Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
barn hopper i vannet
Ferien nærmer seg, vet du hvilke rettigheter du har krav på?

Aktuelt

Dette bør du vite om ferie

Publisert: 20. apr. 2023

Hvordan legger du deg opp feriepenger, hvor mange feriedager har du krav på, og kan arbeidsgiver bestemme når ferien skal avvikles?

Få temaer engasjerer mer enn ferie, og advokat i Tekna Kari Tønnessen Nordli forteller her hvilke regler, plikter og rettigheter som gjelder for ferien.

Les mer: Alt om ferie - Ferieloven

Har alle rett til ferie?

- Ja, ferieloven gir alle arbeidstakere rett til ferie. Dersom du er nyansatt, må du riktignok ha begynt i jobben før 30 september for å ha rett til full ferie første året. Ifølge loven har man rett på fire uker og én dag ferie, men de aller fleste har i dag avtaler med arbeidsgiver som sikrer dem fem ukers ferie. Arbeidstakere over 60 år har rett til en uke ekstra ferie.

Advokat i Tekna Kari Tønnessen Nordli gir råd om ferie og dine rettigheter

Har jeg rett til lønn i ferien?

Dagens ferielov skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger, så det er ikke sikkert du har krav på lønn. Ferielovens system er at man setter av penger året før som skal kompensere for bortfallet av lønn i perioden man avvikler ferie. Det settes av 12 prosent av fjorårets inntekt dersom man har rett til fem ukers ferie, og 10,2 prosent dersom man bare har 4 uker og én dag slik ferieloven sikrer deg. Så dersom du er nyansatt dette året, har du ikke tjent opp feriepenger, og da har du heller ikke rett til feriepenger.

Dagens ferielov skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger

Regjeringen har imidlertid varslet at de nå vil sette i gang et utredningsarbeid for å se på ferieloven, etter at partene i mange år har pekt på at loven ikke er i samsvar med EØS-avtalen og EUs arbeidstidsdirektiv. Dette kan du lese mer om her:

Les mer: Regjeringen skal utrede ferieloven

Må jeg ta ut ferie?

- Ja, ansatte har både rett og plikt til å ta ut ferie. Men dersom du er nyansatt, og ikke har opparbeidet feriepenger som kompenserer for lønnsbortfallet i ferien, kan du nekte å ta ut ferie.

Gir bonus rett til feriepenger?

- Ja, det skal beregnes feriepenger av bonus så lenge denne er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal avvikle ferien?

- Du kan kreve å få tatt ut minst 3 uker (18 virkedager) i sommermånedene. Dersom du ikke blir enig med arbeidsgiver om når du skal ta ut ferie, har arbeidsgiver rett til å fastsette tidspunkt. Men da skal det diskuteres med deg. Det skal varsles i god tid, og hovedregelen er to måneder. Arbeidsgiver kan endre ferietidspunkt dersom det er på grunn av uforutsette hendelser som skaper problemer med drift, og det ikke kan settes inn vikar. Men også da skal dette drøftes, og du har krav på å ha med tillitsvalgt.

Hva skjer om jeg blir syk i ferien?

- Dersom du blir syk, har du rett til å utsette ferien. Det er viktig å dokumentere sykdommen med sykemelding.

Kan arbeidsgiver legge ferien til tidspunkter der jeg er i foreldrepermisjon?

- Nei, arbeidsgiver kan ikke bestemme at ferien skal legges i den tiden hvor du har betalt foreldrepermisjon. Du kan kreve at allerede fastsatt ferie blir utsatt til permisjonen er over. Men mange gjør likevel avtaler med sjefen, fordi de finner det praktisk å skjøte på omsorgspermisjonen med ferie. Permisjonen blir da avbrutt mens du avvikler ferie, og begynner å løpe igjen når ferien er over.

Kan jeg kreve å ta ut ferie i oppsigelsestiden dersom jeg sier opp jobben?

- Ja, hvis du selv sier opp, kan du kreve at ferie du allerede har avtalt skal avvikles i oppsigelsestiden dersom det ellers ikke vil bli tid til å avvikle ferien i hovedferieperioden eller ferieåret. Dersom du blir sagt opp, står arbeidsgiver ikke fritt til å legge ferien til oppsigelsestiden. Du har fortsatt krav på tre ukers ferie i sommermånedene, og regelen om at arbeidsgiver skal varsle om fastsetting av ferie i god tid, som hovedregelen to måneder, gjelder fortsatt.

Har jeg krav på full ferie med deltidsstilling?

- Du har krav på fire uker og én dag som ferieloven gir deg, selv om du bare jobber for eksempel 50 prosent. Men det er viktig at ved sammenhengende ferie i for eksempel fire uker, så gjelder alle dagene, selv om du jobber i redusert stilling. Det er viktig å sjekke at du ikke trekkes for mer lønn enn det stillingsbrøken tilsier, når feriepengene avregnes. Har du halv stilling, skal du for eksempel bare trekkes for to uker og en halv dag

Les mer: Alt om ferie - Ferieloven

 

 

Les også