AI i transportsektoren

Kunstig intelligens (AI) er her allerede i transportsektoren. Hva bør Norge gjøre for å sikre gode fremtidsløsninger? Hør hva myndigheter og fagfolk m...
Streaming