Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en 3D modell av en skyskraper på en pult ved siden av en laptop
SKAPER MULIGHETER: Å bruke BIM skaper mange effektiviseringsmuligheter og bidrar til en mye bedre kommunikasjon både innad i prosjektet og utad.

Kursinnsikt

BIM-nestoren: 5 grunner til å satse på BIM

Publisert: 14. okt. 2021

BAE-næringen har store gevinster å hente i de digitale informasjonsmodellene. Nå er det på høy tid å ta dem i bruk, mener Diderik Haug.

– De aller fleste hus jeg har sett er bygget i 3D. Hvorfor skal vi ikke da prosjektere den tredje geometriske biten fullt ut? Der ligger det fryktelig mye viktig informasjon, forteller Diderik Haug.

Haug har lang erfaring med BIM. I tillegg til å ha jobbet 17 år som entreprenør har han vært leder for Statsbyggs BIM-satsing i 10 år.

BIM (en forkortelse for digitale bygningsinformasjonsmodeller) er et av verktøyene som skal ta bygge, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) inn i den teknologiske fremtiden.

Diderik Haug
BIM-ekspert Diderik Haug.

Haug er foredragsholder på Tekna-kurset BIM i hele byggets livsløp. Her vil du kunne få en innsikt i bruken av BIM i dag og hva som kan forventes av morgendagens BIM-teknologi.

Ennå ikke overbevist om lønnsomheten ved BIM? Under har vi samlet fem gode grunner til å satse større og oftere på BIM.

1) BIM skaper bedre kommunikasjon

Det er godt anerkjent at BAE-næringen er blant sektorene i norsk industri som fortsatt har store gevinster å hente fra digitaliseringen.

SINTEF påpeker i en rapport at for at næringen skal kunne utnytte potensialet ved digitaliseringen, må bransjen bli flinkere til å forstå hvordan de ulike fagekspertene skal samarbeide i byggeplassenes økosystemer.

BIM lar disse aktørene kommunisere sammen på en effektiv måte.

– Si at du er en arkitekt og du nå ønsker å eksportere all informasjonen til rådgivende ingeniør, slik at vedkommende kan beregne betongmengde eller lignende. Da kan du faktisk eksportere modellen til ingeniøren slik at de får presis informasjon om form og alt annet du mener de vil ha behov for, sier Haug.

2) BIM forklarer bedre for ikke-profesjonelle

BIM kan ikke bare forbedre kommunikasjonen mellom fagekspertene på byggeplassen, men også mellom bransjen og de som står utenfor, nemlig bestillerne og de som skal ta i bruk de ferdigstilte prosjektene.

– Å prosjektere i 3D gjør kommunikasjonen mye bedre mellom de profesjonelle, men enda viktigere er det at den forbedrer kommunikasjon med de ikke-profesjonelle, sier Haug.

Bygger man for eksempel et sykehus er det naturlig å ha kommunikasjon med helsepersonell og sykepleiere. De som faktisk skal arbeide i bygget kan nemlig gi verdifulle tilbakemeldinger.

– Det er byggeindustriens ansvar å fortelle de som skal bruke det vi bygger om prosjektene som bygges. Da er 3D-modellene veldig lure. Først og fremst gir det 30 prosent mer informasjon fordi de er i 3D, men de gir også mulighet til å forstå hva det er vi bygger. Det syns jeg er helt kritisk, forteller Haug.

3) BIM minsker risikoen for feilprosjektering

Før bruken av BIM, var feilkontrollering en prosess som i stor grad var avhengig av andre- og tredjepartskontrollører, hvor en kollega får oppgaven om å undersøke om arbeidet du har gjort holder vann. Deretter vil arbeidet i mange tilfeller bli sendt ut for en ytterligere ekstern kontroll som igjen skal gå gjennom tegningene og beskrivelsene dine.

BIM korter ned på denne prosessen ved bruk av programvare som kan utføre crashtesting.

– Slik software, etter mitt skjønn, gjør en vesentlig bedre jobb enn tredjepartskontroller. Datamaskiner er bedre egnet til å gjøre slike oppgaver, sier Haug.

Han understreker at selv om de digitale verktøyene ikke kan oppdage alle feil, vil de likevel være mer gunstige enn menneskelige kontroller.

 – Selv om datamaskiner ikke kan kontrollere alt, så vet vi etter hvert hva de kan kontrollere. Om de greier å kontrollere 70-80 prosent av det som skal kontrolleres, vet vi at vi kun trenger menneskelig tredjepartskontroll av de siste 20-30 prosentene. Jeg vet av erfaring at maskinkontroll ikke er feilfri, men den er likevel bedre enn den menneskelige. Ikke minst når vi da oppdager at maskinkontrollen er feil, har vi muligheten til å forbedre softwaren slik at vi ikke gjør den feilen igjen, sier Haug.

4) Økt produktivitet

Oppunder 40 prosent av tiden arbeidere tilbringer på norske byggeplasser er uproduktiv tid.

Dette kan være tid hvor en rørlegger vandrer rundt og lurer på om planen for det vedkommende skal bygge er riktig, eller det kan være tid en elektriker bruker på å hente ekstra deler som mangler. Muligens har noe blitt bygget feil og må rives.

Innføring av BIM hvor alle arbeiderne på byggeplassen har en oppdatert oversikt over planer, nødvendige materialer og muligheten til å holde en aktiv dialog med hverandre, gjør arbeidet mer forutsigbart og effektivt. Det kutter i den uproduktive tiden.

Likevel nøler mange med å satse større på BIM, fordi de mener gevinsten ikke er stor nok ennå.

– Om det er slik at softwaren ikke er god nok til å kutte all produktiv tid, betyr det at vi ikke skal begynne å kutte den uproduktive tiden i dag? Skal vi vente til softwaren er 100 prosent bra? Om vi kan kutte 10 prosent av den bortkastede tiden, med et potensiale for å kunne kutte mye mer, burde vi jo begynne nå for å få trekke erfaringer for å optimalisere, sier Haug.

5) BIM er fremtiden – det er bare å starte

Sist, men absolutt ikke minst: Det finnes ingen tvil om at BIM er tungt integrert i fremtidens BAE-næring. Selv om BIM-teknologien ikke er fullstendig optimalisert ennå, gjelder det egentlig bare å komme i gang.

– På et eller annet tidspunkt må vi jo starte. Å vente på at naboen skal utvikle og teste det, som kanskje kan ta 10 år, også la de selge det til deg, det nytter jo ikke. La oss konkurrere om å være gode. Om vi kan gjøre naboen god gjennom erfaring med BIM, ikke la oss konkurrere om å få naboen til å gjøre mest feil.

Er du en leder eller en bestiller i BAE-næringen? Kurset BIM i hele byggets livsløp vil gi en god plattform og kunnskap for riktige beslutninger om BIM for din virksomhet. Klikk her for å lære mer!

Les også