Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Vannrør

Tema: Bio- og klima

Risikoinstallasjoner på ledningsnett

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 10. feb. 2020 Streaming

Installasjoner på distribusjonsnettet kan representere en hygienisk risiko

Norsk Vannforening inviterte til fagtreff 10. februar.
 Norsk vannforening logo

Både Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017 aktualiserer dette. Eksempler på slike installasjoner er råsprengte eller åpne høydebasseng og dårlig sikrede regnvannsmagasin.

Hva har vannverkene har gjort for å sikre sine installasjoner?
– Og hvordan kan risikoen reduseres?

– Et våtere og villere klima øker utfordringene. Vil desinfeksjon ute på distribusjonsnettet være et nødvendig tiltak i fremtiden?
– Har de små vannverkene andre utfordringer enn de store vannverkene?

Programmet

ledningsnett og prøvetakingsplaner. Hva sier de om sårbarheten ved norsk vannforsyning?
v/Line Ruden, Mattilsynet.

200210 – Sårbarheten ved norske vannforsyningssystemer for Vannforeningen

Sårbarhetsanalyse av en del vannverk og vannforsyninger i Midt-Norge
v/Erik Wahl, Mattilsynet

Farekartlegging av vannverkenes høydebasseng

Innbrudd i høydebassenget til Bodø vannverk – Hva skjedde og hva har vi lært av denne hendelsen?
v/Svein Ove Moen, Bodø kommune

Askøy-utbruddet var en øyeåpner for mange. Hvordan følger vannverkene med på truslene som ble avdekket ved dette utbruddet?
v/Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet

100220 Fagtreff_overvåkning_hyllestad

Se opptak fra flere fagtreff i Norsk Vannforening.

Les også