Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tegning av en oljeplattform i et hav med bølger i forskjellige farger
FAGLIG MØTEPLASS: Tekna-konferansen Oil Field Chemistry samler kjemikere og ingeniører som jobber med kjemikalier innen oljeproduksjon. En av få gode møteplasser innenfor temaet, mener Øystein Birketveit i Schlumberger.

Kursinnsikt

Derfor bruker vi kjemikalier i oljeproduksjon

Publisert: 27. apr. 2021

Uten kjemikalier, ingen olje- eller gassproduksjon. Bransjen jobber kontinuerlig for å gjøre kjemikaliene mindre skadelige for helse og miljø.

– De er så viktige, at uten kjemikalier kan man ikke produsere olje og gass, forklarer teknisk ekspert Øystein Birketveit i Schlumberger.

I produksjonen av olje og gass brukes en rekke kjemikalier for å optimalisere produksjonen. Kjemikaliene forbedrer kvaliteten på olje, gass og vann, og hindrer uønskede prosesser i behandlingen.

Den vanligste utfordringen er dannelsen av avsetninger som fører til at rørledninger tettes eller at prosessutstyr ikke fungerer. Det tilsettes svært lave konsentrasjoner av kjemikalier som forhindrer eller forsinker disse utfellingene.

Selv om konsentrasjonen er liten, som oftest rundt en milliondel, kan det likevel utgjøre et betydelig volum totalt sett. Det kan føre til en økonomisk belastning for operatørene, og i noen tilfeller en miljøbelastning ved utslipp til sjø. Hovedmålet til leverandørene av kjemikaliene er å kunne levere kosteffektive kjemikalier uten betydelig miljøpåvirkning.

Jobber du med oljefeltkjemikalier? Bli med på konferansen Oil Field Chemistry! Her ser du hele programmet!

Forbedring gjennom substitusjon

En annen vanlig utfordring er korrosjon. Det er et fenomen som oppstår når metaller kommer i kontakt med vann og oksiderer.

– Ettersom brønnstrømmene inneholder vann og karbondioksid, vil disse være korrosive for de rimeligste ståltypene som brukes på lange strekninger med rørledninger. Her må det tilsettes korrosjonsinhibitor for å redusere korrosjon, hindre lekkasjer og forlenge levetiden på rørledningene, sier Birketveit.

Det brukes også kjemikalier for å forbedre separasjon av olje og vann, og ikke minst sørge for at vann som eventuelt slippes til sjø er så rent som overhodet mulig. Et eksempel er flokkuleringsmiddel som binder sammen små oljedråper i vannet, og gjør at disse lettere kan separeres ut.

– For å sikre at vi kontinuerlig forbedrer kjemikaliene som brukes i oljeindustrien brukes substitusjonslistene aktivt. Det finnes en slik liste for hver enkelt installasjon som beskriver eventuelle miljø og yrkeshygieniske effekter. Over de siste 20 årene er det gjort betydelige forbedringer i miljøegenskapene på kjemikaliene som brukes, og vi er i mange tilfeller et forbilde for andre markeder. Det er utviklet en risikobasert modell for å vurdere miljørisiko i Norge som etterhvert får mer og mer oppmerksomhet også internasjonalt.

Eldre felt har utfordringer med hydrogensulfid gass

En svært giftig gass som ofte følger med modne oljefelt, er hydrogensulfid. Hydrogensulfid er korrosivt, lukter som råtne egg og utgjør en yrkeshygienisk risiko. Kjemikalier må brukes for å redusere konsentrasjonen før naturgass eksporteres eller reinjiseres.

– Dette er et område med stor innovasjon. Nye ideer og konsepter blir stadig presentert. Det jobbes kontinuerlig med å balansere risikoen som hydrogensulfidgassen utgjør opp mot risikoene ved bruk av kjemikaliene som brukes for fjerne gassen. Håndtering av hydrogensulfid og optimalisering av relaterte kjemikalier knyttet til dette, er et svært viktig tema for oljeindustrien – særlig ettersom feltene våre blir eldre, forklarer Birketveit.

Vil du vite mer om hydrogensulfid? Bli med på Tekna-konferansen Oil Field Chemistry Symposium 2021 og hør Øystein Birketveits foredrag! Les mer om konferansen her!

Mer fokus på yrkeshygiene

I Norge har det vært sterkt fokus på miljøpåvirkning av kjemikalier siden myndighetene etablerte et nullutslippsmål for oljeindustrien i 1996.

Birketveit er glad for at det også har blitt enda mer fokus på mennesker, det vil si yrkeshygienen ved håndtering av disse stoffene.

– De siste fem-ti årene har fokuset på yrkeshygiene blitt ytterligere styrket. Vi er blitt flinkere til å dokumentere risiko og beskytte arbeidstakerne mot de kjemikaliene vi bruker i industrien vår.

Eneste i Europa

I Europa er det rundt 200 personer som hovedsakelig jobber med kjemikalier i oljeindustrien. Brorparten er med jevne mellomrom med på Tekna-konferansen Oil Field Chemistry.

– Produksjonskjemi er et bredt tema, og folk jobber med totalt forskjellige ting. Ingen kan alt, og det noen kan om et felt, kan kanskje noen andre ingenting om. Det er få konferanser som handler om dette temaet. Det er bare SPE International Conference on Oilfield Chemistry i USA som er såpass presis, og som bare handler om kjemikalier i olje og gass, sier han.

Det gjør Tekna-konferansen til en svært viktig og god møteplass. Her treffes operatører, leverandører og forskningsinstitusjoner relatert til oljefeltkjemikalier, samt en og annen kreativ sjel som ser muligheter utenom det vanlige.

– Atmosfæren er svært god og nye «medlemmer» blir alltid godt ivaretatt. Det faglige innholdet er variert og terskelen for å presentere nye kreative ideer er svært lav. Her er det stor takhøyde. Det er alltid veldig hyggelig å se slitne øyne og store takknemlige smil ved avreise på siste dag.

Har du lyst til å få med deg det siste innen oljefeltkjemikalier? Bli med på konferansen Oil Field Chemistry! Se hele programmet og meld deg på her!

Les også