Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde CAD-tegning av en stasjon med togstasjon og bussholdeplass

Kursinnsikt

Slik baner Nord-Jæren vei for hele Trafikk-Norge

Publisert: 26. apr. 2019

– Byplanleggingen frem til i dag har lagt opp til at folk skal bruke mer tid på reise, ikke mindre, forteller Espen Strand Henriksen.

Før hadde et selskap ansvaret for bussene, mens et annet hadde ansvaret for bilutleie og et tredje hadde ansvaret for fergene. De siste årene har Nord-Jæren styrt i en helt annen retning.

– Nå tenker vi mer overordnet på mobilitet. Vi har begynt å se på hvordan ulike transporttyper henger sammen.

Espen Strand Henriksen er «mobilitetsutvikler» hos Kolumbus, en fylkeskommunal mobilitetsleverandør i Rogaland. Han skal gjøre sitt for å gjøre det mer fristende å bruke alternativer til privatbilen.

– Vår jobb er å lage attraktive transportløsninger. Vi kan ikke bare bruke pisken og sette opp bomringer. Vi må også ha noen gulrøtter, så vi prøver ut en rekke piloter for å få folk til å la bilen stå, sier han.

Espen Strand Henriksen forteller om arbeidet til Kolumbus på Mobilitetskonferansen 11. juni i Lillestrøm.

Kickstarten

Et av disse tiltakene er «HjemJobbHjem», som ble etablert i 2015. Ordningen er rettet mot bedriftsmarkedet og legger til rette for at ansatte kan prøve ut nye alternativer til og fra kontoret, enten det er gange, sykkel eller kollektivtransport.

– Det ble en kickstart på mobilitetssatsingen i regionen. Fire kommuner, ett fylke, Statens vegvesen, og Jernbaneverket som samarbeidet sammen. Ordningen kom godt ut av startgropen og ble tatt veldig godt imot. Det er et unikt konsept som har funket veldig bra, sier Henriksen.

Å endre folks komfortable og innarbeidede vaner, er ikke gjort i en håndvending. Grunnen til at Kolumbus kan satse så friskt er todelt, forklarer Henriksen.

For det første har byvekstavtalen på Nord-Jæren satt av 50 millioner årlig til å iverksette lokale mobilitetstiltak som endrer holdninger og adferd til beboerne.

For det andre bestemte fylkespolitikerne at Kolumbus ikke lenger skulle være «kun» et kollektivselskap. Mandatet skulle være bredere. Kolumbus skal være en «mobilitetsaktør». Selskapet skal ta vare på de som sykler og går, i tillegg til bildeling.

– Mobilitet utfordrer siloene, slår Henriksen fast.

– Et kollektivselskap har et snevrere mandat. Som en mobilitetsaktør kan vi kombinere flere transportmidler. Vi kan legge til rette for sparkesykkel, gange, sykkel, bil eller tog. Vi skal gjøre terskelen så lav som mulig for å droppe på privatbilen. Du skal kunne reise fra A til B – og til C og D – uten å ha fem forskjellige apper.

Skal begrense privatbilismen

Henriksen trekker frem regjeringens nullvekstmål, som sier at «veksten i personbiltransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». Privatbilismen skal ikke øke.

For å få til nullvekstmålet, blir det viktig for Kolumbus å involvere seg i hvordan byen skal se ut, forteller Henriksen. Derfor kommer selskapet blant annet med innspill i kommune- og byplanleggingen.

– Et mobilitets-selskap blir involvert mye tidligere. Vi må være i forkant.

Henriksen forteller at dårlig byplanlegging over flere tiår har økt behovet for transport.

– Det er ingen som ønsker å bruke mer tid i trafikken. Vi snakker mye om nye løsninger, men vi må også jobbe for å redusere behovet for transport. Det blir det viktigste. Hvis vi har en god og fornuftig arealpolitikk, blir det mindre trafikk og det gjør det enklere å lage nye løsninger.

Kroneksempelet på en feilet arealpolitikk er den nye bussveien som bygges i Rogaland.

– Vi bygger Europas lengste bussvei. Den er 50 kilometer lang og skal benyttes av 25 000 rogalendinger. Den nest lengste bussveien ligger i Istanbul og er én kilometer kortere. Den benyttes av hele 700 000 tyrkere.

Kolumbus blir også mer og mer involvert i utbyggingsprosjekter. De er for eksempel i dialog med utbyggere av boligtomter.

– De skjønner at dersom de skal være attraktive for boligkjøpere, må de legge opp til mer enn gratis parkeringsplasser. De må tilby noe annet, sier Henriksen og legger til:

– Dette er superspennende. Piloter er én ting, men når vi legger til rette for hundre leiligheter er vi nødt til å treffe planken tidlig. Da er vi avhengige av å planlegge og koordinere med utbyggerne.

I gang med nye prosjekter

Kolumbus har vakt oppsikt med flere prosjekter som skiller seg ut fra tradisjonell kollektivtransport. «HentMeg» er en tjeneste der du får en drosje-lignende tjeneste for en bussbillett. Du bestiller transport på nett, så kommer en bil eller minibuss og henter deg til avtalt tid – omtrent som en drosje. I bilen sitter det imidlertid andre passasjerer som er blitt hentet tidligere, akkurat som i en buss. I Sauda sørget tilbudet for at utgiftene ble redusert med 40 prosent, mens passasjertallet økte med 20 prosent.

På spørsmål om hva Kolumbus jobber med om dagen, trekker han frem tre prosjekter.

  1. Kolumbus overtar nå 75 prosent av aksjene til Bysykkel AS. De første tre hundre syklene kommer til sommeren, og totalt skal sykkelparken bestå av 750 sykler. Disse skal ta over for dagens 200 bysykler. Alle er elektriske med et egenbygget system som holder batteriene varme selv i perioder med kulde.
  2. Kolumbus jobber også med å få på plass en ny pilot for en bildelingstjeneste. Her skal ti biler bli delt mellom 1300 ansatte i en innovasjonspark. Det gjør at man kan velge et alternativ til privatbilen til og fra jobb, mens reiser i jobben kan tas med bildelingen.
  3. Kolumbus vurderer også elektriske sparkesykler, som i år ble lansert i Oslo.

– Elektriske sparkesykler har vi sett på i et års tid. Samtidig må vi være bevisst vår regulatorrolle. Vi har sett på hvilke erfaringer andre byer har gjort seg, så vi er bevisst på problemene. Vi har foreløpig valgt å være restriktive, så kan vi heller slippe opp mer underveis.

Les også