Påmelding er bindende. 

Deltagerplass kan overdras til en kollega i samme foretak frem til avholdelsestart. Fullt navn, epostadresse og telefonnummer på kollega som skal overdra plassen skal sendes til kurs@tekna.no. 

Flytting til en senere avholdelse kan gjøres inntil 20 virkedager før avholdelse uten gebyr.  Flytting senere enn 20 virkedager før avholdelse medfører gebyr på kr 1500 i tillegg til at mulighet for kansellering frafaller.

Avbestilling senere enn 20 virkedager før avholdelse belastes 50 % av deltageravgiften.

Avbestilling mindre enn 5 virkedager før avholdelse belastes full deltageravgift.

Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon av deltageravgift. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.

Se egne regler dersom Tekna er nødt til å kansellere kurset.

Sist oppdatert: onsdag 20. oktober 2021