Vannrør

Bio- og klimabloggen

Risikoinstallasjoner på ledningsnett

Tekst av Tove Rodahl 10. feb. 2020 Streaming

Både Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017 aktualiserer temaet risikoinstallasjoner. Eksempler på installasjoner som kan utgjøre en hygienisk risiko er råsprengte eller åpne høydebasseng og dårlig sikrede regnvannsmagasin. Se opptak fra fagtreff i Norsk Vannforening 10. februar

Norsk Vannforening inviterte til fagtreff 10. februar.

Installasjoner på distribusjonsnettet som kan representere en hygienisk risiko

Både Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017 aktualiserer dette. Eksempler på slike installasjoner er råsprengte eller åpne høydebasseng og dårlig sikrede regnvannsmagasin.

Hva har vannverkene har gjort for å sikre sine installasjoner?
– Og hvordan kan risikoen reduseres?

– Et våtere og villere klima øker utfordringene. Vil desinfeksjon ute på distribusjonsnettet være et nødvendig tiltak i fremtiden?
– Har de små vannverkene andre utfordringer enn de store vannverkene?

Programmet
  • Resultater fra Mattilsynets tilsynskampanjer på høydebasseng, ledningsnett og prøvetakingsplaner. Hva sier de om sårbarheten ved norsk vannforsyning?
   v/Line Ruden, Mattilsynet.

200210 – Sårbarheten ved norske vannforsyningssystemer for Vannforeningen

  • Sårbarhetsanalyse av en del vannverk og vannforsyninger i Midt-Norge
   v/Erik Wahl, Mattilsynet

Farekartlegging av vannverkenes høydebasseng

  • Innbrudd i høydebassenget til Bodø vannverk – Hva skjedde og hva har vi lært av denne hendelsen?
   v/Svein Ove Moen, Bodø kommune
  • Askøyutbruddet var en øyeåpner for mange. Hvordan følger vannverkene med på truslene som ble avdekket ved dette utbruddet?
   v/Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet

100220 Fagtreff_overvåkning_hyllestad

Se opptak fra flere fagtreff i Norsk Vannforening.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer