Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
DRA TIL MOSS: I mai arrangeres Infrastruktur 2024 i Moss, som ifølge Tom Baade-Mathiesen er en perfekt lokasjon for bransjen. I byen er det nemlig en rekke utfordringer som går rett i kjernen av det infrastruktur handler om: å legge best til rette for folkene som bor der.

Kursinnsikt

– Vi kan unngå konflikter ved å samarbeide bedre

Publisert: 5. des. 2023

Hvordan lykkes vi med infrastrukturprosjekter? Nøkkelen ligger i bedre samarbeid og nye metoder, mener Tom Baade-Mathiesen.

– Vi må få etablert flere samspillmåter i sektoren, og bedre samhandling mellom utførende rådgiver og byggherre. Det kan hindre konflikter, sier universitetslektor Tom Baade-Mathiesen ved OsloMet.

Han har 36 års erfaring fra VA-bransjen, og jobber med Prosjekt Norge, et nasjonalt kompetansesenter som jobber for bedre samarbeidsformer i og gjennomføring av prosjektprosesser.

Baade-Mathiesen vet godt hvor skoen trykker i store byggeprosesser der flere instanser er involvert. Da kan samarbeidet mellom byggherre, entreprenør og rådgiver bli både komplisert og vanskelig.

Han påpeker at det er viktig å fjerne konfliktnivået for å sikre at folk har lyst til å jobbe i bransjen, og å vekke interesse hos ungdom som skal velge utdannelse.

– Å få til en god prosjektgjennomføring i anleggsbransjen, er helt avgjørende, understreker Baade-Mathiesen.

Er du opptatt av det siste innen infrastruktur og bærekraftig samfunnsutvikling? Bli med på Infrastruktur 2024! Se programmet her.

Faglig påfyll i Moss

Baade-Mathiesen sitter i programkomiteen til konferansen Infrastruktur, som arrangeres i Moss. Han bor selv i byen, og mener Moss er en perfekt lokasjon fra et faglig synspunkt.

Her pågår det nemlig en rekke ulike prosjekter med problemstillinger som går rett inn i konferansens kjerne, med klimatilpasninger, befolkningsvekst, skifte av gamle rør, utbygging av bredbånd, bygging av veier og jernbane.

– Moss er en by i transformasjon. Det er en labyrint av en rekke ting på en gang: kontinuerlig utbedring av vann og avløp, utbygging av jernbane, problemer med kvikkleire, nye veiløsninger, idrettshall, ledningsanlegg, kabler og fjernvarme oppi det hele. I tillegg er det problemer med en bro over kanalen til Jeløya, med trafikk fra Bastøfergen og store diskusjoner om hvor fergeleiet skal ligge.

Og på toppen av det hele: opphetet kommunikasjon mellom aktørene.

– Dårlig samhandling over tid mellom etatene for å få til den beste løsningen, har ført til at dette drar ut i tiår.

Felles utforming av grøfter

På Infrastruktur 2024 skal Baade-Mathiesen selv holde foredrag om revisjon og fornyelse av standarden NS3070, som handler om samordning av ledninger i grunnen. Den vil nå få et sterkere fokus på miljø, mindre graving og mer innovative løsninger.

Han mener bransjen trenger flere standardiserte løsninger og nye metoder, som hvordan ledningsnett, kabler og ledninger skal legges, og hvordan grøfter skal utformes. Hva slags grøfteføring skal vi ha, og hvordan skal grøftene bygges opp?

– Vi må få inn flere standardmetoder og innovative, tekniske løsninger. Vi kan ikke bare bruke de gode, gamle metodene. Vi må tenke minst mulig areal, minst mulig grøftemasse og flest mulige gravefrie metoder, og at vi slipper å grave grøftene opp igjen om et år eller to. Å få gode nok tekniske løsninger, gavner ikke bare en aktør, men hele samfunnet.

Jobber du med infrastruktur? Bli med på årets viktigste møteplass – se hele programmet her!

Les også