Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Flere oljeplattformer som blir tauet ut på havet av mange båter

Kursinnsikt

Hvor gode er oljeselskapene til å lære av feilene sine?

Publisert: 26. feb. 2020

Det er forskjell på erfaringsdeling og erfaringsbruk, påpeker Trond Evensen, fagleder i Equinor.

Sikkerhet er høyt på agendaen for oljebransjen. Ulykker og nesten-ulykker granskes systematisk og grundig.

Men blir bransjen egentlig noe bedre?

«Vi er rimelig gode til å granske, men for dårlige til å ta ut læringspotensialet», fortalte sikkerhetsforsker Ranveig Kviseth Tinmannsvik ved SINTEF til tidsskriftet Dialog.

Trond Evensen er fagleder i prosessikkerhet i Equinor og er en del av programkomiteen til Tekna-konferansen Prosessikkerhet i olje- og gassindustrien. Han er klar på at hele bransjen kan bli bedre – også på tvers av selskaper.

– Dette er nok noe alle selskaper kjenner seg igjen i. Hendelser skjer, vi løser problemet der og da og gransker det i etterkant. Men vi forsikrer i for liten grad at det ikke skjer igjen, sier han.

Isglatte veier og effektive tiltak

Evensen trekker et skille mellom erfaringsdeling og erfaringsbruk. Erfaringsdeling har begrenset verdi dersom mottakerne eller organisasjonen ikke klarer å omsette erfaringen i faktiske og varige tiltak. Dette er tiltak som hindrer at en tilsvarende hendelse skjer igjen – på det aktuelle anlegget som hadde hendelsen, på andre anlegg og ideelt sett også hos andre operatører.

Evensen eksemplifisere forskjellen mellom erfaringsdeling og erfaringsbruk på denne måten:

– Om jeg ringer deg og forteller at veien er glatt, hjelper ikke det så mye om du likevel kjører uvørent, sier han.

Når granskingen er over og bakenforliggende årsaker er forstått, må funnene få konkrete følger for design, teknologi, prosedyrer eller adferd.

Evensen understreker imidlertid at sikkerheten er god: Den totale risikoen for storulykker på norsk sokkel aldri vært lavere, ifølge Petroleumstilsynets RNNP-rapportering fra i fjor. Tallene for 2019 blir presentert i starten av april.

– Statistikk er ferskvare, og vi kan ikke hvile på laurbærene bare fordi vi har gode resultater nå. Det er alltid rom for forbedring.

Vi er overbevist om at Prosessikkerhet i olje- og gassindustrien er den beste faglige konferansen innen prosessikkerhet i Norge. Vi har fokus på temaer som går i dybden innen prosessikkerhet på offshore, subsea og onshore anlegg. Les mer her!

Øke kompetanse og kvalitet på design

Han peker på to ting som er viktig i sikkerhetsarbeidet: kompetanse og valg som gjøres i design.

– Vi ser at flere hendelser og tilløp til hendelser kan spores tilbake til feil fra designfasen. For å gjøre de gode valgene både i design, ute i drift eller ved driftsoppfølging fra land, er kompetanse nøkkel. Mye av risikoen ligger i grensesnittet mellom disipliner og en kan derfor si at samhandling og tverrfaglig kompetanse er viktig.

En viktig del av arbeidet er å systematisere erfaringene selskapene gjør seg. Deretter må dette omsettes i faktiske endringer i både i design og drift.

– Hendelser innen prosessikring kan være så mangt, men det er klart at noen kan ha et stort ulykkespotensiale. Alle selskapene har et mål om å unngå hendelser og skader på mennesker, miljø eller anlegg. Men hvor er vi i forhold til dette målet? Kanskje burde vi bli enda flinkere til å samarbeide på tvers av selskapene, lære av hverandre og bruke erfaringer på tvers.

Sikkerhet er viktig for alle

Petroleumstilsynets topplederkonferanse i høst understreket Equinor-sjef Eldar Sætre at god sikkerhet ikke skal være et konkurransefortrinn.

«Sikkerhet er noe vi ikke konkurrerer om. Hvorfor skulle vi det? Sikkerhet er noe vi samarbeider om, på tvers av industriens selskaper, fagforeninger og myndigheter», sa konsernsjefen.

Evensen mener det fortsatt er stort potensiale for samarbeid innad i industrien. Han trekker fram konferanser som Prosessikkerhet i olje- og gassindustrien som gode plattformer for å lære av hverandre. Sikkerhet i hele bransjen gagner nemlig alle.

– Om et selskap blir utsatt for en ulykke, får det store konsekvenser for det selskapet, men også hele bransjen. Omdømmet til hele bransjen blir skadelidende, ikke bare det ene selskapet.

Les også