Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Alle kurs og arrangementer

Slik skaper du velfungerende team

mennesker jobber sammen rundt et bord

For tiden ingen kursdatoer

Ønsker du dette kurset? Ta kontakt med oss på [email protected]

Om foredragsholderen

{{state.speaker.FirstName}} {{state.speaker.Surname}}

{{state.speaker.Title}}

{{state.speaker.Workplace}}

{{state.speaker.Phone}}

Dette lærer du

Kurset gir deg innsikt i essensen av et prestasjonsteam og hvordan du kan bygge og vedlikeholde en prestasjonskultur over tid på din arbeidsplass.

Gruppepsykologisk trygghet: Hva gruppepsykologisk trygghet er og ikke er, samt forstå hvordan fenomenet både kan hemme og fremme teamdynamikken

Ledelse og organisering av team: Få innsikt i hvordan du best leder og organiserer et team for optimal ytelse, når team er riktig organisering og når det ikke er det

Relasjonsbygging: Lær hvorfor og hvordan du skal fokusere på relasjoner innad i teamet

Teori til praksis: Lær hvordan du kan omsette læring til konkrete handlinger og atferd

Ingredienser i effektive team: Utforsk hovedelementene som bidrar til et teams effektivitet

Utfordringer og løsninger: Lær om vanlige utfordringer team står overfor og hvordan du kan overkomme dem

Kjennetegn ved bærekraftige prestasjonskulturer: Forstå hva som kjennetegner en solid prestasjonskultur og hvordan du kan dyrke dette i ditt team

Bygging av prestasjonsteam

For å bygge et prestasjonsteam er det viktig å forstå hva som er en god prestasjon, avhengig av teamets ambisjoner. Kunnskap om hva som fremmer bærekraftig prestasjonsutvikling er derfor en sentral dimensjon i utviklingen av et prestasjonsteam. 

Effekten av prestasjonsteam

Team som er høytpresterende takler bedre utfordringer knyttet til samhandling på tvers og samhandling innad i et team. Når vi evner å prestere bra, vil det også påvirke resultatet og bunnlinjen til selskapet.

Praktisk rettet kurs

Kurset er praktisk rettet og vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og øvelser. Læringsprosessen vil være praktisk og erfaringsbasert slik at du umiddelbart kan bruke det du har lært når du er tilbake på jobb. Ingen forkunnskaper kreves for å delta på kurset.

Kurset passer for alle ledere, prosjektledere, avdelingsledere og alle som arbeider i team eller leder et team, både i privat og offentlig sektor. Dra gjerne flere kollegaer sammen for ta med dere felles forståelse og erfaring tilbake til deres team.

Premium kurs og konferanser

I samarbeid med ledende fageksperter utvikler vi høyaktuelle, faglige møteplasser for å sikre at du til enhver tid innehar oppdatert kompetanse og et verdifullt nettverk

Har du lest dette?

Del