Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
ERFARNE: Med mer enn 45 års erfaring fra IT-bransjen, i både offentlig og privat sektor vet Ellen Daleng og Cecilie Aungrind hva de snakker om.

Kursinnsikt

– Nye måter å jobbe på krever også nye måter å lede på

Til tross for mengden litteratur og forskning tilgjengelig på området, så tør vi påstå at vi egentlig er ganske dårlige på teamarbeid.

Alle snakker om at det er så viktig, men vi ser dessverre at det investeres for lite tid og fokus på teamutvikling. I tillegg har ikke teamene de rammebetingelsene de trenger for å lykkes. Det er en lederoppgave å legge til rette for dette.

De agile coachene fra Computas, Ellen Daleng og Cecilie Aungrind, sier at det er et større behov for ledere som kan inspirere selvorganiserende team, nettverk og økosystemet til å respondere på stadig skiftende kundebehov.

Til sammen har de mer enn 45 års erfaring fra IT-bransjen, i både offentlig og privat sektor. De har jobbet med team og ledere i mange ulike selskaper og domener; helse, pensjon, forsikring og dagligvarehandel for å nevne noen.

Agile eller smidig handler om kontinuerlig forbedring og læring. Vi jobber med hypotesetesting i tverrfaglige team der kontinuerlig kompetanseutvikling er nøkkelen.

Nærmere kunden

Ved å organisere team i produkt - og/eller tjenestestrømmer, flytter vi beslutningsmyndighet til teamet fordi de er nærmere kunden. Det øker muligheten til å respondere raskere og riktigere på endringer. Husk at smidig ikke bare handler om å levere raskere. Det handler om å gjøre de riktige tingene, det som skaper verdi, og det betyr tøffe prioriteringer. Dette er skikkelig vanskelig, og kanskje den aller viktigste oppgaven for ledere. Manglende prioritering, ofte i kombinasjon med utydelig kommunikasjon, er mye av årsaken til hvorfor selskaper ikke oppnår sine mål.

Agilt har forgreininger med mange fagfelt og disipliner. Og når vi snakker om Agil Teamledelse så er det kanskje ikke så rart at mange har ulike oppfatninger av hva dette egentlig dreier seg om.

Teamet er en del av en organisasjon, et større system. Agil teamledelse handler om å få teamet til å fungere godt i sine omgivelser - resten av organisasjonen.  Resten av organisasjonen skal igjen fungere godt i forhold til omverdenen.  Begge deler kan ha behov for utvikling.

Som agil teamleder vil du ikke bare ha fokus på ditt eget team, men også være en viktig bidragsyter inn i endringer som må til for at hele organisasjonen skal bli mer tilpasningsdyktig.

Kan alle virksomheter jobbe agilt?

Ja og nei, sier Ellen og Cecilie med et smil. Store spydspisser i det offentlige, NAV og Politiet, jobber smidig i tillegg til private aktører som TV2, Storebrand, Finn.no og Riks-TV. De er alle åpne for at de har utfordringer som de fortsatt jobber med, men det handler om å se på selskapet som et system.

Det er noen områder som for eksempel ikke kan jobbe så smidig som et software team, men disse områdene må ofte likevel samarbeide. Så hvordan skal de gjøre det på en god måte? Det handler ikke om enten eller, det handler om hvordan vi skal kunne legge til rette for flyt. For mye start og stopp hemmer flyt og fart.

Tillit er nøkkelen

Vi måtte omstille oss på rekordtid under coronasituasjonen der vi fort ble vant til hjemmekontor. Så åpnet verden igjen og mange selskaper er usikre på hvordan den nye arbeidshverdagen skal være på hybridkontoret.

Mange ledere opplever en form for tap av kontroll, særskilt hvis de var vant til å se sine medarbeidere på kontoret hver eneste dag. Ledere må i dag lede på en annen måte og ha tillit til sine medarbeidere. Dette gjelder ikke bare livet etter covid, men generelt for de selskaper som ønsker å jobbe på en annen måte.

Agile metoder har mekanismer for å gi ledere oversikt på en annen måte enn før, ved hjelp av transparens og korte tilbakemeldingsløkker.  Statusrapportering skaper ikke kundeverdi. Vi må evne å ha flere tanker i hodet samtidig;  kompleksitet, folk og proaktivitet. Det er dette det smidige tankesettet handler om,  avslutter Daleng og Aungrind.

Vil du lære mer om agil teamledelse og hvordan du lykkes som leder? Meld deg på kurset «Agil teamledelse». Her får du en kort smakebit på sprint-metodikken, lean-prinsipper og tips til flere verktøy som understøtter et agilt tankesett. 

Les også