Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
GROR IGJEN: Oppvekstområder for fisk og smådyr i Oslofjorden blir borte. Det må kraftige miljøtiltak til for å få ålegras og sukkertare tilbake. Foto: Niva

Kursinnsikt

Hvordan kan renseteknologi redde Oslofjorden?

Publisert: 26. sep. 2023

Avløpsvann full av nitrogen tar livet av Oslofjorden. Kan en bærekraftig renseprosess være løsningen?

I Norge tar vi det for gitt at vi har godt drikkevann, at avløpssystemet vårt fungerer og at vi kan bade i fjorden. Det er imidlertid ingen selvfølge.

– Jeg ser utover kontoret mitt nå, og det er det mine kollegaer og jeg jobber

for hver eneste time. Det ligger faktisk en stor jobb bak å sikre rent vann, sier sivilingeniør Charlotte Marie Trovaag i Rambøll.

Hun er oppvokst ved Oslofjorden, og er vant til å fiske og bade i fjorden om sommeren. Men nå er forholdene i Oslofjorden i ferd med å endre seg, med oppspiring av trådalger som tar over for det naturlige økosystemet.

Å fjerne næringsstoffer som nitrogen fra renseanlegg, kan være avgjørende for å stoppe oppblomstringen.

– Tilstanden i Oslofjorden er kritisk, og det haster med tiltak. Forskning tilsier at vi må redusere utslippene av nitrogen, og det har vært motivasjonen min til å se på nitrogenfjerning, forklarer Trovaag.

Bli med på VA-bransjens innovative møteplass! Opplev Trovaag og en rekke andre foredragsholdere, og få med deg siste nytt innen VA. Les mer om konferansen her!

Mindre energi, mer bærekraft

Hun har skrevet en masteroppgave som en del av et tverrfaglig prosjekt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Den handlet om den biologiske renseprosessen Anammox.

Å fjerne nitrogen fra renseanlegg er en prosess som krever energi og stort areal. I dag er det bare et fåtall av renseanleggene som slipper avløpsvann ut i Oslofjorden som fjerner nitrogen. Men med det nye forventede avløpsdirektivet, kommer det blant annet strengere krav både om rensing og bruk av energi.

I ENDRING: Friskt ålegras (venstre) blir erstattet av ålegraseng tildekket av trådalger, også kalt «lurv» (høyre). Foto: Niva.

– Ved å benytte renseprosessen Anammox er det forventet en rekke fordeler knyttet til energiforbruk, redusert kjemikalieforbruk og kostnader. Metoden brukes allerede på noen renseanlegg i Norge, men det gjenstår forskning på hvordan vi kan implementere prosessen på kaldere og mer fortynnet avløpsvann.

Løsning på tvers av fag

Vannbransjen står overfor en rekke utfordringer som må løses fremover.

Trovaag er med i komiteen til Vannbransjens innovasjonskonferanse. Det er nettopp innovasjon og nye metoder som må til for å løse utfordringer som for mye næringsstoffer i Oslofjorden, mener hun.

– Jeg har lyst til å være med å redde Oslofjorden, og tror absolutt det er mulig! Men det forutsetter at vi må samle alle parter; det lærte vi i vår tverrfaglige masterklasse. Vi må bruke kunnskapen vår, tenke innovativt og forvalte vannressursene våre på en klok måte.

Har du lyst til å få med det siste innen innovasjon i vannbransjen, og høre Trovaag fortelle mer om Anammox? Da bør du melde deg på Vannbransjens innovasjonskonferanse! Se programmet og meld deg på her!

Les også