Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilkø

Tema: Infrastruktur

Bilen utfordres – ny rapport fra TRB

Tekst av Helge Jensen Publisert: 15. jan. 2015

Helge Jensen fra Bymiljøetaten kommer her med sin andre stemningsrapport fra den store konferansen Transportation Research Board i Washington

Rapport fra følgende sesjoner på Transportation Research Board, 13.-14. januar:

– GreenHouseGases – Klimagasser og utviklingsprosjekter
– Ekstremvær – infrastruktur
– Connected Vehicles – Kjøretøyene kommuniserer via nettet
– Bruk av alternative drivstoff, LNG
– Fremtiden for Automobility (begrepet hentet fra programmet)

Klimagasser

Klimagasser og case for utvikling av Expo linjen i Los Angeles Metro er garantert et tema som det vil komme mer og mer av i Statene. Klimagass utfordringen fra transport er urovekkende, og utviklingen må bli «transit» – for å få befolkningen over fra bil til kollektivtrafikkløsninger. Expo linjen skal forlenges til Santa Monica, og reduksjon av klimagass fra transport er fokus. Klimamålet er reduksjon til 20 % av utslippene i 2050 (1990 baseline) Det legges opp til en storstilt utbygging av boliger og andre formål langs, både den nye strekningen og den eksisterende. Dette skal de oppnå med klare målsettinger om boligtype, energibruk og prosjektgjennomføring. Selv en storstilt utbygging, med det den fører med seg av utslipp, vil ikke forstyrre målsettingen for 2050 målet. Det skjer transformasjoner «in the land of the automobile»

Ekstremvær

I California er myndighetene sterkt opptatt av virkningene av ekstremvær på infrastruktur , veianlegg, på hovedveinettet og i byene. Det er gjort et analyse prosjekt for kostnadsmessige konsekvenser for infrastruktur. Analysen har vært:
– Hvis en ikke gjør noe for å forberede seg på mer ekstremvær (non-adaptation)
– Hvis en gjør noe for å forberede seg (byggemetoder, normaler, materialer,.. (adaptation)
Metoden som er benyttet heter IPSS – som også brukes i Europa (Sveits ble nevnt) Det ble sett på hovedveinettet i deler av California, og i Sacramento. Det er store beløp å spare når myndighetene tar innover seg utfordringene som kan komme mer værsituasjonen.

Connected Vehicles

Connected Vehicles er et stort tema på konferansen. Dette betyr at kjøretøyene kommuniserer automatisk og direkte over nettet, enten seg i mellom, eller mellom kjøretøyet og infrastrukturen (veikant f eks). Elektroniske løsninger, standarder, implementeringsplanlegging har pågått i lang tid, særlig i USA, Europa og i Japan. En av sesjonene som tok opp temaet var «Traffic Signal Control in a Connected Vehicle Environment». ITS seksjonen i Department of Transportation har klare oppfatninger om fremdriften. De setter ut anbefalinger om pilotforsøk i 1:1 i år, og piloter på veinettet i 2016-2017. Dette er gode nyheter, og særlig for trafikksikkerheten som de ser det her i USA. Begrepene som beskriver det som nå nærmer seg som konkrete løsninger :
– VTI = Vehicle to Infrastructure
– VTV = Vehicle to Vehicle
Det er 4 hovedområder som en ser effekter på:
– Trafikksikkerhet (f eks kollisjonsvarsling ved trafikklysanlegg)
– Mobilitet (f eks avansert kjøreinformasjon og informasjontjenester for godstrafikken)
– Varsler om ekstremvær
– Miljøforhold (utslipp over luftkvalitet mm)
Det er mye spennende og for oss som har fulgt ITS utviklingen. Dette har vi ventet på. Det ble sagt at nå må bilindustrien kjenne sin besøkelsestid, og ikke bare tenke proteksjonistisk for hva som monteres inn i nye biler (evnt også som mulig ettermontering i biler som er på veien)
Det skal kjøres piloter, f eks:
– Varsling til busser om fotgjenger som krysser vei i et signalregulert fotgjengerfelt (VTI)
– Varsling til busser om biler som kjører forbi på holdeplass og svinger til høyre inn foran bussen (VTV)
– Forankjørende kollisjonsvarsling (VTV)
– Oppbremsing av forankjørende /bremselys (VTV)
– Varsling når en kjører for raskt inn i svinger (VTI)

LNG

LNG som alternativt drivstoff er på fremmarsj skal en tro det store supermarkedsselskapet, KROGER. De har anskaffet 40 store lastebiler (trucks som de sier) for LNG drivstoff på vestkysten. Her er det ikke bare at selskapet Blu. skaffer drivstoffet, men det er også en stor resirkuleringsprosess som involverer matavfall fra kjedens 365 supermarkeder i California. KROGER, som også flere andre selskaper ønsker en forbedret miljøprofil, og går en lang vei for å få dette til, i tett samarbeid med myndighetene. Myndighetene i flere av delstatene (California og Oregon) gir skattemessige fordeler både for biogass prosesseringsanlegg og for investeringer i transportmateriell. Det finns nå mer enn 25 LNG stasjoner, som gjør at KROGER kan kjøre over hele vestkysten, men det er også mulig å krysse kontinentet. LNG_ Liquified Natural Gas, fylles faktisk litt raskere enn diesel. Det er et svært rent drivstoff og stasjonen er rene. Et annet selskap er også viktig i drivstoff kjeden, FEED. De har utviklet et prosesseringsanlegg for behandling av organisk avfall, f eks fra supermarkedskjeden. Før måtte hvert marked betjenes av en søppelbil, som måtte kjøre langt for å finne et prosesseringsanlegg (digester) Nå bygges det lokale anlegg slik at avfallet fraktes kun kort vei. Det produserer biofuel som igjen omdannes til LNG. Her er alt satt i system. Som en av deltakerne sa det: «The future is in our dumps».

Automobility

«Black Swan» Beskriver en hendelse med stor, negativ effekt, ble tatt opp i sesjonen om Future og Automobility» (velger å beholde begrepet som det ble omtalt i programmet) Den sorte svane antyder et kraftig sjokkartet hendelse, f eks med drivstoffprisene. Hva skjer i en by (arbeidsreiser og andre nødvendige reiser) som i stor grad er bilbasert, hvis drivstoff prisen dobles eller tredobles på veldig kort tid. De har studert fenomener i Denver, og spesielt sett på hvordan den mindre-bemidlede del av befolkningen kan greie seg. De fleste har lite alternativer enn bilen for daglige reiser. Et ganske sterkt scenario ble vist, om bensinprisen går sterkt opp. Da vil mange få problemer med å få økonomien til å gå opp. De bruker dette som et argument for å forsterke kollektivtrafikken, slik at det skal finnes alternativer for arbeidsreisene.
Peak Car Travel er også kommet til USA. Det ble først påvist i Washington State for over 20 år siden. Peak (altså at biltrafikken har nådd sin topp, og går ned ) har nådd alle stater, med unntak av to. Dette er et ganske interessant tema, som jo også viser seg i andre deler av verden. Utkjørt distanse på årsbasis og bilholdet i familiene går ned. Det er ikke bare et kortsiktig fenomen, men en trend.

TRB Washington 1501.2014/Helge Jensen, Bymiljøetaten, Oslo kommune og
Styreleder NVTF som er tilknyttet Tekna

Her finner du den første rapporten fra årets TRB-konferanse: Bilen utfordres – stemningsrapport fra USA.

Les også