsson, rådgiver for arbeidsliv og juss i Tekna.

Fem grunner til å ta lønnsundersøkelsen

Publisert: 16. okt. 2023

Skal du svare på én undersøkelse fra Tekna i år, er det denne du må prioritere, sier Katrine Olsson i Tekna.

Svarer du på denne, får du et verktøy som kan gi deg høyere lønn.

I oktober og november sender Tekna ut lønnsundersøkelsen ut til yrkesaktive medlemmer. Svarer på denne, bidrar du til å lage den beste lønnsstatistikken for Tekna-medlemmer. 

– Lønnsstatistikken er en av våre viktigste og mest etterspurte tjenester, både for medlemmer som skal bytte jobb, for tillitsvalgte som skal forhandle lønn, og for de som skal inn i en lønnssamtale med sjefen, sier Olsson.

Lønnsstatistikken er et viktig forhandlingskort, men for at den skal fortsette å være det, må svarprosenten være så høy som mulig. Derfor bør du svinge deg rundt og svare når lønnsundersøkelsen tikker inn i mailboksen.

– Se på det som et slag for fellesskapet. På under ti minutter, som er tiden det tar å svare, kan du bidra til et mer rettferdig arbeidsliv, sier Katrine Olsson, rådgiver for arbeidsliv og juss i Tekna.

Lønnsstatistikken er et viktig forhandlingskort, men for at den skal fortsette å være det, må svarprosenten være så høy som mulig. Derfor bør du svinge deg rundt og svare når lønnsundersøkelsen tikker inn i mailboksen.

Her er grunnene til det:

1. De tillitsvalgte får et bedre grunnlag for å forhandle lønn

Det er den tillitsvalgtes oppgave å forhandle lønn på vegne av alle medlemmene i virksomheten, og for dem er statistikken et viktig forhandlingskort.

– De tillitsvalgte bruker statistikken som et verktøy når de forhandler med arbeidsgiver. Ofte blir statistikken brukt til å forklare hvorfor medlemmene fortjener lønnsøkning, sier Olsson og fortsetter:

– Er svarprosenten på undersøkelsen høy, vil statistikken være mer troverdig, og det er større sannsynlighet for at arbeidsgiver tar den på alvor.

2. Nyutdannede får bedre forutsetninger

Ofte er de yngste medlemmene mest sårbare og ikke helt komfortable med å forhandle startlønn. For dem er lønnsstatistikken svært viktig.

– Det er kjempeviktig at du som ny i arbeidslivet starter med en grei lønn. Hvis du ikke gjør det, kan det lang tid før du når lønnsnivået vi anbefaler, sier Olsson.

Derfor bruker Tekna lønnsundersøkelsen til å anbefale begynnerlønn. Olsson forteller at de opplever at arbeidsgiver ofte justerer begynnerlønnen etter denne.

– Vi ser at mange blir tilbudt samme lønn som vi anbefaler. Det kan tyde på at mange arbeidsgiver leser statistikken.

3. Hjelper arbeidsgivere til å forstå din markedsverdi

For arbeidsgiveren er det viktig at de ansatte leverer godt, og at de er fornøyde med arbeidsplassen sin. Tekna-medlemmer sitter også på en kompetanse mange arbeidsgivere setter høyt.

– En måte å belønne dem på, i tillegg til kompetanseheving og andre goder, er å tilby en god lønn. Lønnstapere, det vil si de som tjener mindre enn andre med samme rolle i samme bransje, vil mistrives eller se seg om etter noe nytt, forklarer Olsson.

Statistikken gir arbeidsgiveren innsyn i hvordan det står til med Tekna-folket, og de ønsker ofte å tilpasse seg så langt det går.

4. Gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an

I lønnsstatistikken kan du sjekke din egen utvikling i forhold til andre med samme erfaring. Du kan også se forskjellen mellom ulike sektorer og bransjer.

Ser du at du ligger langt bak, kan du snakke med den tillitsvalgte i virksomheten og få et svar på hvorfor det er sånn.

– Kanskje vil kompetanseheving eller at du tar på deg en ny oppgave, gjøre at du stiller sterkere i neste lønnsforhandling.

Men det er viktig å huske på at statistikken ikke er tariff.

– Noen ganger er det ikke rom i virksomheten for å gi mer i lønn, og det er også forskjeller mellom ulike regioner og sektorer når det kommer til nivået på lønnen. 

Selv om du ikke forhandler lønnen selv, har du rett på en lønnssamtale med lederen, der dere snakker om din kompetanse og mulighet for høyere lønn. Da vil statistikken fungere som et underlag, og hjelpe deg å kjenne din markedsverdi.

5. Tekna kan gi deg de beste rådene

Katrine Olsson forteller at hennes avdeling bruker statistikken aktivt hver eneste dag.

– Jeg bruker den til å rådgi tillitsvalgte som skal inn i forhandlinger, og i samtale med medlemmer som skal bytte jobb og ringer for å høre om jobbtilbudet er rimelig, sier hun og legger til:

– Alle våre medlemmer har mulighet til å sende oss kontraktene sine når de er i et jobbskifte. Da vil vi kunne gi dem noen kjappe og gode råd, og kvalitetssikre at det de takker ja til er godt nok.

Teknas lønnsundersøkelse

Hver høst gjennomfører vi en lønnsundersøkelse blant våre medlemmer. Undersøkelsen danner grunnlaget for en av de viktigste medlemsfordelene: lønnsstatistikken. 

Les også