Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilkøer

Tema: Infrastruktur

Bærekraftig bilbruk – siste rapport fra TRB

Tekst av Helge Jensen Publisert: 22. jan. 2015

Tredje og siste rapport fra konferansen Transportation Research Board i Washington.

Rapport fra avsluttende halvdags seminar om CO2 reduksjons strategier «Tools for Evaluating Greenhouse Gas Reduction Strategies”. Dette var et viktig seminar som avslutning på TRB konferansen for undertegnede. Det var laget gjennom et samarbeid mellom en rekke bærekraftig orienterte TRB komitéer:
– Transportation and Air Quality Committee
– Transportation Energy Committee
– Alternative Fuels and Technolgies Committee
– Environmental Analysis in Transportation Committee
– Climate Change and Energy Special Task Force

Dette er et tema som tas på største alvor. Stor sal og fullt av tilhørere fra tidlig av. Kanskje ikke alle foredragene var like aktuelle i norsk sammenheng, men viktig nok for US forhold. Det er et stort antall modeller som er laget for bedre å forstå/dokumentere/følge opp tiltak for en effektiv reduksjon av klimagasser (GreenHouseGases – GHG).

California er en foregangs stat på mange felt i USA, også på reduksjon av klimagasser. Det er ulike enheter knyttet til delstaten, f eks California Air Resources Board som er en del av California Environmental Protection Agency(offentlig etat på føderalt og delstats nivå).

Flere foredragsholdere nevnte viktigheten av at husholdningene gjorde de riktige transportvalgene for sine daglige reiser, hver dag. På nettsidene kan vi f eks finne mange aktiviteter, f eks denne samlingen av råd:

On the road
In California, about half the air pollution comes from cars and trucks. Fewer trips in your car
or truck can help improve air quality. Even how you drive can reduce your car’s footprint. Take
these into consideration when your are traveling on California roads:

1. Walk or ride a bike when possible.
2. Take public transportation.
3. Organize and condense errands into one trip.
4. When driving, accelerate gradually and obey the speed limit.
5. Drive less, particularly on days with unhealthy air.
6. Maintain your vehicle and keep your tires properly inflated.
7. Support the Smog Check Program.
8. Report smoking vehicles to 1-800-END-SMOG.
9. Travel lightly and remove any unnecessary items that may weigh down your vehicle.
10. Limit idling your vehicle to no more than 30 seconds.
11. When in the market for a new car, look for the most efficient, lowest-polluting vehicle or even a zero-emission electric car

Det er vel kanskje noen og enhver som også kunne lytte til disse rådene, også utenfor California.
Nøkkelberegninger i modellene som analyserer og evaluerer effekter på GHG reduksjoner, ser på:
– mulig antall kjørende som vil endre sitt kjøremønster
– mulige restriksjoner på modellbegrepet: VMT= VehicleMilesTravelled.

Beregningene går altså ned på pr capita reduksjonsmuligheter. Befolkningen skal ansvarliggjøres.

Det fins naturlig nok programmer for lastebiltrafikken. Dette er jo særlig for å redusere omfanget av diesel drivstoffet. Disse oppfattes naturlig nok som vanskelig sett fra transportbransjen. CARB kaller aktiviteten «Truck Stop», men det er ikke parkering/service for tungtransporttrafikken det dreier seg om.

Dette viser at det er et regelverk for tilpasning, men aktiviteten viser at myndighetene strammer inn. LNG drivstoff seminaret (tidligere innlegg) indikerer at her kan det være foregangs transportselskaper og deres oppdragsgivere som kan bli vinnerne. Vi har slike transportselskaper og oppdragsgivere også i Norge. Dette bør være en inspirasjon.

For de mer involverte deltakerne var konferansen ennå ikke over. Det ble resten av dagen avholdt møter/seminarer i hele 31 komitéer som jo utgjør grunnfjellet i utvikling og organisering av de årlige konferansene i Transportation Research Board.

Etterord er ikke vanskelig. Dette var en enestående anledning til å få et innblikk i amerikansk og internasjonal faglig og forskningsrettet utvikling innen hele transportområdet. Det er vanskelig å trekke frem spesielle arrangementer, men det er verdt å merke seg kvaliteten, gode foredragsholdere og engasjerte tilhørere fra tidlig morgen til langt ut på ettermiddagen, hver dag.

TRB Washington 1501.2014/Helge Jensen, Bymiljøetaten, Oslo kommune og
Styreleder NVTF som er tilknyttet Tekna

Første rapport fra TRB: Bilen utfordres – stemningsrapport fra USA
Andre rapport fra TRB: Bilen utfordres – ny rapport fra TRB

Les også