Vannrør

Bio- og klimabloggen

Risikoinstallasjoner på ledningsnett

Tekst av Tove Rodahl 10. feb. 2020 Streaming

Både Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017 aktualiserer temaet risikoinstallasjoner. Eksempler på installasjoner som kan utgjøre en hygienisk risiko er råsprengte eller åpne høydebasseng og dårlig sikrede regnvannsmagasin. Se opptak fra fagtreff i Norsk Vannforening 10. februar

Norsk Vannforening inviterte til fagtreff 10. februar.

Installasjoner på distribusjonsnettet som kan representere en hygienisk risiko

Både Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017 aktualiserer dette. Eksempler på slike installasjoner er råsprengte eller åpne høydebasseng og dårlig sikrede regnvannsmagasin.

Hva har vannverkene har gjort for å sikre sine installasjoner?
– Og hvordan kan risikoen reduseres?

– Et våtere og villere klima øker utfordringene. Vil desinfeksjon ute på distribusjonsnettet være et nødvendig tiltak i fremtiden?
– Har de små vannverkene andre utfordringer enn de store vannverkene?

Programmet

Se opptak fra flere fagtreff i Norsk Vannforening.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer