Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Trafikk washington

Tema: Infrastruktur

Bilen utfordres – stemningsrapport fra USA

Tekst av Helge Jensen Publisert: 13. jan. 2015

Helge Jensen i Bymiljøetaten i Oslo kommune rapporterer fra stor årlig konferanse om transport i Washington.

Helge Jensen i Bymiljøetaten i Oslo kommune rapporterer fra TRB (Transportation Research Board) Annual Meeting 94 i Washington DC

Et 30 talls norske deltakere, med NTNU i spissen og også vegdirektoratet godt representert, har funnet veien til TRB Annual Meeting 94 i Washington DC. Transportation Research Board. Det høres som et beskjedent møte. Det er det ikke! Her er det ca 12.000 deltakere, i hovedsak fra det amerikanske transportforskningsmiljøet, alle tenkbare disipliner. Det er folk fra universitetene, instituttene (de er det mange av), transportmyndighetene på alle plan; fra DOT til bykommunene. TRB byr på ca 750 ulike sesjoner med innpå 5000 presentasjoner. Program fra tidlig søndag morgen, til torsdag denne uken. Det er ikke mulig å få med seg, omtrent en brøkdel, men TRB har laget et sinnrikt sorteringssystem, inkludert en APP med gode navigasjonsmuligheter.

Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening (NVTF), en forening tilknyttet Tekna er representert ved undertegnede sjefing Helge Jensen i Bymiljøetaten, Oslo kommune. Vi har flere emner som blant SINTEF skal presentere. Innen bærekraftig byutvikling, og spesielt innen Grønn Bydistribusjon. Søndagens sesjoner viser at det er god samstemmighet mellom det vi er opptatt av hjemme og som amerikanske miljøer jobber med. Undertegnede tok opp det nye forskningsprogrammet innenfor EU, Horizon 2020, som blant annet har en enhet innen Smart Cities and Communities og fikk god respons på utfordringene innenfor transport/trafikk og byutvikling.

 Konferansen mandag 12.januar

Tempoet på TRB er stort. Sesjonene begynner fra kl 07:30 og varer til kl 17:30. Her er det bare å løpe rundt for å få med seg mest mulig. Fulle saler overalt.
Jeg fulgte fire temaer mandag 12 januar:

–          Bygateutforming

–          Bildeling, samkjøring,,,

–          Elbil .plug-in

–          Bylogistikk

Bygateutforming

Byer av alle størrelser i USA er også opptatt av å omforme gateløpet for å fremme byliv og bærekraftig mobilitet. Det finnes erfaringer som kan gå rett inn i Thereses gate problematikken i Oslo, hvor vi fjernet parkeringsplasser for å bedre trikkenes fremkommelighet. Det er ikke mye trikkeløp i US, men desto mer behov for å legge til rette for sykling, gange og fortausliv. Det er her, som i Oslo, gjort undersøkelser om handel. Det viser seg at handelstanden har den oppfatningen om at det er bilistene som opprettholder handelen i disse gatene. Handelstanden sier at > 50 % kommer fra bilistene. En omfattende undersøkelse (mer om fakta i en senere rapport) for «Polk Street» prosjektet i San Francisco, viste at det var ca 15% som kjørte bil. De resterende, over 80 % , syklet, gikk eller reiste kollektivt. Det var også de kjørende som brukte minst USD i butikkene. Det jobbes nå med å måle hvor vital en gate er. Det å snakke med folk, er en viktig parameter her.

Bildeling

Det er et sant utall av ulike «ridesharing» initiativ, piloter, selskaper rund baut i US. Universitetet i Berkely har funnet opp et nytt begrep for å beskrive «jungelen» av tilbud «Ridesourcing». Finn den typen av bildeling, samkjøring som passer deg best, ut fra den situasjonen du befinner deg i. Bergen, Norway prosjektet til SVV; «hentmeg.no» ble nevnt av representanten fra Carma-selskapet som deltok på en rundebordskonferanse.

En av foredragsholderne mente at det som var det ideelle med «ridesharing» var at han ikke behøvde å tenke på hvordan han skulle komme seg f eks til arbeid, møter før han faktisk gikk ut av huset, bygningen. Da var det å plukke opp smart telefonen, og vips ! så var du i gang. De hadde gjort sammenligninger med Uber tjeneste mot ordinær taxi tjeneste. Mens Uber stort
sett kom etter 1,5-5 minutter. Så var taxi ankomsten mellom 10-20 min avhengig av ulike forhold. Det var også billigere. Her som i Norge drøftes regelverket, men tjenesten er kommet for å bli.

Det er forskning og piloter som viser at bildeling, samkjøring også øker volumet for reisende med kollektivtrafikken. I Chicago har de, 2012-2014, hatt et pilotsamarbeid med bildeling og kollektivtrafikken. Piloten er nå i vanlig bruk. Det er såkalt « One card – three ways to go» Buss, tog og bil. De hadde Bremen som foregangsby, hvor kollektivtrafikken fikk 1 million flere reisende med bakgrunn i et bildelingsprosjekt. I Chicago målte de omsetningsvekst for kollektivtrafikken med bakgrunn i samarbeidet med bildelingselskapet. Revenue er viktig «over here» Det er bare å samarbeide.

Er bildeling bare et krampaktig forsøk på å beholde bilen i transportsystemet ? Nei.

En innleder fra Seoul i Korea (mye folk) kunne fortelle at det såkalte Nansum (=dele) selskapet på 1,5 år hadde økt reisevolumet med 500 %. De har nå 490.000 medlemmer og 2.600 biler. Han viste til behovet for å samarbeide med bymyndighetene for å regelverk og parkering. En kan bare tenke seg hva dette vil ha å si for bilholdet i årene som kommer!

El-bil

I USA  er de også svært opptatt av el-bilen, men har ennå et stykke å gå for å ta igjen oss i Norge. Her gjør de noe vi skulle ha gjort mer av; forske på temaet. Hva skjer, og hvorfor? Hva kan gjøres ? I Norge har vi jo hoppet idet, og bruksresultatene har vist seg, kraftfullt.
Så «Look to Norway» for bruk og «Look to USA for research»

Bylogistikk

Bylogistikk er et stort tema her i USA. Det er jo store forhold her, og landet lever jo mye av at det er god handel. De har langt mer systematisk enn hos oss, jobbet med temaet. Men, som vi kjenner til det. Logistikk er et tema med mange og selvstendige aktører. Ikke alle er like enkelt å få i tale. Bymyndighetenes rolle er også i støpeskjeen. Innenfor TRB er det den såkalte «Urban Freight Committee» som styrer hva som skjer. I TRB er det jo forskning som er viktig, men mange av de store logistikk aktørene, vareeierne, er godt utrustet med logistikkfolk. På komitémøtet i går hadde vi en «brainstorming» over viktige tema som vil bli behandlet underveis mot neste TRB i 2016.  Hva skal vi jobber med innenfor bylogistikk:

–          Nullutslipps kjøretøy

–          Hvordan kan forbrukerne påvirkes (bærekraftig handel)

–          Hvordan utvikler netthandelen seg

–          Teknologiutfordringer og anvendelse av ITS løsninger

–          Kommunikasjon om temaet mot befolkning, næringsliv og myndigheter

–          Utforming av gatenettet med laste/lossing; såkalt «Complete Street» utvikling

–          Få inn bylogistikk så tidlig som mulig i byplanleggingen

–          Sikkerhetsregimet i bysentra og varelevering

That’s all for now folks !

Helge

TRB Washington 1501.2014/Helge Jensen, Bymiljøetaten, Oslo kommune og
Styreleder NVTF som er tilknyttet Tekna

Stikkord: bil, bildeling, el-bil, trafikk

Les også