Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Daisybell og helikopter

Tema: Infrastruktur

Hvordan sikrer vi skredutsatte områder?

Oppdatert: 23. mai 2024 Streaming

Varsling og utløsning med Daisybell: teknologien som gjør det mulig å forutse og kontrollere skred.

Har du tenkt på at det kan gå et skred over veien du kjører?

Før måtte vi observere og varsle om mulige skred som kunne komme farende ned fjellsiden. Teknologien bak Daisybell løser skredet ut kontrollert ved hjelp av helikopter og knallgass, mens veien er stengt.

Tekna 150år logo

Siden Tekna ble opprettet i 1874, har verden og Norge gått gjennom vanvittige forandringer. Ingeniørbragder har ledet til verdiskapning i hele landet, og Teknas medlemmer har vært pådrivere for utviklingen. Det skal vi fortsette med! På hver enkelt arbeidsplass, når vi møtes for å lære noe nytt – og ved å spre realfagsglede til nye generasjoner. For det er sammen vi får til det ingen enkeltmennesker kan. Følg med på jubileumsaktiveter: Tekna.no/150.

Ole-André Helgaas fra Statens veivesen forteller om skredsikring og varsling.

Permanente og dyre skredsikringer suppleres med kostnadseffektive sikringstiltak, forebyggende skredkontroll og varsling. Det gjør at de kan sikre langt flere skredpunkter innenfor samme ramme.

Du får høre om skredsikringsplaner i Troms med bruk av forebyggende skredkontroll og varsling.

Troms fylke har ca. 100 kjente skredpunkter hvor skred forekommer av en viss frekvens (høy og middels skredfaktor ). I tillegg kommer hendelser med lavere frekvens, og sporadiske hendelser. Dette betyr at veiene stenges ofte av både skred, og pga fare for skred. Det er snøskred som er den desidert vanligste skredtypen. Siste dødsulykken var i 2000 hvor 5 personer omkom da en buss ble tatt på fjorden. I nyere tid har det vært mange nesten ulykker relatert til vei, men ingen dødsulykker. Skred og stengte veier koster årlig store summer i tapt næringsinntekt, spesielt for fiskeindustrien på Senja, Kvaløya og Arnøya/Skjervøy.

I Troms har fylkeskommunen valgt en strategi med å bruke kostnadseffektive sikringstiltak som forebyggende skredkontroll og varsling. Strategien gir mulighet for sikring av flere skredpunkter enn med de tradisjonelle tiltakene, og gir derfor totalt sett lavest risiko for de rådende midlene. Kostnadseffektive og midlertidige tiltak vil i fremtiden kunne erstattes med tradisjonelle og permanente sikringstiltak som tunnel og skredoverbygg. Med nåværende bevilgningstakt på skredsikring, ca. 100 millioner i året så ville det tatt 138,5 år for å sikre kjente skredpunkter med bruk av tunnel eller skredoverbygg. Med bruk av skredkontroll og varsling kan dette gjøres på ca 10 -15 år.

I dag eksisterer følgende anlegg, og flere er under planlegging (Regional transportplan 2022 – 2033):

  • Fv7900 Holmbuktura Skredvarslingsanlegg (2019)
  • Fv7768 Grøtfjorden Skredkontrollanlegg (2022)
  • Fv868 Pollfjellet Skredvarslingsanlegg (2023)
  • Fv7940 Arnøya skredkontroll anlegg (Byggestart mai 2024)

Les også