Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av flere ansatte rundt et bord, en kvinne i fokus som smiler
LETT: Fasilitering betyr «å gjøre lett», og handler om å ta ut potensialet i teamet ved å hjelpe dem til å gjøre jobben best mulig.

Kursinnsikt

Slik får du frem det beste i medarbeiderne dine

Publisert: 23. mars 2021

Vil du ha et godt arbeidsmiljø som bidrar til best mulige resultater? Da bør du kunne fasiliterende ledelse.

Som leder er du ansvarlig for å skape resultater og lede endringer. På samme tid skal du tilrettelegge for samarbeid, kreativitet og innovasjon. For i en verden som stadig endrer seg, er det viktig å ha fokus på læring, tilpasning og utvikling.

Men hvordan kan du som leder sørge for bedre resultater, motiverte medarbeidere og få alle til å fungere optimalt sammen?

Svaret er fasiliterende ledelse.

– Det er en kjernekompetanse ledere bør kunne, sier organisasjonscoach Agnethe Ellingsen.

Oppmuntre for å skape eierskap

Fasilitering betyr «å gjøre lett», og handler om å ta ut potensialet i teamet ved å hjelpe dem til å gjøre jobben best mulig. Som leder bør du kunne tilrettelegge og oppmuntre til deling, samarbeid og involvering for å skape eierskap til prosesser, oppgaver og mål.

Ellingsen beskriver fasilitering som lederens høyre hånd.

Agnethe Ellingsen
Organisasjonscoach Agnethe Ellingsen vet råd.

– Det er egentlig ledelse i praksis, og brukes overalt der folk prøver å få gjort noe sammen, forklarer hun.

Vil du bli trygg på deg selv som leder og mestre rollen som fasilitator i ulike scenarier? Klikk her for å lære mer!

Lage et godt klima

Er det en oppgave eller noe som skal gjøres, bør du som leder upartisk legge til rette slik at alle kan bidra på en positiv måte. Det gjør du best ved at gruppen har et tydelig formål og gode arbeidsprosesser som bidrar til et godt klima i gruppen, slik at alle tør å by på seg selv.

Ved å kjenne til hvordan grupper og team fungerer, og hva som skaper trygghet i grupper, kan du legge til rette for en prosess der du øker sjansen for å få frem ulike synspunkter og ideer. Som igjen fører til de beste løsningene. Det handler om å hjelpe gruppen slik at den får gjort det den skal på en god måte.

Gir næring til blomstring

Ifølge Ellingsen finnes det utallige bøker på feltet og kilder på nettet over verktøy og metoder som kan brukes i slike prosesser.

Samtidig mener hun det er et knippe ferdigheter og verktøy som er avgjørende for at en leder skal kunne få frem det beste i gruppen sin.

– Lederen bør kunne legge til rette for prosesser som bidrar til at teamet blir velfungerende med høy grad av trygghet. Bli enige om et felles formål, jobb med forventningsstyring slik at alle vet hvem som skal gjøre hva, etabler en teamkontrakt som inkluderer hvordan de skal samhandle med hverandre. I prosessen bør lederen kunne lytte aktivt, stille gode spørsmål, anerkjenne gruppen og enkeltpersoner, oppsummere, speile, gi feedback, kunne gripe inn og styre. Det handler mye om å vise interesse og bygge et lag.

– De gode lederne jobber med teamutvikling og leder teammøter på slik måte at det skaper psykologisk trygghet der alle er engasjerte og bidrar. De tar hensyn til personlige ulikheter og motivasjonsdrivere, og vet hvordan de skal håndtere dynamikk slik at de opprettholder engasjement og et positivt klima. De sørger for at teammedlemmene opplever det meningsfylt å bruke tid på prosessen eller arbeidet, mener Agnethe Ellingsen.

Lyst til å lære deg fasiliterende ledelse i praksis? Prøv Tekna-kurset i fasiliterende ledelse her!

Les også