Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En person fyller et glass vann fra springen

Tema: Bio- og klima

Trusler om radioaktiv forurensing av våre vannkilder

Oppdatert: 12. sep. 2022 Streaming

Som en følge av den svært urolige situasjonen i Ukraina, som påvirker hele Europa, er mange opptatt av om en atomhendelse vil kunne påvirke drikkevannskvaliteten og om eget vannverk har gode nok beredskapsplaner.

Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke ved ett av Ukrainas kjernekraftverk og vinden blåser mot Norge, så kan det komme radioaktivt nedfall over våre områder. Et enda alvorligere scenario ville være om det skulle bli et større radioaktivt utslipp fra en atomdrevet u-båt rett utenfor norgeskysten.

Mattilsynet har fastsatt at ved en atomhendelse skal vannverkene følge egne beredskapsplaner. Dette fagtreffet vil presentere hvilke utfordringer vi vil stå overfor ved en slik hendelse, myndighetenes rolle, samt eksempler på ulike vannverks beredskapsplaner.

Programmet

 • En beskrivelse av trusselbildet vedr. radioaktiv forurensning i Norge
  Håvard Thørring, DSA
 • Hvilke helseeffekter kan man forvente ved en atomhendelse?
  Hildegun Dahl, FHI
 • Mattilsynets rolle og oppgaver ved en atomhendelse. Hva forventer vi av vannverkene?
  Torild Agnalt Østmo, Mattilsynet
 • Hvilke tiltak kan vannverkene benytte seg av ved et eventuelt atomnedfall?
  Tora Scharffenberg, FHI
 • Er vannverkenes beredskapsplaner tilpasset en episode med radioaktiv forurensning?
  Marius Hansen, Oslo vann og avløpsetat (VAV)

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening.
Finn flere streamede fagtreff fra foreningen.

Relaterte bærekraftsmål

Les også