Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
AVANSERT TEKNOLOGI: Kongsberg Norcontrol har utviklet teknologi som sikrer rørledninger, oljeplattformer og vår maritime forsvarsevne.

Kursinnsikt

Overvåker internasjonale farvann med avansert norsk teknologi

Publisert: 31. aug. 2023

Nord Stream 2-sabotasjen i Østersjøen fikk enorm internasjonal oppmerksomhet. KONGSBERG har utviklet teknologi som sikrer rørledninger, oljeplattformer og vår maritime forsvarsevne.

– Vi leverer fullstendige løsninger for maritim overvåkning. Disse kan hjelpe operatøren med å detektere og avverge farlige situasjoner før de oppstår, sier Jon Reiel Endal i Kongsberg Norcontrol.

Teknologien utvikler seg i en rivende fart, og Kongsberg Norcontrol er et av selskapene som utvikler løsninger som sikrer Norges maritime forsvarsevne og overvåker kritisk infrastruktur. Enten det er fra luften, overflaten eller under vann.

– Eksempelvis kan våre radarsystemer utplasseres på offshoreinstallasjoner eller vi kan hente inn informasjon fra satellitt. Vi kan sende meldinger om alle farkoster som kommer inn i disse områdene, sier Endal.

Hans kollega i Kongsberg Discovery, Atle Gran, skyter inn:

– Det kritiske er å avdekke endringer og unormal oppførsel, enten dette er fra uidentifiserte objekter eller fartøy. Hva er det vi ser? Er endringen vi ser en trussel? Skal det være der – eller skal det ikke?

Kongsberg Norcontrol er et selskap underlagt Kongsberg-gruppen, innenfor det som heter Kongsberg Defence & Aerospace. De samarbeider direkte med Kystvakten og Forsvaret, og er også NATO-sertifisert som leverandør av sikkerhetssystemer.

Kongsberg Norcontrol og mange andre aktører kommer til Telekommunikasjon Offshore 2023 for å vise frem den nyeste teknologien. Delta på konferansen her!

Finner sprengladninger på havbunnen

- Vi er blitt stadig mer opptatt av det som skjer under havoverflaten. Spesielt når det kommer til å sikre kritisk infrastruktur som rørledninger. Heldig for oss utvikler KONGSBERG avansert undervannsteknologi som vi integrerer i våre løsninger.

Kongsberg Discovery er en annen del av KONGSBERG som blant annet utvikler autonome undervannsfarkoster (UUV og USV), fullpakket med sensorer og instrumenter.

TEKNISK: HUGIN AUV-undervannsfarkostene kommer i fire ulike størrelser.

– Vi har sonar og multistråle-ekkolodd, som er de to viktigste akustiske instrumentene. I tillegg har vi både tradisjonelle kamera, laserkamera og ekkolodd som kan se under sandbunnen og magnetometer for å måle jerninnhold, forteller Endal.

– Ved hjelp av ekkoloddet kan vi se fra et par meter til 40 meter ned under havbunnen, avhengig av bunnforholdene. HUGIN-farkostene måler også blant annet hydrokarboner, og kan gi oss informasjon om hydrogensulfid-, CO₂- og oksygennivå.

Dataene gjør KONGSBERGs utstyr i stand til å identifisere hvor ting er på opptil 6000 meters dyp med 5-6 meters presisjon, og de kan se om det ligger sprengladninger ved rørledninger eller annen kritisk infrastruktur.

– Vi ser et betydelig økt fokus på dette med sprengladninger fra myndigheter og sivile aktører nå etter Nord Stream 2-hendelsen i Østersjøen, forteller Gran.

Meld deg på Telekommunikasjon Offshore 2023 her!

Stor presisjon

Skissen over viser den komplette løsningen KONGSBERG tilbyr for maritim overvåkning. Dette inkluderer et omfattende software-system utviklet internt i Kongsberg Norcontrol som viser det maritime trafikkbildet og fungerer som beslutningsstøtteverktøy for operatøren. I tillegg kan dette integrere en rekke avanserte sensorer som tar inn data helt fra verdensrommet til havbunnen.

Vil du vite mer om den aller nyeste teknologien? Delta på Telekommunikasjon Offshore 2023 her!

Les også