Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
ET HAV AV MULIGHETER: Vannbransjen står overfor en rekke utfordringer, men det er også en utrolig spennende periode å jobbe i bransjen, mener sivilingeniør Charlotte Marie Trovaag.

Kursinnsikt

Årets møteplass for alle som jobber med vann

Publisert: 31. aug. 2023

Vann er livsviktig for oss alle – men også en kompleks og innovativ bransje. Dette er konferansen for deg som vil dykke ned i materien og hente ny kunnskap.

– Et av problemene vi har i vannbransjen er at det er så mye jobb som må gjøres på så mange områder. Det betyr at vi trenger å profilere og synliggjøre hvilket hav av muligheter det er i vannbransjen, sier Charlotte Marie Trovaag, sivilingeniør i Rambøll.

– Vi trenger mer bevisstgjøring på hva som må løses og hvor viktig det er å forvalte vannressursene våre på en klok måte.

Vannbransjen står overfor tre hovedutfordringer:

  1. Hvordan kan vi lykkes med å redusere lekkasjene fra det norske drikkevannsnettet?
  2. Hvordan kan overvann i større grad bli en ressurs og ikke bare et problem for vannbransjen?
  3. Hvordan skal vi klare å fjerne 85 prosent av nitrogen fra det kalde norske avløpsvannet, og samtidig være energinøytrale?

Samler bransjen

26. oktober åpnes kunnskapsslusene på vidt gap på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023, arrangert av Tekna, Norsk Vann, FHI, Vannfakta, Storm-Aqua og Multiconsult.

Konferansen samler hele landets vannbransje. Og som navnet tilsier: det er innovasjon som sitter i høysetet.

Innovasjon er noe virksomheten din bør sette av både tid og ressurser til – enten du jobber i kommunen, i et interkommunalt selskap eller i leverandørindustrien. Det er nemlig det fremste verktøyet vi har for å løse dagens og fremtidens utfordringer i vannbransjen.

Brenner du for fremtidens vannforsyning? Meld deg på konferansen her!

Ny generasjon inntar vannbransjen

– Konferansen skal ta for seg fremtidens vann- og avløpssystemer, og belyse hvordan det blir med blant annet digitalisering, kunstig intelligens og effektivisering.

Også flere masteroppgaver om de ulike temaene får plass på programmet, blant annet Trovaags egen oppgave om rensing av nitrogen fra avløpsvann.

Det skorter nemlig ikke på entusiasmen hos de nyeste tilskuddene til vannbransjen  – det  nærmest flommer over:

– Bransjen står overfor en utrolig spennende periode, både kortsiktig og langsiktig, sier Trovaag.

– Denne konferansen skal være interessant for hele vannbransjen, uansett hva du jobber med.

Vannbransjen i hele Norge samles på ett sted. Meld deg på og bli med her!

Viser til mange konkrete løsninger

Nøyaktig hvordan de store utfordringene bør løses, er noe du kan få mange svar på under konferansen.

Skal vi løse utfordringen med lekkasjer i drikkevannsnettet, må rør byttes og ledningsnettet oppgraderes til en mer moderne standard – men også nye og innovative løsninger som smarte trykkreduksjonsventiler kan være en løsning. Nye og mer effektive løsninger for å søke etter lekkasjer vil også være et godt bidrag. I tillegg skal drikkevannsforskriften revideres, som gir vannbransjen en tydelig rettesnor å forholde seg til.

Når det kommer til overvann må vi ifølge Trovaag se på dette mer som en ressurs, heller enn et problem:

– Overvann kan for eksempel brukes til å spyle ned i toalettet eller vanne plenen med. I dag spyler vi jo med drikkevann!

Samtidig kommer det i dag også alt for mye overvann inn til renseanleggene, og det er problematisk på grunn av kapasitetsutfordringer og fordi det bidrar til å kjøle ned de totale vannmassene. Dette kan føre til mindre effektiv renseprosess og mer utslipp.

Nytt nitrogenkrav på vei

Til sist påpeker Trovaag at det er knyttet stor spenning til et kommende direktiv fra EU, der det er varslet at det kan bli et krav om å fjerne minst 85 prosent av nitrogenet fra renseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt.

Et revidert avløpsdirektiv gjør at vi trenger innovative løsninger for å redusere nitrogen til resipientene.

 – I dag renner det mye nitrogen ut i Oslofjorden fra både landbruk og renseanlegg, noe som kan være med på å bidra til at tilstanden er dårlig. Fremover må vi redusere utslipp, og se på gode løsninger for ressursutnyttelse av avløpsvannet, god slamhåndtering og utforske nye teknologier for å løse problematikken.

Ønsker du å være med på innovasjonsbølgen? Meld deg på her, og bli å forme fremtidens Norge!

Les også