Påmelding er bindende. 

Dersom du selv er forhindret fra å delta kan en kollega ta din plass kostnadsfritt. Ved avbestilling påløper et gebyr pålydende kr 500.

Ved avmelding senere enn 30 dager før avholdelse belastes 50 % av deltageravgiften.

Ved avbestilling mindre enn 5 virkedager før avholdelse belastes full deltageravgift.

Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon av deltageravgift. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.

Ønsker du å bli overført til senere kurs medfører dette et gebyr på kr 1500. Mulighet for kansellering vil da frafalle. 

Avbestilling skal sendes skriftlig til kurs@tekna.no

Se egne regler dersom Tekna er nødt til å kansellere kurset.

Sist oppdatert: 31. oktober 2019