Derfor fungerer design thinking så godt i offentlig sektor

Design thinking hjelper det offentlige å forstå brukernes behov og å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi.