Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann og kvinne bruker tablet på jobb
DELE KUNNSKAP: Ine Fossen mener et av suksess-kriteriene for å lykkes med digitalisering er å åpne opp og dele kunnskap, kompetanse og erfaring, og ser frem til å gjøre nettopp det på Tekna-konferansen Brukermøte kontrollanlegg.

Kursinnsikt

Data til besvær eller verdiskaping?

Publisert: 24. okt. 2022

Ine Fossen i ABB mener digitalisering må skje stegvis – og peker på særlig én ting som er helt avgjørende for å lykkes.

Digitale løsninger handler rett og slett for ressursoptimalisering, forklarer forretningsutvikler Ine Fossen.

Hun jobber i ABB og hjelper energiindustrien med å lykkes med digitaliseringsprosjekter.

– Ny og sikker teknologi gir rom for å hente ut store mengder data, men det må gjøres på en trygg måte. Vi jobber sammen med kunder som er ansvarlige for kritisk infrastruktur, derfor er sikkerhet helt avgjørende. Dette blir stadig mer aktuelt i den geopolitiske situasjonen og med den utviklingen vi ser i dag, sier Fossen.

Ofte handler prosjektene hun kobles på om å skape nytteverdi fra data. Hun er med på å kartlegge hvilke data som er nødvendig, om dataene er til å stole på, og om de kan gi innsikt og støtte som hjelper deg å gjøre jobben din.

– Hvis vi ikke klarer å få data med riktig kvalitet og kontekst, går det ofte skeis i selve bruken.

Interessert i å lære mer? Denne konferansen er høstens viktigste møteplass for deg som jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av kontrollanlegg.

Start med det grunnleggende

For å begynne en digitaliseringsprosess, gjelder det å ha det grunnleggende på plass. Ifølge Fossen handler det ofte om å ta steg for steg, og å gjøre de enkle tingene før de mer omfattende endringene.

– Det funker ikke om du prøver å gape over for mye. Du må ta de riktige stegene i den digitale trappa og forsterke fundamentet hele veien. Hvis du hopper over ett steg, må du som regel ta et eller to skritt tilbake, understreker hun.

Forretningsutvikler Ine Fossen i ABB.

Har bedriften en digitaliseringsstrategi, er dette ofte et godt utgangspunkt. Det setter rammene rundt hvordan ting skal løses og hvilke utfordringer som skal løses i hvilken rekkefølge.

– Innen olje og gass kan det være nyttig å tydeliggjøre produksjonsdata til landorganisasjonen, for eksempel ved å lage et dashbord hvor man kan kan følge med på status uten å være på anlegget.

– Innenfor rensing av avløpsvann har vi for eksempel hjulpet til med å dekke et behov for å få tilgang på sanntidsdata. Mange i organisasjonen sitter ikke i operasjonsrommet, men kan likevel trenge innsikt i data og forstå status og endringer i deler av produksjonen de er ansvarlige for. Vi har hjulpet til med å gjøre data tilgjengelig som gir høy nytteverdi, uten at driftsoperatørene trenger å bruke tid på det selv, forklarer Fossen.

Dette er avgjørende for å lykkes

Å gå i gang med digitaliseringsprosesser krever bred kunnskap og høy kompetanse. Fossen har erfart at de faktiske ekspertene som skal jobbe med feltet gjerne settes inn for seint i prosjektet.

– Med teknologi kan du egentlig gjøre alt, og mulighetsrommet er enormt. Men du må ha forståelse og domenekunnskap hele veien. Den kompetansen må involveres på et tidlig nok tidspunkt.

Hun tror også tverrfaglighet innen et selskap kan være til hjelp når nye digitaliseringsprosjekter skal iverksettes.

– Du vil finne flere gode løsninger om du samarbeider på tvers i bedriften eller utenfor. Vi må tørre å åpne opp og dele kunnskap og erfaring. Når du kommer fra tungindustri er denne åpenheten tradisjonelt ikke så vanlig, mens IT-verdenen derimot er veldig åpen. Samtidig sitter industrien på domenekunnskap som IT-industrien har behov for. Vi trenger erfaringsutveksling, kommunikasjon og samarbeid på tvers. Den kombinasjonen av kompetanse og tankesett vil være avgjørende for å lykkes.

Lyst til å høre mer om arbeidet med digitaliseringsprosesser? Det får du på konferansen Brukermøte kontrollanlegg.

Les også