Hvordan skrive en god søknad som blir lagt merke til? Formålet med å skrive en søknad, er å bli invitert til intervju.

Hvordan skrive søknad? 

Ved førstegangs gjennomlesning av søknad og CV er det grunn til å tro at arbeidsgivere bruker kort tid før de sorterer i «ja»-, «kanskje»- eller «nei»- bunken. Søknaden må være relevant og bidragsorientert for å havne i riktig bunke. Søknaden er din mulighet til skriftlig å gjøre deg interessant for akkurat den stillingen du søker på.

Du må vise at du har bidrag som kan dekke de behov arbeidsgiver har. Søknaden er selve inngangsnøkkelen for å komme på et intervju. Som en generell regel bør søknaden ikke være på mer enn én side. 

Hvilke elementer må være med i en søknad?

  • Ditt navn med adresse
  • Arbeidsgivers navn og adresse
  • Dato
  • Overskrift
  • Hvem du er (begynn gjerne med utdanningen din, dersom den er relevant), og kort hvorfor du søker på stillingen. Det siste kan du utelate dersom du ser at dette blir kunstig.
  • Din kompetanse, arbeidserfaring og annen relevant erfaring. Begynn med det du tror er viktigst for mottaker.
  • Dine egenskaper og ferdigheter som er spesielt relevant for stillingen.
  • Din motivasjon for å søke på stillingen.

Søknaden skal være relevant og skreddersydd til stillingen

Søknaden skal skreddersys, det holder ikke å klippe og lime fra tidligere søknader du har skrevet. Da får man lett med irrelevant informasjon, og søknaden kan gi et dårlig helhetsinntrykk. Det er viktig at det du trekker frem i søknaden har direkte relevans til den stillingen du søker på. Det sies at i gjennomsnitt bruker arbeidsgiver omkring 20 sekunder på å lese gjennom en søknad. Et godt tips kan være å bruke kompetansebegrepene fra avsnittet om nøkkelkvalifikasjoner i CV-en, og underbygge disse i søknaden.

Det kan ofte være vanskelig å trekke ut det essensielle i det du har gjort. Les nøye gjennom kravene som er beskrevet i stillingsannonsen.

For å kunne skrive en relevant og «bidragsorientert» søknad kan det være lurt å innhente mer informasjon om stillingen, arbeidsgiver og bransjen, enn det som står i utlysningsteksten. Bruk nettet, bruk nettverket ditt, eller ring, og still gode og gjennomtenkte spørsmål. 

Begrunn hvorfor du er kvalifisert for og interessert i stillingen

En søknad bør ikke være en oppramsing av alt du har gjort. Det er sjelden interessant for arbeidsgiver. Arbeidsgiver er mer interessert i å vite hvordan du kan bruke den kompetansen du har ervervet deg i den stillingen du søker på. Det vil heve kvaliteten på søknaden betraktelig dersom du er i stand til å beskrive hva du har lært og hvordan du kan bruke dette i praksis. Legg vekt på å beskrive hvilke ferdigheter du tror gjør deg spesielt kvalifisert for stillingen.

Forsøk å begrunne hvorfor du søker stillingen. Det holder ikke å skrive «Jeg søker på denne stillingen fordi den ser interessant ut». Du må begrunne hvorfor du søker akkurat denne stillingen; hva er det ved stillingen som appellerer til deg? Det er mange måter du kan gjøre dette på, men én tilnærming er å trekke frem noen nøkkelord i stillingsannonsen, samt å koble stillingens innhold til de interesser og verdier som er av betydning for deg. Vokt deg for floskler. Det skinner ofte igjennom dersom du ikke er ærlig.  

Hvordan vekke interesse hos mottaker?

Søknaden er en del av ditt totale salgsmateriale som også består av CV, attester og vitnemål. Vår erfaring er at når du klarer å formidle din historie på en måte som er naturlig for deg, blir søknaden mer interessant å lese. Forsøk å få til et godt språk. Unngå for lange setninger og kompliserte formuleringer som ikke faller naturlig for deg.  

Hvordan skille deg positivt ut?

Søknaden bør være formulert slik at arbeidsgiver får lyst til å møte deg. Gi derfor nok informasjon til at de blir nysgjerrige, samtidig som at lysten til å få vite mer skal vekkes. Søknaden gir ikke bare en del viktig informasjon om dine kvalifikasjoner og motivasjon knyttet til en stilling, men vil også mellom linjene gi opplysninger om hvordan du organiserer og presenterer deg selv. Samtidig har du mulighet til å sette ditt personlige preg på søknaden.

Avslutningen bør være kort, positiv og slagkraftig. Her er det naturlig å oppsummere argumentene for hvorfor du søker og hvorfor de skal velge deg.

Sist oppdatert: 16. april 2021