14.–15. sep.

Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt og gir deg grunnleggende innføring i dine viktigste oppgaver.

Meld meg på

Gjennom diskusjoner, eksempler og forelesninger får du god innsikt i hvordan du skal drive praktisk styrearbeid og forholde deg til medlemmene i gruppen. Du lærer om de viktigste bestemmelsene i lov og avtaleverk, med særlig vekt på reglene om medbestemmelse og forhandling etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.

Målgruppe

Kurset er for alle som har tillitsverv i styret.


Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

Foretrekker du å ta kursene digitalt, finner du den digitale grunnopplæringen her

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Lov og avtaleverk i statlig sektor - innføringskurs

Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i de viktigste oppgavene dine. Gjennom diskusjon, eksempler og forelesninger får du god innsikt i hvordan du skal drive praktisk styrearbeid og forholde deg til medlemmene i gruppen. Du lærer også om de viktigste bestemmelsene i lov og avtaleverk, med særlig vekt på reglene om medbestemmelse og forhandling etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Kurset er viktig for alle som har tillitsverv i styret.

Forelesere: Alexander Iversen, Jeanette Engebretsen og Linn Guste-Pedersen, Tekna

Tirsdag 14. september 2021

09:45

Registrering og morgenmat

10:00

Presentasjon av deltakere og forelesere

10:15

Innledning og oppbygning av de statlige tariffavtalene

 • Særavtaler

10:45

Samarbeid og medbestemmelse – Hovedavtalen i staten

 • Hva handler avtalen om
 • Hvordan skal hovedavtalen iverksettes i virksomhetene
 • Hvem kan kreve partsrett
 • Hvordan foregår samarbeidet
 • Plikter og rettigheter som tillitsvalgt

12:00

Pause

12:15

Lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen

 • Partsforhold
 • Forhandlingshjemlene – 2.5.3
 • Lokal lønnspolitikk
 • Forberedende møte til 2.5.1

13:00

Lunsj

14:00

Fortsetter med Hovedtariffavtalen

15:15

Pause

15:30

Tillitsvalgtrollen og Tekna

 • Hva ligger i tillitsvalgtrollen
 • Tillitsvalgt i Tekna

16:30

Pause

16:45 - 18:30

Fellesbestemmelser i HTA

 • Arbeidstid
 • Beredskapsvakt

19:00

Aperitiff og Middag

Onsdag 15. september 2021

09:00

Bistand til medlemmer – Rettigheter og plikter i lov

 • Innledning
 • Personalreglement
 • Overordnet om ansettelser i staten
 • Kvalifikasjonsprinsippet
 • Diskriminering
 • Midlertidige stillinger
 • Styringsretten
 • Endringer i arbeidsforholdet
 • Overordnet om omstillingsprosesser
 • Fortrinnsrett
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Ordensstraff

11:30

Lunsj

12:30

Bistand til medlemmer – fortsetter

15:45 - 16:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 21207. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 21207. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.