25.–26. okt.

På dette kurset lærer du hvordan du kan bruke lean-filosofi, -metoder og -verktøy for å jobbe med bærekraft i hele verdikjeden og sikre kontinuerlig fokus på bærekraftige prosesser som gir resultater.

Meld meg på

Grønn lean sørger for at bedriften din får håndfaste resultater i den bærekraftige satsingen. Metoden involverer de ansatte og legger forholdene til rette for kontinuerlige forbedringer.

Lean er en ypperlig ledelsesfilosofi, metode og verktøy for å styre virksomheten med fokus på bærekraft og det kaller vi Gørnn lean. Lean stammer oprinnelig fra Toyota Productions-systemet i Japan der målet er å oppnå kvalitet i alle ledd. I Grønn lean er hovedformålet å gjøre verdikjeden din bærekraftig.

På dette kurset lærer du:

 • Å sette opp virksomhetens verdikjede med fokus på bærekraft
 • Verktøy og metoder for å etablere eierskap til mål
 • Opprettholde fokus på bærekraft blant de ansatte
 • Å bruke lean som ledelsesfilosofi for kontinuerlig utvikling av mer bærekraftige prosesser.

Verktøy og metoder du umiddelbart kan ta i bruk:

Du får kunnskap, innsikt og verktøy som vil hjelpe deg og din virksomhet i å øke endringstakten i arbeidet deres og lede an på veien mot bærekraftige løsninger. Hensikten er å identifisere og utvikle egenskaper som gir strategiske konkurransefortrinn.

Hvorfor grønn tilnærming til verdikjeden:

 • Målet er å sikre bærekraftig bruk av naturressurser og øke andelen fornybare og resirkulerte ressurser på inngangssiden av verdikjeden.
 • Å maksimere material- og energieffektivitet på hvert trinn i prosessen og redusere negative miljøpåvirkninger på utgangssiden i verdikjeden.
 • Kunder etterspør i stadig større grad bærekraftige produkter og da holder det ikke å drive med «grønnvasking» - det må være beviselig bærekraft i alle produksjonsledd.

Undervisningsform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon forelesninger, diskusjoner og øvelser. Du får konkrete oppgaver og under deler av kurset vil hver enkelt virksomhet jobbe for seg eller med andre i samme bransje. Kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert.

Målgruppe:

Kurset er for alle som har en sentral rolle i å gjennomføre endringsprosjekter med fokus på miljø. Det passer for den miljøansvarlige, ledelsen eller andre interesserte som vil lære med om Grønn Lean. Ingen forkunnskaper kreves. Det er en fordel om dere har påbegynt bærekraftsarbeidet i virksomheten.


Slik oppnår du bærekraft i hele virksomheten - Les mer her: Tre gode grunner til å bruke Grønn Lean


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter. Les mer om Tekna Premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

Praktisk informasjon

Dag 1: Registrering og lett frokost fra kl. 0830 – 0900. Kursstart kl. 0900 begge dager, slutt kl. 1600. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis, lunsj kl. 1130 – 1230.

DAG 1: : Lean som ledelsesfilosofi

 • Hva er lean-filosofien og hvordan kan vi gjøre den "grønn"?
 • Grønn verdikjede i praksis, vi bruker Green Business Model Canvas som verktøy for å kartlegge viktige fokuspunkter for bærekraft i verdikjeden
 • Nedbrytbare mål for bærekraft for å motivere og skape eierskap

DAG 2: Grønn Lean som arbeidsverktøy for de grønne endringene

 • Viktige prinsipper, metoder og verktøy i Grønn Lean for å implemntere bærekraft i virksomheten
 • Etablere eierskap - introduksjon til tavlemøter og PL ark
 • Vi jobber med verktøyene på reelle utfordringer
 • Hege Sletnes

  Daglig leder og gründer

  Leanspire AS

  Hege er udannet Sivilingeniør - Industriell økonomi og teknologi med spesialisering i industriell økologi og bærekraft ved NTNU. Hun er sertifisert Black belt i Lean Six Sigma og er sertifisert coach og Miljøfyrtårnkonsulent. Hennes praktisk erfaring varierer fra miljøfag og kvalitetsledelse til endringsprosesser og Lean. Hun har blant annet arbeidet i DNV GL, AF Gruppen, VAV Vann og avløpsetaten, Bellona og Skatteetaten.

  I 2018 startet Hege sin egen virksomhet, Leanspire AS hvor hun fokuserer på CSR og bruker Lean som et verktøy for å oppnå gode mål og prosesser innenfor bærekraft. Siden oppstart har hun hjulpet mer enn 200 norske virksomheter å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

  Som kursleder er Hege opptatt av at det hun lærer bort skal være praktisk gjennomførbart. Hun hjelper til med å sette ting i perspektiv og finne ut hva kunden egentlig ønsker å få ut av å jobbe med bærekraft, hva kan fungerer og hva vil ikke fungere? Dette for å kunne finne nye innfallsvinkler på noe som ser komplisert og vanskelig ut. På dette kurset hjelpe hun deg i gang med å ta det første viktige steget. Engasjement og faglig dyktighet preger alle Heges kurs.

Bærekraftsmål:

 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 4
 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 12

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: