Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Bio- og klima

Spredning av fremmede arter i våre vannveier

Oppdatert: 29. apr. 2024 Streaming

Fremmede og ukjente arter oppdages stadig i våre vannveier. Lær mer om disse ukjente artene, konsekvenser ved spredning av dem og hvordan man kan hindre spredning.

På programmet:

 • Risikovurdering for spredning av fremmede ferskvannsfisk i Norge
  Kim Magnus Bærum, NINA Naturbruk Lillehammer
 • Ørekytas utbredelse og konsekvenser for økologisk tilstand
  Jon Museth, NINA Trondheim
 • Balansegangen mellom å restaurere natur og å hindre spredning av fremmede arter: Bør vi eller bør vi ikke gjeninnføre laks i Trysilelva?
  Gaute Velle, Norce Norwegian Research Centre AS
 • Forslag til nasjonalt program for overvåkning av fremmede marine arter
  Vivian Husa, Havforskningsinstituttet
 • En Gyro til besvær - Historien om gyrodactylus salaris i Norge
  Anja Celine Winger, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
 • Flere arter av invasive pontokaspiske amfipoder nylig påtruffet i Sverige
  Ulf Bjelke, SLU Artdatabanken, Sverige
 • Trine Bekkby

Her finner du en rekke tidligere opptak fra fagtreff i regi av Norsk Vannforening.

Relaterte bærekraftsmål

Les også