Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En gate sentralt i Oslo som går forbi Oslo S til Domkirken

Kursinnsikt

Mobilitet 2020: – Vi må rive disse siloene

Publisert: 30. aug. 2019

Når de sentrale aktørene innen transportsektoren møtes på Mobilitet 2020-konferansen 4.-5. februar skal fremtidens samferdselstilbud diskuteres.

Du kan høre mer om alt det spennende som skjer innen samferdselssektoren på konferansen Mobilitet 2020 4.-5. februar 2020.

For Olov Grøtting er det åpenbart hvor bransjen må begynne.  

– Mobilitet handler i første omgang om bevegelsesfrihet for mennesker. Da må vi starte med å spørre oss hva det er menneskene trenger, sier hun.  

Grøtting er leder for Kollektivtrafikkforeningen og er en av 18 partnere som bidrar til Mobilitet 2020 – Den flunkende nye konferansen som har som mål å samle hele samferdselssektoren til debatt.  

Konferansen går av stabelen i februar og det foreløpige programmet er delt inn i fire spor:  

  • Attraktive byer  
  • Teknologi og klima 
  • Politikk og regulering  
  • Sikkerhet og adferd  

– Det man har prøvd å gjøre er å lage et program som gjenspeiler en bredde av utfordringene som sektoren står overfor. Og ikke minst gir rom for innhold som deltagerne kan dra nytte av, sier Anne Ogner.  

Hun er avdelingsdirektør i Statens Vegvesen og blant medarrangørene som også har vært med å jobbe frem programmet.  

– Intensjonen bak denne konferansen er å skape en stor møteplass – laget av og for bransjen. Det handler om å skape en felles arena for de ulike aktørene i bransjen, sier hun.  

Mobilitet 2020 er den første konferansen av sitt slag i Norge som inviterer hele samferdselssektoren for å diskutere de store utfordringene bransjen står overfor i fremtiden.  

– Utfordringene som skal løses er komplekse og trenger helhetlige pakker. Da må vi møtes og diskutere dette i felleskap, avslutter Ogner.  

Bærekraftige løsninger 

Selv med komplekse utfordringer er Grøtting klar på at kollektivtrafikk må være grunnstammen i fremtidens mobilitetsløsninger når man står overfor å finne bærekraftige transportløsninger.  

–  Da må vi utnytte potensialet vi har i kollektivtrafikken. Blant annet må tilbudet tilpasses brukeren på en bedre måte enn i dag.  

Som eksempel trekker hun frem hvordan man bør knytte sammen de ulike mobilitetsformene i én digital løsning med billett og reiseplanlegger på samme sted.  

– Mer sømløse systemer og tjenester på tvers av transportmidler vil gjøre det enklere å reise med kollektivtrafikk. Da trenger vi å snakke sammen. 

Hyller mer tverrfaglig samarbeid 

Under den kommende konferansen samles både næringsliv, forskere og politikere.  

Grøtting er klar på at både næringslivet og myndigheter må samarbeide bedre hvis vi skal lykkes med å finne de gode mobilitetsløsningene for fremtiden.  

– Ofte handler samferdselspolitikk om å sloss om penger til en tunnel, en firefeltsvei eller en ny bro. Det er ikke alltid hva innbyggerne som bor der er tjent med!  

Flere har rettet kritikk mot hvordan sektoren bærer preg av tunnelsyn og mangler tverrfaglig samarbeid.  

– Vi må rive disse siloene der noen konsentrerer seg kun om vei, noen om busser, noen om jernbane og noen om tjenester. Der tror jeg Mobilitet 2020 blir en sårt tiltrengt plattform for diskusjon, sier Grøtting.  

Les også