25.–26. okt.

På dette kurset lærer du hvordan du kan bruke lean-filosofi, -prinsipper, -metoder og -verktøy for å komme raskt i gang og henge med på det grønne skiftet.

Meld meg på

Grønn lean sørger for at bedriften din får håndfaste resultater i den bærekraftige satsingen. Metoden involverer de ansatte og legger forholdene til rette for kontinuerlige forbedringer. Det forskes nå på mulighetene til å bruke kjerneelementer og grunnfilosofien i Lean til å gjennomføre de grønne endringene. Innholdet i kurset er et resultat av denne forskningen

På dette kurset lærer du:

 • Å sette opp virksomhetens verdikjede med fokus på bærekraft
 • Verktøy og metoder for å opprettholde verdikjeden med fokus på bærekraft
 • Å bruke lean som ledelsesfilosofi for kontinuerlig utvikling på bærekraftige verdiutviklingsprosesser.

Verktøy og metoder du umiddelbart kan ta i bruk:

Du får kunnskap, innsikt og verktøy som vil hjelpe deg og din virksomhet i å øke endringstakten i arbeidet deres og lede an på veien mot bærekraftige løsninger. Hensikten er å identifisere og utvikle egenskaper som gir strategiske konkurransefortrinn.

Hvorfor grønn tilnærming til verdikjeden:

 • Målet er å sikre bærekraftig bruk av naturressurser og øke andelen fornybare og resirkulerte ressurser på inngangssiden av verdikjeden.
 • Å maksimere material- og energieffektivitet på hvert trinn i prosessen og redusere negative miljøpåvirkninger på utgangssiden i verdikjeden.
 • Kunder etterspør i stadig større grad bærekraftige produkter og da holder det ikke å drive med «grønnvasking» - det må være beviselig bærekraft i alle produksjonsledd.

Undervisningsform:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon forelesninger, diskusjoner og øvelser. Du får konkrete oppgaver og under deler av kurset vil hver enkelt virksomhet jobbe for seg eller med andre i samme bransje. Kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert.

Målgruppe:

Kurset er for alle som har en sentral rolle i å gjennomføre endringsprosjekter med fokus på miljø. Det passer for den miljøansvarlige, ledelsen eller andre interesserte som vil lære med om Grønn Lean. Ingen forkunnskaper kreves.


Slik oppnår du bærekraft i hele virksomheten - Les mer her: Tre gode grunner til å bruke Grønn Lean


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter. Les mer om Tekna Premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

Praktisk informasjon

Dag 1: Registrering og lett frokost fra kl. 0830 – 0900. Kursstart kl. 0900 begge dager, slutt kl. 1600. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis, lunsj kl. 1130 – 1230.

DAG 1: : Lean som ledelsesfilosofi

 • Hva er lean-filosofien og hvordan henger dette sammen med verdikjeden?
 • Grønne verdikjeder, hvordan kan bærekraft bli en del av verdikjeden?
 • Grønn verdikjede i praksis, hvordan bruke dette verktøyet i egen virksomhet?

DAG 2: Grønn Lean som arbeidsverktøy for de grønne endringene

 • Viktige metoder og verktøy i Grønn Lean for å få verdikjeden til å flyte
 • Visualisering, strukturert problemløsing, PL-ark, interessentanalyse, sorterings- og prioriteringsmaterise
 • Vi jobber med et utvalg av verktøyene på reelle utfordringer
 • Hege Sletnes

  Daglig leder og gründer

  Leanspire AS

  Hege er udannet Sivilingeniør - Industriell økonomi og teknologi med spesialisering i industriell økologi og bærekraft ved NTNU. Hun er sertifisert Black belt i Lean Six Sigma og er sertifisert coach og Miljøfyrtårnkonsulent. Hennes praktisk erfaring varierer fra miljøfag og kvalitetsledelse til endringsprosesser og Lean. Hun har blant annet arbeidet i DNV GL, AF Gruppen, VAV Vann og avløpsetaten, Bellona og Skatteetaten.

  I 2018 startet Hege sin egen virksomhet, Leanspire AS hvor hun fokuserer på CSR og bruker Lean som et verktøy for å oppnå gode mål og prosesser innenfor bærekraft. Siden oppstart har hun hjulet mer enn 60 norske virksomheter å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

  Som kursleder er Hege opptatt av at det hun lærer bort skal være praktisk gjennomførbart. Hun hjelper til med å sette ting i perspektiv og finne ut hva kunden egentlig ønsker å få ut av å jobbe med bærekraft, hva kan fungerer og hva vil ikke fungere? Dette for å kunne finne nye innfallsvinkler på noe som ser komplisert og vanskelig ut. På dette kurset hjelpe hun deg i gang med å ta det første viktige steget. Engasjement og faglig dyktighet preger alle Heges kurs.

Bærekraftsmål som dekkes

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: