Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Shutterstock_74603293 (1)

Tema: Bio- og klima

Urban avrenning

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 20. nov. 2018 Streaming

Fikk du ikke med deg fagtreffet i Norsk vannforening om urban avrenning? Fagtreffet 15. oktober var så populært at vi setter det opp på nytt via streaming.

I kampen mot miljøgifter og mikroplast som ender i våre fjorder og havneområder
viser det seg at det enkleste og rimeligste er å vedlikeholde eksisterende sandfang der disse finnes.
Sandfangene filtrerer avrenning fra veier og annen urban avrenning.

Vi spør:

  • Hvor viktige er sandfangene for rensningen av overvann?
  • Hva viser de miljøtekniske analysene på innhold av miljøgifter i sandfang?
  • Hvordan skal sandfangmassene håndteres? Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter ser vi for oss fremover?
  • Hva med tilbakeholdelsen av mikroplast i et sandfang når det viser seg at veivann og dekkslitasje er den dominerende kilden?

Intro v/møteleder Simon Haraldsen:

 

Innledning – Generelt om sandfang og utslipp fra sandfang
v/ Oddvar Lindholm, NMBU
1. Norsk vannforening 20 nov 2018 OL sandfang

Resultater fra kommunenes oppfølging av pålegget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om registering og
hyppigere tømming av sandfang for å redusere utslipp.
Og hvordan skal sandfangmassene håndteres?

v/ Simon Haraldsen Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Oslo og Akershus.

2. Status på sandfangregistrering oktober 2018

Ett eksempel fra en kommune på oppfølging av sandfang og behov for endring av drift.
v/ Roger Solli, Skedsmo kommune
3. Sandfang presentasjon

Sandfangløsninger og utviklingsmuligheter – Hvordan kan dagens sandfang bygges om for å forbedre renseeffekt m.m.
v/ Geir Sogge Johnsen, BASAL
4. sandfang og rensetiltak

Opprydding av forurensede sediment i Indre Havn– med fokus på forurenset overvann som utfordring.
v/ Ingvild Fladvad Størdal, NGI.
Stordal_NorskVannforening_15.10.18 (1)

Fungerer dagens sandfang som en effektiv barriere for partikler fra dekkslitasje?
v/ Christian Vogelsang, NIVA
6. Fungerer dagens sandfang som en effektiv barriere for

Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter ser vi for oss?
v/ Christen Ræstad, eget firma
7. 20181015 Ræstad Vannforeningen om Sandfang

 logo NV
Se opptak fra tidligere fagtreff i Norsk vannforening

Les også