8.–9. nov.
Arrangementet er avlyst

På dette kurset lærer du hva som skal til for å fasilitere prosesser og skape resultater i tverrfaglige team og få det beste ut av dine medarbeidere.

Meld meg på

I løpet av to lærerike dager går vi gjennom hva du som leder kan gjøre for at dine medarbeidere og andre i et team kan jobbe mer effektivt, føle mestring og skape gode resultater. Du får metoder og teknikker for fremme samhandling, innovasjon og kreativiet.

Du lærer:

 • Å bli trygg på deg selv som leder og mestre rollen som leder og fasilitator i ulike scenarier
 • Om gruppedynamikk og håndtere uventede hendelser og motstand i prosesser
 • Om team og samspill med ulike mennesketyper
 • Om medarbeideres ulike motivasjonsdrivere og hvordan lede disse
 • Hvordan sørge for at teamet bidrar med sin kollektive intelligens og aktiv deltakelse fra hver enkelt
 • Metoder og teknikker for å opprettholde energi og interesse i krevende prosesser
 • Hva du som leder gjør når du har ekspertise eller særlig eierskap i en prosess du fasiliterer

Praktisk rettet kurs:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, øvelser. Du vil få trene på å fasilitere og kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Ingen forkunnskaper kreves. I forkant vil du fylle ut en preferanseundersøkelse (JTI) som vil gjennomgås på kurset. Testen er inkludert i deltakeravgiften.

Hvem bør delta:

Dette kurset er for alle ledere som ønsker å bli bedre på å skape resultater gjennom andre og lykkes med gjennomføring av endring, innovasjonsprosesser og strategi.

Kjernekompetanse for ledere:

Les hva kursleder sier om: Hvordan få det beste ut av dine medarbeidere

NB! Begrenset antall deltakere.


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

Agenda

I løpet av to dager lærer du de ulike lederhattene du har på som leder og hvordan du kan bli enda bedre i rollen som fasiliterende leder. Du vil lære hvilket tankesett du trenger og hvordan du kan tilrettelegge for at andre lykkes og tar eierskap til løsninger og mål.

Innledning

 • Lederens ulike roller og situasjonsbasert ledelse
 • Hva gjør en fasiliterende leder og hvorfor er det viktig
 • Definerende øyeblikk som leder

Velfungerende grupper og team

 • Hva kjennetegner velfungerende og effektive grupper og team
 • Faser og utvikling
 • Forutsetninger, gode arbeidsprosesser og resultatmål
 • Lagfølelse og motivasjon
 • Gruppepsykologisk trygghet
 • Maktdeling og selvstyrte team
 • Teamkontrakter
 • Gruppelæring og debriefing

Deg som fasiliterende leder

 • Fasilitatorens kjernekompetanser
 • Hvordan bruke deg selv som instrument under en fasilitering
 • Relasjonskompetanser og personlige egenskaper
 • Kroppsspråk og kommunikasjonsteknikker

Fasilitering av møter og workshops

 • Fasilitatorens ansvar
 • Møteledelse, hva fungerer og hva fungerer ikke
 • Gruppedynamikk og klassiske fallgruver i møter og workshops
 • Hvordan skape engasjement så alle bidrar
 • Håndtere konflikter og uenighet
 • Hvordan gi feedback til gruppen når den sporer av
 • Designe og gjennomføre

Ledelse av medarbeidere

 • Moitvsjonsdrivere og ønsker. Lede rettferdig eller likt?
 • Ulike personligheter, hvordan anerkjenne forskjelligheter og tilpasse kommunikasjon?

Avslutning og oppsummering

Praktiske opplysninger

Oppstart dag 1 kl. 0830 med registrering, kaffe, te og lett frokost. Undervisning starter kl. 0900. Oppstart dag 2 kl. 0900. Avsluttes begge dager kl. 1600. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis og satt av ca en time til god lunsj begge dager. Kursbevis til de som ønsker deles ut. I forkant vil du fylle ut en preferanseundersøkelse som vil gjennomgås på kurset - denne vil bli sendt til deg.

Preferanseverktøyet JTI (Jungs Type Index) er en form for personlighetstest som er laget for å hjelpe en person til å identifisere sine personlige preferanser. Testen er basert på den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer og er den teorien som brukes mest for å fremme personlig utvikling, selvinnsikt og lære å forstå andre bedre. Verktøyet er ikke-evaluerende, hvor fokuset ligger i hva du naturlig foretrekker og er god på. Verktøyer kan være til hjelp for å forstå hvorfor vi foretrekker forskjellige arbeidsoppgaver og arbeidsformer, hvilke roller vi tar i team og ikke minst hvordan vi kommuniserer med ulike mennesketyper)

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen brenner for å utvikle andre så de bedre kan mestre rollen sin. Hun er internasjonalt sertifisert coach og organisasjonscoach og har jobbet med fasilitering av ulike prosesser siden 2005.

  Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte. Agnethe har en bred bakgrunn innen leder- og organisasjonsutvikling, både som IT-leder og som konsulent. Hun har tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. Blant annet en MBA fra NHH og masterprogram i Design Thinking.

  Agnethe er forfatter av suksessboken ”100-dagerskoden" og "Karrieredesign" som begge har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Agnethe underviser også på Høyskolen Kristiania.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: