Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Overvann på veibane
MER OVERVANN: Klimaendringer skaper et stadig villere og våtere klima. Det påvirker hvordan vi bør regulere, planlegge og bygge, mener Mia Ebeltoft i Climate Risk Advisory.

Kursinnsikt

Tre utfordringer VA-lovverket står overfor

Publisert: 25. apr. 2022

For å unngå konflikter, rettssaker og tap av menneskeliv, må vi forstå hvordan lover og klima henger sammen.

Ifølge FNs siste klimarapport utgjør klimaendringer allerede en trussel mot planeten, og de ødeleggende virkningene klimaendringer har på naturen er større og mer omfattende enn tidligere antatt.

Global gjennomsnittstemperatur har allerede økt med 1,1 grader siden førindustriell tid. Ekstremvær som kraftig nedbør blir vanligere, og overvann er et økende problem. Her hjemme er også raset i Gjerdrum et fatalt eksempel på hendelser vi kan komme til å se mer av fremover.

– Denne klimautviklingen og naturskadene vi har vært vitne til de senere årene påvirker de aller fleste sektorer, og ikke minst VA-sektoren. Det påvirker også VA-lovverket og hvordan vi bør regulere, planlegge og bygge, sier Mia Ebeltoft, jurist og rådgiver i Climate Risk Advisory.

Hun har blant annet 20 års erfaring med forsikringer knyttet til naturskader i Finans Norge, og har jobbet tett med kommunene og myndighetene for å skape bedre dialog og samhandling mellom sektorene i vann- og avløpsbransjen.

Mia Ebeltoft
Mia Ebeltoft, jurist og rådgiver i Climate Risk Advisory.

– Vi må bedre forstå hvordan VA-jus og klima henger sammen. Når det investeres og bygges må vi vite hvordan vi forholder oss til klimaendringene så vi unngår konflikter, rettsprosesser og tap av menneskeliv og verdier. Dette er utfordringer som krever tverrfaglig samarbeid og evnen til helhetlig risikoforståelse, sier Ebeltoft.

Mia Ebeltoft er en av foredragsholderne under Tekna-konferansen Vann, avløp og nye rettsregler 2022. Les mer om konferansen og meld deg på her!

Mer samhandling, økt klimabevissthet og et klarere ansvarsforhold

Ebeltoft trekker frem tre utfordringer VA-jusen står overfor:

1) Sektorene må bli bedre til å samarbeide

 – Vi kan ikke lenger bare peke på hverandre og sitte med nesa ned i vårt eget regelverk. Vi trenger et regelverk som henger sammen og er mer tydelig på roller og ikke minst ansvar, og som gir oss et bedre helhetlig bilde, sier Ebeltoft, og legger til:

– Overvannsutvalget (NOU2015:16) gjennomgikk 7-8 lover og foreslo endringer, slik at de teknisk og logisk hang sammen. Regjeringer har kommet og gått siden NOUen ble levert, så her må det mer kraft og innsatsvilje fra deres side for å følge opp. 

2) Regelverket endres for å tilpasse seg klimautviklingen

– Hver enkelt sektor må bli bevisste på sin egen og nye roller, og fordi bildet er komplekst og innbefatter andre fagfelt og sektorer, må man forstå og samhandle i byggeprosesser.

– Hvis du ikke er bevisst på dette, eller ikke bruker siste oppdatert informasjon om klima- og naturrisiko når hus eller områder bygges ut, vil det kunne trigge et rettslig ansvar. Her vil en ny nasjonal dataplattform med alle vann– og naturskader fra forsikringsselskapene kunne gi kommuner bedre innsikt i sårbare områder.

3) Uklart ansvarsforhold skaper konflikter

– Det må bli tydeligere hvem som har det rettslige ansvaret for hendelser for blant annet sikring og vannrelaterte hendelser som er forårsaket av naturkatastrofer. Da vil man sannsynligvis unngå tragiske hendelser og stå bedre rustet mot lignende hendelser som raset i Gjerdrum. Da unngår vi også at beboere og forsikringsselskapene går til erstatningssak mot kommunen og private utbyggere, sier Ebeltoft.

Vann, avløp og nye rettsregler 2022

Årets konferanse tar blant annet for seg regelverk innen VA og naturbaserte løsninger, overvann, erosjon og konsekvenser av klimaendringer, og hva som foreligger for et godt avtaleverk som tar høyde for naturrisiko.

Selv skal Ebeltoft snakke om EUs taksonomi og hvilken betydning det vil få fremover, og om ny nasjonal dataplattform under DSB.

Konferansen setter også lys på samhandlingen som må til for å løse fremtidens utfordringer og hva som mangler i lovverket for å kunne foreta fremtidsrettede og bærekraftige utbygginger.

– Målet for konferansen er å sette ord på disse utfordringene bransjen vil møte, og skape et klarere bilde av hva vi møter i dag og kommer til å møte av utfordringer fremover, sier Ebeltoft.

– For hvis vi ikke forstår og tar tak i disse utfordringene nå, vil det bli mer krevende å håndtere det senere.

Lyst til å vite mer? Konferansen Vann, avløp og nye rettsregler 2022 er bransjens fremste møteplass for å diskutere faglige problemstillinger

Les også