31. aug.–2. sep.

Få utfyllende informasjon om årets tariffoppgjør, praktiske råd om årets forhandlinger og ikke minst innføring i forhandlingsbestemmelsene i avtalen.

Meld meg på

Er du ny som tillitsvalgt, er dette et kurs du må prioritere. Kurset er ett av de fem grunnkursene i tillitsvalgtopplæringen.

På dette kurset får du:

 • Orientering om de sentrale forhandlingene
 • Lokale forhandlinger og forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen
 • Lønnspolitikk og lønnssamtaler

Ekstratilbud for nye tillitsvalgte 31. august

For å gjøre deg tryggere i rollen og godt forberedt til to kursdager med råd om forhandlinger, tilbyr vi også i år en egen kursdag dagen før selve kurset begynner. Du melder deg på denne ekstradagen i påmeldingsskjemaet til Årets lokale forhandlinger i staten.

Dette er grunnopplæring for lokale tillitsvalgte i statlig sektor

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar følgende kurs før du deltar på andre kurs:

Nettkursene:

De ordinære kursene:

Foretrekker du å ta kursene digitalt, finner du den digitale grunnopplæringen her

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Valgfri dag 1, tirsdag 31. august, innledende kurs for nye tillitsvalgte - kryss av i påmeldingen

Dette er et kurs for helt nye tillitsvalgte, eller for mer erfarne som ønsker å få med seg litt grunnleggende om forhandlinger og begreper som er vanlige å bruke i forhandlingene.

Forelesere er Alexander Iversen og Linn Guste-Pedersen, Tekna Stat.

10:00

Fremmøte, registrering og oppstart

 • Presentasjonsrunde

10:30

Lønnsforhandlinger i Norge

 • Partene i arbeidslivet
 • Forhandlinger om lønns – og arbeidsvilkår
 • Forskjellige forhandlingsmodeller – lokale og sentrale forhandlinger, eller kombinasjoner av disse
 • Lønnsforhandlinger i de ulike sektorene
 • Endringene i statlig sektor. Hvorfor har vi villet gjøre endringer på forhandlingssystemet i statlig sektor
 • Bevilgningssystemet i statlig sektor

13:00

Lunsj

14:00

Ulike begreper i lønnsforhandlingene

15:15

Gruppeoppgaver

 • Innledning
 • Praktiske oppgaver
 • Oppsummering

18:00

Avslutning

19:00

Middag

Onsdag 1. september 2021

Årets lokale forhandlinger i staten

På dette kurset går vi gjennom årets mellomoppgjør og hvilke konsekvenser vi ser for de lokale forhandlingene. Vi går gjennom de enkelte forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen og forhandlingsløpet. Lokal lønnspolitikk og lønnssamtaler står også på dagsorden.

Forelesere fra styret i Tekna Stat og sekretariatet

10:00

Registrering, oppstart og morgenmat

10:15

Gjennomgang av mellomoppgjøret 2021

Ved Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat

11:30

Forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen

 • Forberedelser
 • Gjennomføring
 • Etterarbeid og evaluering

13:00

Lunsj

14:00

Praktiske oppgaver

Ved Linn Guste-Pedersen og Alexander Iversen, rådgivere Tekna Stat

18:00

Avslutning

19:30

Aperitiff

20:00

Middag

Torsdag 2. september 2021

09:00

Lokal lønnspolitikk

10:00

Lokale lønnssamtaler

Ved Linn Guste-Pedersen, juridisk rådgiver, Tekna Stat

10:45

Pause m. utsjekk

11:00

Tekna Stats lønnsundersøkelse – presentasjon av årets undersøkelse

Tekna Stats tillitsvalgte rapporterer årlig på egen lønnsundersøkelse som viser lønn for medlemmene pr. 1. mars. Denne undersøkelsen kommer i tillegg til lønnsundersøkelsen pr. 1.10 hvert år som alle medlemmer svarer på. Vi går gjennom årets undersøkelse.

12:00

Bruk av regneark og lønnsstatistikk - og litt om personvernhensyn

Vi viser frem forskjellige regneark og hvordan disse kan tas i bruk i lønnsforhandlingene.

ved Kristian Svartveit, leder i Tekna Stat

12:50

Oppsummering

ved Kristian Svartveit, leder i Tekna Stat

13:00

Lunsj og avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 21205. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 21205. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.