AI og mobilitet

Infrastrukturbloggen

AI og mobilitet

Tekst av Tove Rodahl 27. aug. 2019 Streaming

ai-og-mobilitet. ITS Norge inviterte KMD møte med bransjen om AI-strategi innen mobilitet og transport. Se video fra innspillsmøte.

AI og mobilitet: Innspill til regjeringens AI-strategi

 27. august inviterte ITS Norge til et innspillsmøte om regjeringens strategi for kunstig intelligens innen mobilitet.
Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (AI) vil bidra til å redusere antall ulykker og bidra til bedre trafikkflyt og effektivisering av hele mobilitets- og transportsektoren. Men, personvernet vil bli utfordret og i tillegg må løsningene være etisk forsvarlige.

Hør kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) tanker om kunstig intelligens.
Hvilke råd vil bransjen gi KMD angående kunstig intelligens (AI) innen mobilitet og transportsystemer?

Se opptak og presentasjoner fra møtet

  • Christine Hafskjold, Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Innspill og diskusjon i grupper
  • Paul Chaffey, Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Oppsummering

Nyttige stikkord fra møtet:

  • Vi fikk høre om Maas The Lisboa cases: OECD rapporter som viser at du kan klare deg med under 10% av dagens kjørepark om man optimaliserer rått med AI (Trond Hovland)
  • SAEs automasjonsnivåer – de 5 nivåer av selvkjøring og når vi forventes å nå dem (Fredrik Vangsal)
  • C-ITS samvirkende ITS-systemer (Sebastian Verheughe)

Se flere opptak fra arrangementer i regi av ITS Norge

Tekna Big Data inviterte til et lignende innspillsmøte med digitaliseringsminister Nikolai Astrup i mai. Se opptak fra denne paneldiskusjonen om nasjonal AI-strategi.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer