Realfagsbloggen

Barn med stort læringspotensial

9. feb. 2021 Streaming

Det er stor forskjell på utvikling og læring hos barn. Noen barn lærer fort og interessen for å lære kan forsvinne om de ikke utfordres. Hvordan kan foreldre støtte barn med stort læringspotensial?

Foreldreprat

I dette foredraget vil psykologiprofessor Ella Idsøe gi innsikt i hva som karakteriserer barn med stort læringspotensial i realfag og hva slags akademiske, sosiale og emosjonelle behov de kan vise. Du som forelder vil få en innføring i hvordan du kan samarbeide med skolen for å støtte barnas utvikling.

foreldreprat.pdf

Ella C. Idsøe er professor i psykologi, ansatt ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år med tema som mobbing, elever med stort læringspotensial, psykisk helse i skolen. Hun har vært en del av Jøsendalsutvalget og skrevet rapporten "Mer å hente" som har fokus på bedre læring for evnerike elever. Hun er involvert i forskjellige prosjekterog har forsket og publisert både forskningsartikler bøker, og bokkapitler om disse temaene.

Finn mer innhold om temaet

Barn med stort læringspotensial kalles ofte evnerike barn.
Er du interessert i temaet barn og læring? Her finner du foredrag om ditt smarte barn.

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer