Shutterstock_74603293 (1)

Bio- og klimabloggen

Urban avrenning

Tekst av Tove Rodahl 20. nov. 2018 Streaming

Se fagtreff om urban avrenning i regi av Norsk vannforening.

Fikk du ikke med deg fagtreffet i Norsk vannforening om urban avrenning?
Fagtreffet 15. oktober var så populært at vi setter det opp på nytt via streaming.

I kampen mot miljøgifter og mikroplast som ender i våre fjorder og havneområder
viser det seg at det enkleste og rimeligste er å vedlikeholde eksisterende sandfang der disse finnes.
Sandfangene filtrerer avrenning fra veier og annen urban avrenning.

Vi spør:

  • Hvor viktige er sandfangene for rensningen av overvann?
  • Hva viser de miljøtekniske analysene på innhold av miljøgifter i sandfang?
  • Hvordan skal sandfangmassene håndteres? Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter ser vi for oss fremover?
  • Hva med tilbakeholdelsen av mikroplast i et sandfang når det viser seg at veivann og dekkslitasje er den dominerende kilden?

Intro v/møteleder Simon Haraldsen:

 

Innledning – Generelt om sandfang og utslipp fra sandfang
v/ Oddvar Lindholm, NMBU
1. Norsk vannforening 20 nov 2018 OL sandfang

Resultater fra kommunenes oppfølging av pålegget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om registering og
hyppigere tømming av sandfang for å redusere utslipp.
Og hvordan skal sandfangmassene håndteres?

v/ Simon Haraldsen Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Oslo og Akershus.

2. Status på sandfangregistrering okt 2018

Ett eksempel fra en kommune på oppfølging av sandfang og behov for endring av drift.
v/ Roger Solli, Skedsmo kommune
3. Sandfang presentasjon

Sandfangløsninger og utviklingsmuligheter – Hvordan kan dagens sandfang bygges om for å forbedre renseeffekt m.m.
v/ Geir Sogge Johnsen, BASAL
4. sandfang og rensetiltak

Opprydding av forurensede sediment i Indre Havn– med fokus på forurenset overvann som utfordring.
v/ Ingvild Fladvad Størdal, NGI.
Stordal_NorskVannforening_15.10.18 (1)

Fungerer dagens sandfang som en effektiv barriere for partikler fra dekkslitasje?
v/ Christian Vogelsang, NIVA
6. Fungerer dagens sandfang som en effektiv barriere for

Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter ser vi for oss?
v/ Christen Ræstad, eget firma
7. 20181015 Ræstad Vannforeningen om Sandfang


Se opptak fra tidligere fagtreff i Norsk vannforening

Les også

Relaterte kurs og arrangementer