Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En liten robot på kjetting kjører og vasker i en mørk tunnel
Her er roboten i full gang. Foto: Ikon Pangonix.

Kursinnsikt

Disse vaskerobotene viser hvordan det offentlige kan legge til rette for innovasjon i næringslivet

Publisert: 15. mai 2020

Da Bergen kommune skulle vaske vanntunnelene under byen, benyttet de seg av en lite brukt mulighet i anskaffelsesloven.

For noen år siden stod vannettet i Bergen kommune overfor en gedigen utfordring. Slam hadde samlet seg opp i de enorme vanntunnelene som fungerer som reservoarer for byens vannforsyning.

Siden slammet skaper grobunn for bakterier som kan påvirke lukten og smaken på vannet, måtte tunnelen skrubbes og vaskes.

Det var bare et problem. Kommunen hadde ingen ringeste anelse om hvordan dette skulle gjøres.

Hvis man tapper tunnelene for vann, for å sende inn vaskere, står plutselig en stor del av innbyggerne uten tilgang på vann. Og rengjøringen kan vare i månedsvis og koste millioner av kroner.

Og som om ikke det var nok: Det er også livsfarlig å sende mennesker inn i tunnelene.

Tekna samler hele vannbransjen! Få ideer til hvordan du kan posisjonere deg for fremtiden på Vannbransjens innovasjonskonferanse.

Et kinderegg av muligheter

Kommunen måtte derfor tenke nytt. Ved å utnytte en lite brukt mulighet i anskaffelsesloven, fikk kommunen det private næringslivet til å utvikle en helt ny løsning til problemet.

For å hente inn forslag til løsninger, arrangerte kommunen en innovasjonskonkurranse. Vinneren av konkurransen ble Ikon Pangonix, som designet vaskeroboter som kan dykke under vann og suge til seg slammet.

Det ville ikke vært mulig å få til dersom kommunen hadde kjørt en vanlig anbudsprosess, forteller Johan Englund, fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet. Hans jobb er å hjelpe offentlige virksomheter med å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser.

– Regelverket har et mye større handlingsrom til å jobbe tett med markedet enn det mange vet om og praktiserer, sier Englund.

Utgangspunktet for offentlige anskaffelser er at alle skal ha like muligheter til å delta, og mange anbudsprosesser fortoner seg som rene priskonkurranser.

– Enkle anbudskonkurranser fungerer kjempebra om du skal kjøpe penn og papir. Da vet du akkurat hva du skal ha. Men med en gang du ikke helt vet hva du trenger, må du ha dialog med markedet om hva som finnes av løsninger der ute, sier han.

Offentlige anskaffelser er en glimrende mulighet til å stimulere til innovasjon. Det gir oss et kinderegg av fordeler, forteller Englund.

– Offentlig sektor får dekket sitt behov, næringslivet får utvikle nye produkter og tjenester som kan selges videre til andre i markedet og innbyggerne får bedre tjenester.

I tillegg til undervannsrobotene i Bergen, trekker han fram Bærum kommunes prosjekt for håndtering av overvann og Oslo kommunes NoDig Challenge som eksempler på hvordan det offentlige kan drive innovasjon i næringslivet.

Interessert i å lære mer? Johan Englund forteller oss hvordan anskaffelser kan brukes for å få til hverdagsinnovasjon og mer radikale endringer på Vannbransjens innovasjonskonferanse.

Bergens innovasjonskonkurranse

Englund mener likevel det bør komme enda flere suksesshistorier i tiden fremover. Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for om lag 500 milliarder. Kun en veldig liten del av pengene brukes foreløpig til å stimulere til innovasjon, ifølge fagdirektøren.

Bak tallene ligger blant annet en frykt for å gjøre feil, tror Englund. Mange som er lite bevandret i lovverket, velger å ha lite kontakt med leverandørene under anskaffelsen. De går dermed glipp av gode muligheter til utvikling av nye og bedre løsninger.

– Gjennom å bruke vår metodikk for innovative anskaffelse, kan man på en trygg måte utnytte handlingsrommet i regelverket. Det er for eksempel fullt mulig å gå i dialog med private aktører før du lyser ut anbudet, sier han.

Han peker på innovasjonskonkurransen som Bergen kommune arrangerte for å finne nye løsninger til hvordan man skulle rengjøre vanntunnelene.

– De ba om å få inn ulike løsninger på konseptnivå, før de kåret en vinner blant de innsendte løsningsforslagene, forteller Englund.

Bergen kommune arrangerte først en dialogkonferanse, hvor potensielle leverandører fikk informasjon om hvilke behov kommunen hadde. Det ga kommunen en mulighet til å bli kjent med de ulike aktørene, og i etterkant sendte leverandørene inn løsningsforslag før det ble avholdt en-til-en møter.

Fagdirektøren tror det finnes et stort uforløst potensiale i å bruke anskaffelser til å legge til rette for tett samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet.

– Vi har fortsatt en vei gå, sier Englund.

Les også