Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ung kvinne håndhilser
Hvordan kan du best forberede deg til jobbintervjuet?

Råd og tips

Alt om jobbintervjuet

Oppdatert: 21. juni 2021 Streaming

Har du blitt innkalt til intervju? Gratulerer! Da anses du antakelig som kvalifisert for stillingen. Men det er nå den virkelige jobben starter. Din evne til å presentere deg selv, din kompetanse og motivasjon inn mot behov i stillingen og virksomheten, er avgjørende for om du vil lykkes. Det å gjennomføre et godt intervju må læres og er noe du kan trene på.

Jobbintervjuet er den vanligste utvalgsmetoden som brukes i forbindelse med ansettelser. Når du er innkalt til intervju, er det lurt å ta kontakt med arbeidsgiver og spørre hvordan intervjuet skal gjennomføres, hvem som vil være tilstede, og om det er noe spesielt du skal forberede deg på. For eksempel er det vanlig å gi kandidatene en oppgave enten før eller under intervjuet, som skal presenteres på intervjuet.

Se miniseminar om jobbintervju

Du får høre om:

 • Forberedelser - nøkkelen til suksess
 • Hvordan skal du markedsføre deg selv i et intervju
 • Hvordan kan du best takle nervøsitet og usikkerhet
 • Hva med de krevende spørsmålene, hvordan besvare dem på en klok måte
 • Om ulike intervjuer, første- andre- og tredjegangsintervjuet, og det digitale intervjuet

Foreleser på dette miniseminaret er Lene Ørbeck fra Karrierehuset. 

Typer intervju

 • Individuelt intervju – Du møter én eller flere fra arbeidsgiver.
 • Gruppeintervju – Flere kandidater innkalles samtidig. Her er det vanlig å både ha en individuell presentasjon, og én eller flere gruppeoppgaver som må presenteres i plenum. Enkelte bruker også rollespill.

Hvem vil du møte

Noen arbeidsgivere benytter egen HR-avdeling, mens andre bruker eksterne rekrutteringsbyråer til å gjennomføre intervju.

Form

Noen intervjuer kan oppleves mer som en hyggelig prat, enn som et jobbintervju. Ikke la den løse stemningen få deg til å miste konsentrasjonen. Ta selv ansvar og pass på at du får frem de sidene ved deg selv som du har bestemt deg for å presentere. Still gjerne spørsmål slik at arbeidsgiver forstår at du er orientert og interessert i både stillingen og virksomheten.

Hvordan forberede seg til et intervju?

Det er viktig å sette seg inn i virksomhetens behov og utfordringer. Stiller du forberedt, vil intervjuer forstå at du er motivert og interessert. Det er din «jobb» som intervjuobjekt å synliggjøre og tydeliggjøre din erfaring, kompetanse og motivasjon inn mot behov i stillingen. Tenk igjennom hvilket inntrykk du vil at arbeidsgiver skal sitte igjen med.

Gode kilder til informasjon om bedriften kan være

 • Bedriftens nettsider
 • Bedriftens sider i sosiale medier, særlig Facebook og LinkedIn
 • Årsrapporten
 • Kontaktpersonen for stillingen (men husk da på at du må være godt forberedt når du stiller spørsmål. Det vil være med å prege arbeidsgivers inntrykk av deg.
 • Tekna-tillitsvalgte og ansatte

Hvordan gjøre et godt inntrykk under selve intervjuet?

Ikke fokuser for mye på hva du tror arbeidsgiver vil ha, men heller på å fremstille deg selv på en best mulig måte, og tilpasset arbeidsgivers behov.

Intervjuet er din mulighet til å vise arbeidsgiver at du er den rette for stillingen. Mange jobbsøkere stiller seg spørsmålet om hvor ærlig man bør være, svaret er at man må være ærlig i alt man sier, men du trenger kanskje ikke å fortelle alt. Godt rutinerte intervjuere vil sjekke sannhetsgehalten i det du sier ved å stille oppfølgingsspørsmål, eller be deg komme med eksempler hvor du handlet i samsvar med det du trakk frem. Vær ærlig, og trekk frem dine sterke sider.

En viktig forutsetning for å gi et godt inntrykk er også at du er fokusert og «tilstede» under selve intervjuet. Husk at det er greit og helt naturlig å være litt nervøs.

Hva betyr kroppsspråket under intervjuet? 

I et intervju vil arbeidsgiver få mye ekstra informasjon om deg, utover det du sier. En stor del av det budskapet vi kommuniserer er gjennom ikke-verbale kanaler som kroppsspråk, blikk og stemmebruk.

Det er viktig at du holder øyekontakt med den som intervjuer. Se direkte på intervjuer. Er det flere intervjuere tilstede, må du være bevisst på å gi oppmerksomhet til alle, fordi alle vil være med på å ta beslutningen om hvem som skal få jobben.

Prøv å sitte rett i ryggen, og hold armer og ben i ro, slik at ikke unødvendig bevegelser tar oppmerksomheten fra det du sier.

Unngå også for mye fyllord og «mmm», «eeeh» i tenkepausene.

Hvilke spørsmål kan jeg vente meg?

Tenk gjennom mulige vanskelige spørsmål på forhånd og vær forberedt på dem

Mange intervjuere vil kunne komme til å stille spørsmål som du ikke i det hele tatt var forberedt på å få. Dette kan være spørsmål om virksomheten, deg, eller andre viktige forhold. Det er likevel ikke alt man som intervjuer har lov til å stille spørsmål om. I følge arbeidsmiljøloven § 55 A er det ikke tillatt til å stille spørsmål om politikk, religion eller kultur, medlemskap i fagforeninger, seksuell legning og samlivsform.

Det er sjeldent en kandidat tilfredsstiller alle krav i en stilling, hvis man tilfredsstiller alle krav kan man like gjerne være overkvalifisert. I stedet for å grue deg eller forsøke å skjule det du «mangler» eller har litt lite av når det gjelder erfaring og kompetanse så er det bedre å ta dette opp selv.

For eksempel: «etter det jeg forstår så innebærer denne rollen/stillingen at man også skal lede en del møter med både interne og eksterne interessenter. Møteledelse har jeg relativt liten erfaring med, men det ser jeg på som en spennende utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på».

I tillegg til erfaring og kompetanse som du har lite av eller mangler, så kan det være andre ting som «kan bli brukt mot deg». Søker du fra en bransje til en annen, så vil det kunne være spørsmål om du har nok innsikt i den nye bransjen.

Dersom du har en annen type utdanning enn det som er mest utbredt der du søker, må du være forberedt på å svare på hvordan din kompetanse er overførbar til bransjen du søker jobb i.

Du kan med fordel tenke igjennom alle forhold som kan bli «brukt mot» deg, og hvordan du best mulig kan svare på dette. 

Eksempler på ulike typer av spørsmål som kan bli stilt, og som du bør være forberedt på

Forbered deg ved å skrive ned stikkord til hvert spørsmål, og øv deg på å si dette høyt, både til deg selv og gjerne foran en annen.

 • Hva er bakgrunnen for at du valgte å søke stillingen?
 • Hvorfor vil du arbeide for vår virksomhet?
 • Hva synes du er mest eller minst attraktivt med denne stillingen?
 • Hva ser du etter i en jobb?
 • Hvilke muligheter ser du for deg for utviklingen av vår virksomhet?
 • Hva tenker du at du kan tilføre vår virksomhet?
 • Hvorfor skal vi ansatte deg?
 • Hva har du oppnådd i dine tidligere jobber?
 • Hva tenker du har vært ditt unike bidrag til disse resultatene?
 • Hvilke andre typer jobber vurderer du?
 • Kan du beskrive deg selv?
 • Hva ved denne jobben vil være mest utfordrende for deg?
 • Hvordan vil du beskrive din egen personlighet?
 • Hvordan vil dine tidligere kolleger eller ledere beskrive deg?
 • Hvordan er du å samarbeide med?
 • Hvilken rolle tar du i gruppe- og teamarbeid?
 • Hva er dine fremtidige mål?
 • Hva er dine sterke sider?
 • Hva er dine forbedringsområder?
 • Hvorfor skal vi ikke ansette deg?
 • Hvordan jobber du under press? 

Tester og caseoppgaver

Mange velger å bruke tester i rekrutteringsprosessen. Du kan møte ulike varianter av tester, her er et utvalg:

 • Evnetester - kartlegger dine kognitive evner og generell intelligens. Formålet er å måle evne til logisk og analytisk tenkning og ditt potensiale for å lære nye ting. Denne testen benyttes som regel i rekruttering til spesialister og leder- eller mellomlederposisjoner. Evnetester kan bli benyttet for å sile ut aktuelle kandidater allerede før jobbintervjuet. Siden evnetestene måler generell intelligens og logisk tankegang, har det liten hensikt å øve på disse, annet enn eventuelt å gjøre seg kjent med metodikken.
 • Ferdighetstester – måler konkrete ferdigheter som kreves i en gitt jobb, for eksempel oppmerksomhet og motorikk osv.
 • Personlighetstester – tar sikte på å vurdere en person egenskaper og karakteristiske reaksjonsmåter. Gjennomføres ofte i form av et spørreskjema. 

Har du fått en case? Her kan du lese om hvordan du kan forberede deg til case-oppgaver du kan få på jobbintervju

Fra første til andregangsintervju

Det er vanlig å gjennomføre flere intervjurunder. Dersom du blir kalt inn til andregangsintervju, bør du på nytt spørre om det er noe spesielt du skal forberede deg til. 

Referanser

Sjekk av referanser gjøres ikke bare for å forutsi om du er egnet til jobben, men også for å sjekke nøyaktigheten av informasjonen som du har gitt, og for å finne ut mer om personligheten din.

Lønn og betingelser

Du må være forberedt på å bli spurt om lønnsforventninger. Det er vanlig å forhandle om lønn når du får tilbud om stillingen. 

Hvis ikke lønnsnivå fremkommer av stillingsteksten, kan det være lurt å undersøke gjennom andre kilder hvor stillingen bør ligge lønnsmessig. Teknas lønnsstatistikk gir deg et godt bilde på hvilket lønnsnivå de ulike sektorene har for ditt eksamensår. Det kan også være nyttig å ta kontakt med Teknas tillitsvalgte der du har fått tilbudet.

Dersom du i dag har en lønn som ligger godt over det du kan forvente i stillingen du søker på, er det viktig at du gir uttrykk for at du er klar over hvor lønnsnivået ligger og at du heller vektlegger din motivasjon inn mot arbeidsoppgaver, rolle, ansvar, læring og lignende. Det å si at «lønn ikke er viktig for meg» er ikke et godt svar. Det å si at du selvsagt har forventninger til lønn og at du regner med at lønnen ligger innenfor det som gjelder for denne type stilling er et bedre svar.

Til slutt – noen generelle tips: 

 • Vær åpen, tydelig og interessert, og by på deg selv.
 • Unngå å snakke negativt om tidligere arbeidsgivere.
 • Ta deg tid til å tenke i situasjonen.
 • Benytt intervjuet til å også danne deg et inntrykk av om dette er et sted du ønsker å jobbe.
 • Vær bevisst på hvordan du fremstår. Prøv å være den beste utgaven av deg selv.

 

Les om hvordan du kan forberede deg på spørsmålet: Hva er dine svake sider?

Låst hengelås

Vårt karrieretilbud

Vi hjelper deg med CV, søknad og forberedelser til jobbintervjuet. I tillegg kan våre advokater lese gjennom kontrakten din FØR du signerer. 

Fant du det du lette etter?

Les også