Statnett har gjort HMS til et engasjerende VR-spill

Vi lærer best gjennom erfaring. Nå redder Statnett liv ved å late som at du får en container i hodet.

– VR gir oss en helt ny måte å forstå HMS-opplæring på, sier Trine Pande-Rolfsen, direktør for sikkerhet, beredskap og HMS i Statnett.

Å ha gode sikkerhetsrutiner i kraftbransjen er livsviktig. Én liten feil kan ha fatale konsekvenser når man jobber i høyspenningsanlegg. Derfor utviklet Statnett i samarbeid med HyperRedink et VR-spill som gir de ansatte en interaktiv opplæring i HMS-rutinene.

Spillet varer i 12 minutter og tar i bruk den mest effektive læringsmetoden som finnes: learning by doing. I spillet trer du inn i en virtuell arbeidsplass som både ser og høres helt ekte ut. Der blir spilleren nødt til å ta bevisste valg, og valgene spillerne tar får ulike konsekvenser.

– Ved å la ansatte oppleve simulerte arbeidsulykker, som en konsekvens av at de ikke følger HMS-reglene, både lærer og husker de sikkerhetsrutinene. Det vil redde liv, sier Pande-Rolfsen.

Går du under hengende last, faller den på deg. Glemmer du å gjøre kollegaen din oppmerksom på dårlig sikring i høyspentmasten, faller han ned.

Statnett og HyperRedink holder foredraget Livreddende regler og virtual reality under Tekna-konferansen Brannforum 2020.

Ni huskeregler for sikkerhet

Spillet tar utgangspunkt i Statnetts «fjellvettregler» for HMS-opplæring: 9 livreddende regler. Det er huskelisten du som ansatt alltid må følge på anlegg og stasjon for å unngå farlige og alvorlige hendelser.

– Det er disse ni livreddende reglene du trener på i spillet, forklarer Pande-Rolfsen.

Prosjektet ble lansert i juni 2018, og i løpet av sommeren og høsten samme år hadde omkring 400 personer tilknyttet Statnett gjennomført opplæringen.

– Statnett opplevde for første gang at de ansatte selv tok kontakt for å gjennomføre et HMS-kurs. Det er sier jo litt om et kurs som ikke engang er obligatorisk, sier hun.

VR-spillet har allerede vunnet flere priser. Spillet vant Ixda-prisen for å måten det engasjerer brukere til å lære og forstå HMS-reglene. I tillegg tok VR-spillet gull i annonsørforeningens egen prisutdeling Max Marketing Mix. I begrunnelsen fra juryen stod det «Dette er først og fremst et modig valg! Å tørre å ta tak i en svært krevende situasjon med mål om omfattende atferdsendringer er vanskelig og komplekst».

Flere muligheter med VR

– HMS er en ferskvare som må øves på jevnlig for å holdes ved like, sier Øistein Skeie.

Han er kreatør i HyperRedink, og har vært med i utviklingen av VR-spillet. Skeie forklarer at VR-teknologien gir mulighet for ansatte til å jevnlig øve seg på HMS-rutinene. På sikt kan det blir mulig for flere ansatte å trene sammen som gruppe i en og samme simulering. Det kan gjøres lokalt men også på tvers av kontor, regioner og landegrenser.

– Fordelen er at du kan samle arbeidsgrupper i forkant av et prosjekt, som for eksempel å sette opp en høyspenningsmast på vidda og trene på jobben som skal gjøres i forkant. Dette gruppearbeidet kan også overføres til planlegging av prosjekter, der man legger grunnlaget for HMS-arbeidet og gjennomføringen, sier Skeie.

Foreløpig er VR-simulatorene plassert i Statnetts administrasjonsbygg i Oslo, Sandnes, Trondheim, Sunndalsøra og Alta. Opplæringen er også tatt av mange som til vanlig har en kontorjobb, forteller Pande-Rolfsen.

– Det bidrar til at de som har en kontorjobb, og som også i stor grad bidrar til sikkerheten til de som jobber ute i anlegg, kommer tettere på utfordringene til de som jobber ute, sier hun.

Tidlig ute

Statnett har en nullvisjon for ulykker og VR-satsingen er en del av dette.

– Statnett har vært tidlig ute med å teste VR i HMS-opplæring. Hvis vi kan bidra til å spre dette til flere miljøer er det bare positivt, sier Pande-Rolfsen.

Tross spillets suksess minner hun om at HMS-arbeid er mye mer enn bare livreddende regler og VR-opplæring.

– VR kan ikke erstatte et godt systematisk HMS-arbeid i henhold til gjeldende lover og forskrifter, men det er et absolutt godt supplement til instrukser, prosedyrer og prosesser, avslutter hun.