Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
VAN(N)VITTIG: – Vann bryter seg frem overalt, og påvirker mange ulike aktører. Det bryr seg ikke om hvor det bør eller ikke bør være, eller hvor flott og grønn vår nye infrastruktur er.

Kursinnsikt

Klimatilpasning og overvannshåndtering – samarbeid er nøkkelen til suksess!

Publisert: 8. juni 2023

Rambøll og Tekna vil endre hvordan byer utvikles – og bygge kompetanse hos beslutningstagere og eksperter.

Hva er status på bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering i Norge? Hvordan kan vi samarbeide for å få til de beste løsningene?

Og ikke minst: Hva er det som egentlig står på spill?

Dette er noen av spørsmålene du vil få svar på i det nye kurset Tekna har utviklet i samarbeid med Rambøll, som du kan melde deg på her.

Norge vil spare store summer ved å innføre tiltak som forhindrer kjelleroversvømmelser, ras og ødelagte veier. Summen norske forsikringsselskap betaler ut for vannrelaterte skader har nemlig steget sakte, men sikkert de siste årene.

I snitt beløper hver utbetalingene seg på 50-60.000 kroner ved kjelleroversvømmelser, men ved omfattende overvannsskader kan det fort dreie seg hundretusenvis av kroner per sak. Ifølge Finans Norge er samlet erstatningskostnad i overvannssaker på over 28 milliarder kroner de siste ti årene.

Med slike summer er det ikke vanskelig å forstå at det kan være mye å spare på forebyggende tiltak – og som Vik og Myking påpeker handler dette i stor grad om både samfunnsøkonomi og fellesskapsforståelse.

– Vi har ikke råd til å ikke planlegge! I et samfunnsperspektiv er det jo sånn at vi ønsker å bruke penger på morsommere ting enn forsikringspremier og oversvømmelser. Det er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å kun ha avbøtende tiltak i etterkant; vi må tenke smartere og forebyggende, sier Vik.

Samtidig påpeker Myking at ikke alle hendelser kan eller bør planlegges for heller:

– Hvis man lager veldig store og komplekse løsninger som skal håndtere voldsomme mengder vann, så er det faktisk mulig at det er billigere og lurere å på en sikker måte håndtere et par kjelleroversvømmelser. Så det handler om å finne en balanse.

Vi ønsker å bidra til å endre måten vi planlegger byer og tettsteder på. Meld deg på kurset her!

Store gevinster

Og treffer man denne balansen, ja, da kan man hente ut store gevinster, ifølge Vik:

– Mange ser dette som bortkastet tid, men vår påstand er at tidlig involvering og å ha alle relevante aktører om bord sparer deg for masse jobb og kostnader senere, sier hun.

Gerd Beate Vik, konsulent innen prosjektledelse i Rambøll.

I Skien har Rambøll lykkes med å få til nettopp dette:

– Vi fikk til en god forståelse, håndtering og løsning på overvannsproblematikken i byplanleggingen, og dialogen gjør også at man nå har en god plan for hvordan man skal jobbe videre med implementeringen over tid samt at viktige fagområder og beslutningstagere er ombord.

Ta ledertrøya

Kurset de leder setter deltagerne i stand til å selv håndtere komplekse og tverrfaglige problemstillinger, og hovedmålet er å skape en arena for samhandling på tvers av etater og foretak i hele verdikjeden.

– Det vi skal gjøre på kurset, er blant annet å sette deltagerne i stand til å finne ut av når de skal involvere, hvem de skal involvere og hvordan de skal involvere, sier Vik. Og legger til:

– Aktørene rundt et prosjekt har stor betydning for prosjektets utfall. Dessverre er prosjektteamet ikke alltid like bevisst denne risikoen. Både med tanke på kvalitet i prosjektets leveranser, og hvordan aktørene kan bidra til å hemme eller fremme prosjektets mål. Altfor ofte hopper vi bukk over aktører som står midt i problemet, aktører som kan bidra positivt til å finne gode løsninger, eller aktører som kan gå fra å være motspillere til medspillere og støtte implementeringen og gjennomføringen av prosjektet.

Tall og erfaringer fra forsikringsbransjen gir faglig grunnlag i kurset. Finans Norge melder i sin klimarapport for 2023 at av de totale erstatningene på 30,3 milliarder kroner etter værrelaterte hendelser de siste 10 årene, skyldes 50 prosent vanninntrenging utenfra og stopp i avløp.

Verdiene som går tapt ved skader fra oversvømmelser dreier seg ikke bare om det materielle. Det er også skader som ikke kan oversettes i kroner og øre – eksempelvis sykdom, følelsen av å miste trygghet og eiendeler med affeksjonsverdi.

– Vi er heldige og får med oss forelesere fra mange fagfelt, som alle er eksperter på ulike segmenter innen overvannshåndtering og planlegging.

I tillegg til representanter fra forsikringsbransjen, kommer eksperter på overvannshåndtering, planleggere med erfaring fra København og andre utsatte storbyer, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Norsk Klimaservicesenter og mange andre.

Vann forholder seg ikke til grenser

Hvert år totalskades og oversvømmes kjellere i offentlige og private bygg, og tiltakene for å bøte på dette er i stor grad «brannslukking»; altså kortsiktige tiltak for å løse avgrensede problemer. Men det bøter ikke på roten til problemet, for som Vik påpeker:

– Vann bryter seg frem overalt, og påvirker mange ulike aktører. Det bryr seg ikke om hvor det bør eller ikke bør være, eller hvor flott og grønn vår nye infrastruktur er. Oversvømmelser er et sikkert vårtegn, på lik linje med blåveis og rødruss, sier hun.

Myking istemmer:

– Det vi ønsker å se på er hvilke muligheter vi har til å utvikle bedre byer å leve i, samtidig som man håndterer klimaendringer og overvann på en god måte, sier han.

– Vi må rette opp feilene som er gjort

Vi har bygget har i stor grad bygd oss inn i dette problemet. Vi har tettet igjen bekkeløp og anlagt store, tette flater i byene våre. Vannets kretsløp brytes ved at man ikke lenger fører vannet ned i grunnen, men i stedet leder det via rør ut i sjøen.

I 2011 opplevde København en periode med regn som medførte tap av verdier for over 10 milliarder kroner. En tilsvarende hendelse har ikke skjedd i Norge enda, men heldigvis kan vi lære av danskene:

– Denne hendelsen har ført til massive investeringer i Danmark. De første tiltakene for å sikre byen mot overvannsflom er nå bygget, og vi er heldige som kan lære av metodene som er utviklet i Danmark og ikke minst lære av feilene de har gjort. sier Myking.

Vik skyter også inn at erfaringene fra Danmark og andre land tilsier at det ikke mangler på tekniske løsninger, men prosjektets evne til å gå fra tegnebrettet til en ny virkelighet:

– Det har vært krevende å implementere nye løsninger, nettopp fordi man ikke har hatt det nødvendige blikket for hva som hemmer og fremmer iverksetting – og hvordan man kan gå fra idé til handling.

– Viktige og gode overvannsprosjekter har møtt på motstand og utfordringer som har hemmet eller stanset prosjektene, fordi man ikke har vært observante på behovet for å involvere og utvikle prosjektene sammen med prosjektets interessenter. Derfor vil vi bruke tid på å trene våre kursdeltagere i hvordan de selv skal lykkes med dette i sine prosjekter.

Og nå vil de altså få til det samme her i Norge – og du kan være med!

Foreslår en annen, forebyggende vei fremover

Kurslederne Jakob Myking og Gerd Beate Vik ønsker å løfte frem betydningen av å planlegge godt og involvere ulike fagfelt og aktører. 

Jakob Myking, seksjonsleder for klima og overvannshåndtering i Rambøll.

Myking er sivilingeniør  og seksjonsleder for klima og overvannshåndtering i Rambøll. Overvannseksperten understreker viktigheten av å ta en titt utenfor fagboblen og anerkjenne at de fleste problemstillinger må løses i samarbeid er sentral.

Vik er samfunnsviter med spisskompetanse på ledelse, interessenthåndtering og tverrfaglig samhandling. Med nærmere 20 års erfaring fra fagfeltet vet hun hvordan hun skal få mennesker som ellers ikke jobber så mye sammen til å håndtere komplekse utfordringer og målkonflikter, så de skaper resultater som teller.

I skjæringspunktet mellom disse to fagretningene kan man hente ut store gevinster og ny kunnskap – og det er nettopp dette deltagerne skal ta del i på kurset.

Samarbeid er premissgiveren for å løse disse komplekse problemstillingene. Delta på kurset her!

Les også