Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Vannrør

Tema: Bio- og klima

Risikoinstallasjoner på ledningsnett

Tekst av Tove Rodahl 10. feb. 2020 Streaming

Både Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017 aktualiserer temaet risikoinstallasjoner. Eksempler på installasjoner som kan utgjøre en hygienisk risiko er råsprengte eller åpne høydebasseng og dårlig sikrede regnvannsmagasin. Se opptak fra fagtreff i Norsk Vannforening 10. februar

Norsk Vannforening inviterte til fagtreff 10. februar.

Installasjoner på distribusjonsnettet som kan representere en hygienisk risiko

Både Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017 aktualiserer dette. Eksempler på slike installasjoner er råsprengte eller åpne høydebasseng og dårlig sikrede regnvannsmagasin.

Hva har vannverkene har gjort for å sikre sine installasjoner?
– Og hvordan kan risikoen reduseres?

– Et våtere og villere klima øker utfordringene. Vil desinfeksjon ute på distribusjonsnettet være et nødvendig tiltak i fremtiden?
– Har de små vannverkene andre utfordringer enn de store vannverkene?

Programmet
  • Resultater fra Mattilsynets tilsynskampanjer på høydebasseng, ledningsnett og prøvetakingsplaner. Hva sier de om sårbarheten ved norsk vannforsyning?
   v/Line Ruden, Mattilsynet.

200210 – Sårbarheten ved norske vannforsyningssystemer for Vannforeningen

  • Sårbarhetsanalyse av en del vannverk og vannforsyninger i Midt-Norge
   v/Erik Wahl, Mattilsynet

Farekartlegging av vannverkenes høydebasseng

  • Innbrudd i høydebassenget til Bodø vannverk – Hva skjedde og hva har vi lært av denne hendelsen?
   v/Svein Ove Moen, Bodø kommune
  • Askøyutbruddet var en øyeåpner for mange. Hvordan følger vannverkene med på truslene som ble avdekket ved dette utbruddet?
   v/Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet

100220 Fagtreff_overvåkning_hyllestad

Se opptak fra flere fagtreff i Norsk Vannforening.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer